Bli medlem

Bli medlem

Som medlem i tilt.work kan du delta på alle våre “Litt klokere” nettmøter. Du får også tilgang til en ressursbank under oppbygging, våre berømte 🤣morgentilt☕, og rabatter på tjenester, events og produkter.  Takk for at du støtter oss og bidrar til å tilte hoder mot et mer bærekraftig arbeidsliv.

Hva gjør vi med sinnamenneskene i organisasjonen?

av | 6. januar 2022 @ 07:00

sinna på jobb
Å føle det vi føler, er en rett. Å eksponere følelsene ufiltrert er ingen rett.

Det største privilegiet i arbeidet med mennesker og relasjoner, er variasjon og kontinuerlig læring.

I det øyeblikket du tenker at du har forstått tegningen og de underliggende strukturene bak det du ser, dukker det gjerne opp en tilleggsfaktor som snur opp ned på hele bildet.

En slik faktor er sinnamenneskene i organisasjonen, de som snakker med utestemme så snart anledningen byr seg, og gjerne benytter både f*** og h****** når de beskriver andres idioti, utilstrekkelighet og mangel på dømmekraft.

«Få dem ut!» tenker du kanskje, «De lager jo bare støy, og ikke kan de å oppføre seg heller.»

Jeg er ikke sikker på at svaret er så enkelt, i hvert fall ikke hver gang. Noen ganger handler det om å se en gang til, og med andre briller på.

LES OGSÅ: En dag i livet

Er det personen eller situasjonen som er problemet?

Som ung leder tok jeg med med denne formuleringen hjem fra et seminar:

«Det finnes ikke unormale reaksjoner, bare normale reaksjoner på unormale situasjoner.»

Kursholderens budskap var klart. Hvis vi forstår hva som ligger bak dysfunksjonell atferd, og hva som er denne personens opplevde unormale situasjon, har vi tilgang på ei større verktøykasse når vi går løs på endringsarbeidet som må til, uansett årsak.

Aksepter følelsene, ikke atferden

Karsten Isachen beskrev respekten for andre menneskers følelsesliv slik: “Få ting er så alvorlige som å frata et menneske retten til å oppleve sine egne følelser.” 

Å føle det vi føler, er en menneskerett, enten det handler om sinne, frykt, sorg eller sjalusi.  I boka Sint, sant, sunt hevder Isachsen at det er tre hovedkilder til sinne:

  1. Jeg misforstår
  2. Jeg er såret
  3. Jeg er redd

Misforståelser og antakelser er sterkt beslektet. Noen ganger antar vi også at andres intensjoner ikke tar høyde for våre personlige behov, og forskutterer dermed sårende opplevelser. De fleste av oss er redde både for eget utenforskap og for at mennesker vi bryr oss om skal bli dårlig behandlet.

Å anerkjenne opphavet til sinne, gir oss ny innsikt og flere perspektiv. Det betyr ikke at vi trenger akseptere atferden som følger med. Retten til å føle det vi føler, er ikke synonym med retten til å eksponere omgivelsene for disse følelsene i ufiltrert form.

Når nok blir nok kolleger imellom

På et av mine aller første rådgiveroppdrag var jeg med et mannsdominert arbeidsmiljø på et to dagers seminar for å styrke arbeidsmiljøet deres. Vi bodde på hotell, og ved frokostbordet dag to merket jeg en litt uggen stemning blant gutta.

Det viste seg at de hadde fortsatt godt ut over natta, der en av dem hadde tatt sin vante rolle som festens midtpunkt. Vendepunktet kom da en lavmælt kollega gjennom mange år plutselig reiste seg opp og utbrøt: «Nå er det f*** meg nok!», samtidig som han langet ut en knyttneve mot rommets selvoppnevnte hovedperson.

Dialogen

Det er viktig å ta tak i atferd som virker uheldig inn på arbeidsmiljøet. Respekten for følelsen som utløser sinne, kan være en god inngang.

I saken over er det lett å føle sympati med den lavmælte, og med sinnet som hadde bygd seg opp over år. Samtidig gir selve atferden et åpenbart grunnlag for advarsel. Vi utøver ikke vold mot kolleger.

Bud 1 er å vente til situasjonen har lagt seg, for så å ta opp hendelsen på en rolig dag. Åpne spørsmål knyttet til hva den ansatte selv opplevde som utløsende faktorer, kan gi tilgang på viktig, og noen ganger overraskende, informasjon. Dette er vesentlig kunnskap for å kunne sette inn tiltak som styrker arbeidsmiljøet i bredere forstand, og forebygger nye uheldige episoder.

Når er nok nok fra en arbeidsgivers ståsted?

Det er ikke alle saker som er like rett fram som historien jeg forteller her.

Noen ganger må vi gjennom flere lag av informasjon for å komme til kjernen. Iblant handler det om rammer og andre ytre faktorer som påvirker den ansattes atferd, humør og helse, og noen ganger blir vi utsatt for manipulasjon.

Den som utagerer kan også være symptombærer for et problem et annet sted i organisasjonen, der de som trekker i trådene, vet at h*n er lett å fyre opp.

Nettopp derfor er det viktig å ta seg tid til å stille de åpne spørsmålene for å forstå om vi er i starten på en personalsak som kan gå mot avslutning av arbeidsforholdet, eller om det er tilstrekkelig å gjøre noe med årsaksbildet, og gjennom det få vedkommende inn på rett spor igjen.

Uansett og for sikkerhets skyld: Husk å dokumentere! Hva skjedde? Når skjedde det? Og hvordan ble det fulgt opp?

Følg Hedvig
Artikler av Hedvig Rognerud (alle)

0 kommentarer

Legg inn en kommentar

Alle artikler

HR funksjon elelr magiker?

Hva jobber du egentlig med?

|
Fortell meg hva din tittel er og jeg skal si deg hva du gjør. Eller…?
hybrid hverdag

Sosialisering i den hybride hverdag

|
Den hybride hverdag krever at ledere og HR-ansvarlige klarer å skape en felles kultur for læring og at ansatte er villige til å reflektere over sine egne verdisett.
styrkebasert ledelse

Problemet med styrkebasert ledelse

|
Parolen «kartlegg dine styrker og bygg videre på egenskaper du allerede er god på» er lettsolgt. Latskap er lett å like.
Det er en usikker tid. Men det er den tiden vi har

Det er en usikker tid. Men det er den tiden vi har

|
Jeg er egentlig en ganske ubekymret fyr. Men nå, ved inngangen til 2022, kjenner jeg at vi trenger mer enn et lyst sinn. Hva tenker du?
samarbeid på tvers

Knus siloene og åpne øynene for andres perspektiver

|
Til syvende og sist handler samarbeid på tvers av fag om å verdsette det som er på utsiden av ens egen lille verden.
12-ukersåret

12-ukersåret

|
Nyttårsforsetter er avlegs. Her er en metode som faktisk fungerer. Og den gir deg fire nyttårsaftener i året.
trendene i 2022

Dette er trendene som vil prege 2022

|
Det hybride arbeidsliv, endemi, 4-dagersuke, klimaskvis og evig omstokk av medarbeidere. Og blir 2022 året du kan leie en introvert?
ekkokammer

På vei ut av ekkokammeret

|
Denne boken gir en presis og relevant guide til kritisk tenkning.
eldre som mangfoldsressurs

Eldre som en mangfoldsressurs

|
Eldre arbeidstakere er mer produktive. De har erfaringskompetanse, mindre sykefravær og bedre evne til å fokusere.

Litt klokere hver tirsdag?

Få en ukentlig mental vitamininnsprøytning rett i din innboks. 

Gratulerer! Du står på listen. Ses på tirsdag!

Alltid på en tirsdag

«Jeg har fått en slags tirsdagsforventning», sa en abonnent. tilt.works ukebrev Tirsdag morgen er antagelig en smule vanedannende, men gode vaner kan man gjerne legge tll seg. Skaff deg selv en god ukentlig vane i dag — rett i din innboks! Alltid på en tirsdag, og nå også med en oppsummering av de siste sakene en annen dag i uka.

Fantastisk! Sjekk mailen din for en ekstra bekreftelse. Så ses vi på tirsdag.

%d bloggere liker dette: