Formalisert tillit:

Hva du bør tenke på når du tenker på å dele hemmeligheter med en partner

Foto: Jennifer Moo (Flickr, CC BY 2.0)
Trenger du som gründer en «Non disclosure agreement» (NDA)? Her er noen punkter å reflektere over når du skal vurdere om du skal dele fortrolig informasjon med potensielle forretningspartnere.
Artikler av Atle Øi (alle)

Som gründer med en god ide bør du vurdere behovet for en «Non Disclosure Agreement» (NDA). Det gode norske uttrykket «fortrolighetsavtale» ville vært nærliggende å bruke men NDA (sagt på engelsk) er en vanlig forkortelse i forretningsverdenen og derfor bruker jeg det i denne artikkelen. Du finner en rekke maler på nettet som du kan tilpasse ditt behov. 

Skriftlig eller muntlig?

Hensikten med en NDA er å sikre at forretningskritiske hemmeligheter ikke lekker ut til potensielle konkurrenter eller andre som kan ha nytte av å ødelegge for deg. Selv om det heter seg at en muntlig avtale er like bindende som en skriftlig, er en muntlig avtale i praksis nesten null verdt. Ord mot ord i en strid eller rettssak er ikke verdt å bruke mye ressurser på. 

Normalt brukes NDA kun på forretningskritisk informasjon og ikke på hemmeligheter som du gjerne ønsker å verne om, men som enten må oppfattes som forutsigbart, eller som mange allerede vet. Skal en NDA ha noen misjon må det ikke kunne stilles for mye tvil rundt hvilken kilde som har ført til en eventuell lekkasje. 

Hva kan vernes?

Både teknisk og forretningsmessig informasjon kan vernes. Det tekniske gir seg ofte selv, men også markedsanalyser, strategi, kundelister og potensielle partnere kan være informasjon andre kan ha nytte av.

Hvorfor er det viktig?

Du sitter antagelig ikke på en ide som er så unik at den ikke allerede er tenkt på av andre. Kanskje jobbes det på helt like eller lignende spor andre steder. Dersom andre lanserer konkurrerende produkter eller tjenester før deg kan du med andre ord ikke være sikker på at noen har brutt en NDA med deg.

Hvis de har gjort det må du også forvente at de har skjult sine spor, og da er du like langt. Som gründer har du uansett viktigere ting å drive med enn å tilbringe tiden i rettsapparatet.

En NDA er likevel viktig i mange sammenhenger. Eksterne parter vil ofte ha behov for et godt rykte, og dersom det kan stilles spørsmålstegn ved deres lojalitet til inngåtte avtaler, vil det kunne skade dem både på kort og lang sikt. En part i en NDA vil derfor normalt kjenne på bindinger som går ut over det juridiske.

Først til markedet

Din viktigste forsikring som gründer er at du har riktig tempo. Sitter du på en god ide må du forvente at du bare har et kort tidsvindu å realisere på. Du vil kunne sikre ditt forsprang gjennom effektive NDA´er, men husk at det bare er forspranget du verner om. Før eller siden kommer det konkurrenter som vil passere deg om du ikke har tatt en tydelig posisjon i markedet. Det er til syvende og sist der slaget står.

Hva må du tenke på?

  • Tydeliggjøre i teksten hva som er intensjonen med avtalen. Det er spesielt viktig dersom det dukker opp forhold som ikke var tenkt på da avtalen ble signert.
  • Skal avtalen være tidsbestemt eller evigvarende? (Kan erstattes av punktet under)
  • Skal avtalen være situasjonsbestemt (kun gjelde under gitte forutsetninger)
  • Skal avtalen være gjensidig eller bare pålegge en av partene taushetsplikt- Avtalen må ikke inneholde taushetsklausuler rundt ulovligheter. Du kan ikke binde en annen part til å bryte loven.
  • Spesifisere konsekvenser  brudd vil få. Her der det viktig å tenke på at for strenge sanksjoner vil kunne føre til at den andre parten ikke våger å ta risiko på å skrive under, selv om de ikke foreligger noen som helst intensjon om å bryte avtalen.

Patent

Veldig viktig å være klar over for en gründer er at patenter på tekniske løsninger ikke kan være offentlig kjent. Har du delt informasjon om vesentlige forhold med en tredjepart uten å sikre dette gjennom en NDA kan du nektes patentet da nyhetskravet kan anses for ikke å være oppfylt.

Når motparten nekter å signere en NDA

Det kan være gode grunner til å nekte å signere en NDA. Kanskje har den annen part kommet langt i et prosjekt som kan være en potensiell konkurrent eller kanskje ønsker ikke den andre part å bli påsatt «håndjern» i forhold til selv å komme på ideer som er innenfor et spesifikt kompetanseområde. Ditt valg som gründer blir da å vurdere om den annen part er så viktig for fremdrift at du faktisk må ta sjansen på å klare deg uten en NDA.

Her bør du også vurdere verdien av ditt forsprang. Om du bare har en idè men ikke utviklet noe konkret er du naturlig nok sårbar. Da har du bare 20 minutters forsprang for å si det litt flåsete.

Stoler du ikke på meg?

En NDA handler også om følelser. Stoler du ikke på meg? Er ikke mitt ord godt nok? Jeg trodde vi var venner, ikke forretningsforbindelser?

Det kan være komplisert å kreve en formalisert NDA i relasjoner som er bygget på tillitt og vennskap. Det er lett å argumentere for at alle avtaler skrives for en uværsdag og som en forsikring mot mulige fremtidig uenighet, men det er ikke alltid like enkelt i praksis. Følelser kan trumfe fornuften og i verste fall kan det å sette spørsmålstegn ved lojalitet skade en god relasjon. Et godt råd i en slik sammenheng er å vise til viktigheten av profesjonalitet.

Det å bli bedt om å signere en NDA vil for mange oppfattes som at de er med på noe spennende. Tilgang til hemmeligheter gjør oss viktige og understreker også prosjektets potensiale. Indirekte sier du at dette er viktig for deg og at du har seriøse hensikter i forhold til gjennomføring.

Formalisert tillit

Det profesjonelle markedet er fortrolig med NDA-er. De har ofte signert på det tidligere og ser på det som helt naturlig. Kanskje er du gründer for første gang og litt ukomfortabel med å formalisere tillit. Din usikkerhet er vanlig og naturlig, men dropp den. Ikke unnskyld ditt behov for en slik avtale, fremstill den som en selvfølge om det er behov for den.

Artikler av Atle Øi (alle)

0 kommentarer

Legg inn en kommentar

Relaterte saker

Våre ukebrev

Her kan du melde deg på et eller flere av våre ukebrev. Du kan melde deg av eller endre hva du mottar via lenker i epostene.

 

Navn*

Hva vil du lese?

På forsiden nå

borgerlønn

Borgerlønn som svar på økonomiske skjevheter

|
Når så mange pilotprosjekter viser at borgerlønn er bra for samfunnet, hvorfor setter vi ikke bare i gang?
etnisk mangfold

Etnisk mangfold og lønnsomhet: Hvor finner vi de gode rådene?

|
Hvor skal vi henvende oss for å finne ut hvilke mangfoldsstrategier som egentlig fungerer?
tillit Stortinget

Tillit og to andre suksessfaktorer for lykkelandet Norge

|
Norge er et tillitsbasert land. Vi stoler på hverandre. Tilliten skaper grobunn for velstand, noe som er verdt å minne om på en dag som i dag.
meninger med innhold

Ti stille om du ikke har noe å tilføre

|
På russekortet mitt i 1983 sto det «Det er bedre å holde kjeft og bli mistenkt for å være idiot, enn å åpne kjeften og fjerne all tvil»
huske bedre

Gode råd for å huske bedre

|
Det viktigste tipset for å huske det du nettopp har lært, er å lære det videre til andre.
test ut jobben

Vær en karriereturist!

|
Har du tanker om å endre retning eller rolle? Er du i tvil? Test det ut!
Ridderens leveregler og min reise inn i det ukjente

Ridderens leveregler og min reise inn i det ukjente

|
Skal du på en reise inn i det ukjente, kan 600 år gamle leveregler for riddere kanskje være til nytte.
den kritiske stemmen

Derfor skal du lytte til den kritiske stemmen

|
Fordelene med å gå i takt er mange, men i gitte situasjoner er denne aktiviteten direkte farlig, gitt at marsjretningen er mot et ukjent stup.
kollegasamtale

Kollegasamtaler er balsam for arbeidsmiljøet

|
Samtaler mellom kolleger er et viktig tiltak for å bygge den organisasjonskulturen som ivaretar medarbeidernes behov for påvirkning.
%d bloggere liker dette: