1 + 1 > 2

Kunsten å fasilitere i par, og på tvers av profesjoner

co-fasilitering
Foto: Pete Linforth

25. april 2022 @ 07:00

Vi leter, spør og forklarer, og reflekterer lenge rundt hvordan samme setning kan oppfattes helt ulikt ut fra hvem som er avsender.

Jeg er i læring. Igjen. Denne gangen fordi jeg frivillig, og med åpne øyne har inngått et samarbeid med en advokat som har arbeidsrett som sitt spesialfelt, og for øvrig er et fantastisk menneske.

Co-fasilitering: Hvor begynner vi?

Kari Bergeius Andersen, partner i Advokatfirmaet Storeng, Beck & Due Lund, og jeg starter på rett sted. Vi unner oss et kurs i co-fasilitering, eller undervisning i par, der målet er å finne vår felles identitet som kursholdere, og styrke begges evne til enhver tid å spille partneren god. Det tar ikke lang tid før vi lever oss inn i vår egen versjon av «partners in crime».

Fulle av ny kunnskap, inspirasjon og pågangsmot kaster vi oss over utviklingen av et nytt kurskonsept, der advokaten og coachen skal belyse kommunikasjon og samspillsutfordringer på arbeidsplassen fra hvert sitt faglige ståsted, og utfordre og supplere hverandre underveis.

Felles språk

Ganske snart møter vi vår første barriere i en tverrfaglig verden; språk.

Har de ordene vi begge bruker, samme betydning innenfor begge fagterminologier? Nei.

Selv når vi er helt enige, velger vi da de samme faguttrykkene for å sette ord på det det vi mener? Nei.

Vi leter, spør og forklarer, og reflekterer lenge rundt hvordan samme setning kan oppfattes helt ulikt ut fra hvem som er avsender. Blir advokatens ord tillagt mer vekt fordi hun har fasiten og lovverket i ryggen? Hvis coachen sier det samme, vil deltakerne i større grad oppleve formuleringen som en oppfordring til selv å finne svaret? 

Nå begynner det å bli interessant, og skritt for skritt gås veien mot et tilnærmet felles språk, opp.

Rammer og tilbakemeldinger

Et tydelig budskap fra våre dyktige kursholdere, er at vi alltid skal definere læringsmål før vi produserer innhold. Dette viser seg å være et godt og samlende råd.

Advokaten og coachen er rungende enige i at det å sørge for forutsigbarhet i rammer, regler og uttalte forventninger er et viktig læringsmål for våre kursdeltakere, ledere som vil lære mer om hvordan de bygger et trygt arbeidsmiljø. Rammesetting skal inn i kurset, ingen diskusjon om det.

Vi blir også fort enige om at læringsmål nummer to skal handle om hvordan vi skaper en god kultur for tilbakemeldinger. Men hvordan legger vi opp denne delen av kurset? Her møter vi vår neste utfordring; valgets kval.

Etter mange år i hver vår bransje, har vi to store, velfylte og godt brukte verktøykasser å sette på bordet. Disse rommer alt fra skjulte perler til personlige favoritter. Hvordan velge og sette sammen verktøy som sikrer best mulig utbytte for deltakerne, og samtidig sørger for at vi med hver våre erfaringer spiller hverandre skikkelig gode?  

Luksusproblem må også tas på alvor, og løses.

Hva er lov og hva er lurt?

Mens de to første læringsmålene handler om å forebygge friksjon, dreier det tredje seg om å ta tilbake styringen når en situasjon er på vei ut av kontroll.

Her kommer ulikhetene i profesjon fort til syne.

For hva betyr arbeidsgivers styringsrett i praksis? Hvor lenge skal vi holde på våre kursholderes coachende tilnærming og trepunkts handlingsregel «1. Finding right  – 2. Reaffirm – 3. Redirect», og når er det på tide å sette foten ned for uakseptabel atferd fra mennesker som ikke vil bli ledet?

Hva er lov og hva er lurt? Diskusjonen bølger fram og tilbake. Igjen oppdager vi at vi deler både verdigrunnlag og menneskesyn, samtidig som språket fortsatt kan skape avstand.

Vi øver oss på å stille åpne spørsmål og å lytte for å forstå.  Slik tar vi til oss stadig nye perspektiv og egen læring, det vil si det samme utbyttet vi ønsker at våre deltakere skal sitte igjen med etter vår undervisning.

Gradvis tar kurset en tydelig form, og to hoder tilføres både ny innsikt og mer næring på vegen. Nedtellingen kan begynne.

Lenge leve den åpne tverrfagligheten, en gjensidig utveksling der summen av to blir mer enn én pluss én!

LES MER OM CO-FASILITERING OG SHOOKSVENSEN:

Hvordan koble om hjernen for bedre relasjoner av Paal Leveraas

Positivitetens svøpe av Lori Shook

0 Comments

Submit a Comment

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Relaterte saker

På forsiden nå

sykefravær

Start aldri med å gi hele hånda

|
I min tid som ansatt i bedriftshelsetjeneste, spurte jeg min leder og lege hvorfor han hadde valgt denne karrierevegen foran allmennpraksis? Han smilte og svarte på sitt finurlige vis: «Fordi jeg som fastlege må spørre folk hva som feiler dem, men her kan jeg spørre hvor friske de er.»
Den kunstige intelligensens spådommer om 2023

Den kunstige intelligensens spådommer om 2023

|
Hva tenker du om status quo i vår skakkjørte verden mot slutten av 2022? Hva er gode 2023-strategier fra ditt ståsted? Hva sier den kunstige intelligensen?
"Hei, du! Hva er det med roller du ikke forstår?"

«Hei, du! Hva er det med roller du ikke forstår?»

|
Roller og rolleforståelse er et tilbakevendende tema i teamsamlinger. Her er noen observasjoner og refleksjoner som kanskje kan gi deg noen aha-opplevelser.
omstillingsprosess

Endringsmodellen i et 12-timers perspektiv

|
Det foregår harde forhandlinger i eget hode på hvor sympatisk man er forpliktet til å opptre i kaotiske situasjoner.
finn ditt hvorfor

Du har lært teorien. Er du nå klar til å handle? 

|
Selv ved små endringer er det ingen som spør «hvordan» det er med energien og følelsene i og mellom menneskene som blir påvirket.
Å snu krise til mulighet

Å snu krise til mulighet

|
Det er krig, det er klimakrise, nye virusvarianter dukker opp, prisene stiger, boligverdiene synker, aksjemarkedet er uforutsigbart. Yess!!!
katedral

Jakten på en meningsfylt jobb

|
Løfter du blikket og ser ting i et større perspektiv, vil ofte det meningsfulle utfolde seg.
bærekraftig ledelse

Hva er bærekraftig ledelse?

|
Det er mitt håp at begrepet bærekraftig ledelse blir forstått og akseptert som en grunnleggende rød tråd i fremtidig ledelse.
Fra bekymring til begeistring

Fra bekymring til begeistring

|
Vi trenger å snu pessimisme og avmakt til optimisme og konstruktivitet. Først når vi er i en tilstand hvor vi tror det er mulig å gjøre noe, blir det mulig å gjøre noe.