Formalisert tillit:

Hva du bør tenke på når du tenker på å dele hemmeligheter med en partner

av | 5. april 2021 @ 12:00

Foto: Jennifer Moo (Flickr, CC BY 2.0)
Trenger du som gründer en «Non disclosure agreement» (NDA)? Her er noen punkter å reflektere over når du skal vurdere om du skal dele fortrolig informasjon med potensielle forretningspartnere.

Som gründer med en god ide bør du vurdere behovet for en «Non Disclosure Agreement» (NDA). Det gode norske uttrykket «fortrolighetsavtale» ville vært nærliggende å bruke men NDA (sagt på engelsk) er en vanlig forkortelse i forretningsverdenen og derfor bruker jeg det i denne artikkelen. Du finner en rekke maler på nettet som du kan tilpasse ditt behov. 

Skriftlig eller muntlig?

Hensikten med en NDA er å sikre at forretningskritiske hemmeligheter ikke lekker ut til potensielle konkurrenter eller andre som kan ha nytte av å ødelegge for deg. Selv om det heter seg at en muntlig avtale er like bindende som en skriftlig, er en muntlig avtale i praksis nesten null verdt. Ord mot ord i en strid eller rettssak er ikke verdt å bruke mye ressurser på. 

Normalt brukes NDA kun på forretningskritisk informasjon og ikke på hemmeligheter som du gjerne ønsker å verne om, men som enten må oppfattes som forutsigbart, eller som mange allerede vet. Skal en NDA ha noen misjon må det ikke kunne stilles for mye tvil rundt hvilken kilde som har ført til en eventuell lekkasje. 

Hva kan vernes?

Både teknisk og forretningsmessig informasjon kan vernes. Det tekniske gir seg ofte selv, men også markedsanalyser, strategi, kundelister og potensielle partnere kan være informasjon andre kan ha nytte av.

Hvorfor er det viktig?

Du sitter antagelig ikke på en ide som er så unik at den ikke allerede er tenkt på av andre. Kanskje jobbes det på helt like eller lignende spor andre steder. Dersom andre lanserer konkurrerende produkter eller tjenester før deg kan du med andre ord ikke være sikker på at noen har brutt en NDA med deg.

Hvis de har gjort det må du også forvente at de har skjult sine spor, og da er du like langt. Som gründer har du uansett viktigere ting å drive med enn å tilbringe tiden i rettsapparatet.

En NDA er likevel viktig i mange sammenhenger. Eksterne parter vil ofte ha behov for et godt rykte, og dersom det kan stilles spørsmålstegn ved deres lojalitet til inngåtte avtaler, vil det kunne skade dem både på kort og lang sikt. En part i en NDA vil derfor normalt kjenne på bindinger som går ut over det juridiske.

Først til markedet

Din viktigste forsikring som gründer er at du har riktig tempo. Sitter du på en god ide må du forvente at du bare har et kort tidsvindu å realisere på. Du vil kunne sikre ditt forsprang gjennom effektive NDA´er, men husk at det bare er forspranget du verner om. Før eller siden kommer det konkurrenter som vil passere deg om du ikke har tatt en tydelig posisjon i markedet. Det er til syvende og sist der slaget står.

Hva må du tenke på?

  • Tydeliggjøre i teksten hva som er intensjonen med avtalen. Det er spesielt viktig dersom det dukker opp forhold som ikke var tenkt på da avtalen ble signert.
  • Skal avtalen være tidsbestemt eller evigvarende? (Kan erstattes av punktet under)
  • Skal avtalen være situasjonsbestemt (kun gjelde under gitte forutsetninger)
  • Skal avtalen være gjensidig eller bare pålegge en av partene taushetsplikt- Avtalen må ikke inneholde taushetsklausuler rundt ulovligheter. Du kan ikke binde en annen part til å bryte loven.
  • Spesifisere konsekvenser  brudd vil få. Her der det viktig å tenke på at for strenge sanksjoner vil kunne føre til at den andre parten ikke våger å ta risiko på å skrive under, selv om de ikke foreligger noen som helst intensjon om å bryte avtalen.

Patent

Veldig viktig å være klar over for en gründer er at patenter på tekniske løsninger ikke kan være offentlig kjent. Har du delt informasjon om vesentlige forhold med en tredjepart uten å sikre dette gjennom en NDA kan du nektes patentet da nyhetskravet kan anses for ikke å være oppfylt.

Når motparten nekter å signere en NDA

Det kan være gode grunner til å nekte å signere en NDA. Kanskje har den annen part kommet langt i et prosjekt som kan være en potensiell konkurrent eller kanskje ønsker ikke den andre part å bli påsatt «håndjern» i forhold til selv å komme på ideer som er innenfor et spesifikt kompetanseområde. Ditt valg som gründer blir da å vurdere om den annen part er så viktig for fremdrift at du faktisk må ta sjansen på å klare deg uten en NDA.

Her bør du også vurdere verdien av ditt forsprang. Om du bare har en idè men ikke utviklet noe konkret er du naturlig nok sårbar. Da har du bare 20 minutters forsprang for å si det litt flåsete.

Stoler du ikke på meg?

En NDA handler også om følelser. Stoler du ikke på meg? Er ikke mitt ord godt nok? Jeg trodde vi var venner, ikke forretningsforbindelser?

Det kan være komplisert å kreve en formalisert NDA i relasjoner som er bygget på tillitt og vennskap. Det er lett å argumentere for at alle avtaler skrives for en uværsdag og som en forsikring mot mulige fremtidig uenighet, men det er ikke alltid like enkelt i praksis. Følelser kan trumfe fornuften og i verste fall kan det å sette spørsmålstegn ved lojalitet skade en god relasjon. Et godt råd i en slik sammenheng er å vise til viktigheten av profesjonalitet.

Det å bli bedt om å signere en NDA vil for mange oppfattes som at de er med på noe spennende. Tilgang til hemmeligheter gjør oss viktige og understreker også prosjektets potensiale. Indirekte sier du at dette er viktig for deg og at du har seriøse hensikter i forhold til gjennomføring.

Formalisert tillit

Det profesjonelle markedet er fortrolig med NDA-er. De har ofte signert på det tidligere og ser på det som helt naturlig. Kanskje er du gründer for første gang og litt ukomfortabel med å formalisere tillit. Din usikkerhet er vanlig og naturlig, men dropp den. Ikke unnskyld ditt behov for en slik avtale, fremstill den som en selvfølge om det er behov for den.

0 kommentarer

Legg inn en kommentar

Gründere som går i Concorde-fella

Gründere som går i Concorde-fella

Som gründer skal du vite når nok er nok. Husk Concorde. England og Frankrike hadde brukt så mange milliarder at presset for å tjene dem inn igjen førte til at nye milliarder ble kastet inn i det prosjektet, selv om det var åpenbart at det aldri ville bli lønnsomt.

Noen av våre forfattere

686 posts
Paal Leveraas er sjefreflektør og -redaktør i tilt.work og gründer av blant annet tilt work AS, digi.no og Leveraas AS. Ta kontakt med Paal enten du trenger et foredrag, en sparringpartner i ditt lederskap eller en som kan hjelpe deg å få budskapet ut i verden. Eller alt over.
View Posts →
57 posts
Hedvig Rognerud er forretningsutvikler, ledercoach, prosessleder og foredragsholder i Fossekall AS på Lillehammer. Hedvig skriver om språk som lederverktøy for tilt.work.
View Posts →
33 posts
Atle skriver om coaching og kommunikasjon.
View Posts →
25 posts
Bjørn Z. Ekelund er psykolog. Han står bak "Diversity Icebreaker". Han skriver jevnlig for tilt.work, og er en del av ekspertpanelet.
View Posts →
18 posts
Herman Berg er redaksjonssjef i tilt work AS.
View Posts →
14 posts
Tom Georg Olsen skriver jevnlig om ledelse med fokus på tillitsbasert ledelse. Han er konserntjener i Miles, og sitter også i styret i tilt work AS.
View Posts →
13 posts
Thomas Nygaard er daglig leder i tilt work AS. Han er mangeårig leder i forlagsbransjen, hvor han to ganger har eliminert sin egen jobb. Han er blitt ekspert på å omstrukturere virksomheter på en måte som ivaretar verdiene.
View Posts →
12 posts
Hans Jacob Christensen har lang fartstid i norsk og internasjonal HR. Her i tilt.work vil han utforske kjernen i HR, utfordre noen etablerte sannheter i faget og gjerne skape debatt.
View Posts →
11 posts
Walaa Abuelmagd skriver om mangfold i tilt.work.
View Posts →
7 posts
Jan-Erik Sandberg skriver om hvordan vi kan gjøre mangfold i arbeidslivet til et aktivum. Han lever hva han lærer som "ikke helt A4 selv".
View Posts →
7 posts
Gerd Jorunns misjon som skribent i tilt.work og Tirsdag morgen har vært å avlive myter om ledelse.
View Posts →
7 posts
Mai-Britt jobber med rekruttering i en internasjonal organisasjon. Hun skriver om rekruttering og ledelse i tilt.work.
View Posts →
6 posts
Catherine Lemaréchal eier og driver Ticato AS. Hun er rådgiver og NLP-coach og skriver om kommunikasjon, merkevarebygging og tidsmestring. Catherine kan hjelpe deg å oppnå mer enn du tror du kan. Hun holder kurs og foredrag, og mest populært nå for tiden er kurset: Gi f*** for flinke piker.
View Posts →
5 posts
Rune skriver om medarbeiderskap.
View Posts →
5 posts
Elin Ulset er en engasjert og nær leder som er levende opptatt av kommunikasjon, ledelse og adferd. Elin har vokst opp i HR-kommunikasjon, både fra Aftenposten, digitale medier og mediebyrå. Hun balanserer det faglige med lederskap, og lederskap med familie, og hun trives godt i alle sfærene.
View Posts →
5 posts
Ph.d. og professor II Glenn Hole er direktør i IT-selskapet Skill. Han skriver om mangfold i arbeidslivet.
View Posts →
5 posts
Eva Jarbekk er en av våre fremste juridiske eksperter på personvern og GDPR.
View Posts →
4 posts
Annar er en nestor i norsk lederutvikling med mer enn 30 års fartstid.
View Posts →
3 posts
Esben Keim driver rådgivingsselskapene Vital Few og OSS. Han skriver om presterende team, resultatledelse/OKR, mangfold og kundefokus her på tilt.work.
View Posts →
3 posts
Erik Slinning er Managing partner i Great Leadership Institute®. Har spesialisert seg innen aksjonsorientert ledergruppeutvikling. Har også skrevet boken «Helsefremmende Lederskap – slik leder de beste» (Gyldendal Akademisk) og «Ledergruppen – fra meg og mitt til vi og vårt» (Kommuneforlaget).
View Posts →
3 posts
Jeanette Høie er desksjef i tilt.work. Hun har lang fartstid som journalist og vaktsjef i dagspressen. Hun har godt grep om ulike digitale fortellerteknikker. I tillegg er hun gründer-in-spe.
View Posts →
3 posts
Arne Jensen er generalsekretær i Norsk redaktørforening.
View Posts →
2 posts
Isabelle er senterleder for kraftsentret Forandringhuset. Hun er mentor og utviklingsansvarlig for ungdommer i Oslo.
View Posts →
2 posts
Jørgen Lund jobber med endringsledelse gjennom eget selskap.
View Posts →
2 posts
Sissel Naustdal leder MadeToGrow og er brennende engasjert i utvikling av menneskers potensial
View Posts →
2 posts
Anne 🌱 Reknes hjelper mennesker med å finne, få eller skape sin drømmejobb, og deler tips, tricks, teknikker, verktøy og metoder her i tilt.work.
View Posts →
2 posts
Christine er kursutvikler og foredragsholder med et stort lærerhjerte og masse kjærlighet til god tekst. Hun driver firmaet Tekstdoktor og underviser i digital markedsføring og journalistikk på Høyskolen Kristiania.
View Posts →
2 posts
Stikkordet for Cathrines arbeid med lederutvikling er "praktisk hverdagsledelse".
View Posts →
2 posts
Ole Kristian Sivertsen er CEO i selskapet Desert Control. Han har lang fartstid fra selskap som Citrix, RES Software, Sun Microsystems, Telenor, EVRY og Global Eagle. I dag har han dedikert seg til teknologi som løser klimautfordringer.
View Posts →
2 posts
Jostein Borgmo er til daglig eier og kreativ direktør i Suburbia og har dessuten nesten 80.000 følgere på Instagram.
View Posts →
1 posts
Herminia Ibarra er professor ved London Business School og forfatter av fagbøker om ledelse og organisasjonsutvikling.
View Posts →
1 posts
Umid skriver om tjenende lederskap og selvledelse.
View Posts →
1 posts
Nils Petter Nordskar er tidligere reklamemann. I dag holder han kurs, foredrag og utgir dessuten nyhetsbrevet "Lykkes med ideer".
View Posts →
1 posts
Paal Leveraas startet Tirsdag morgen i 2010 og jobber sammen med en rekke dyktige partnere for å videreføre dette til tilt.work i 2020.
View Posts →
1 posts
Ingar Roggen er sosiolog og beskrives som en av de europeiske pionerene for sosial informatikk. Arbeidsfeltet omfatter blant annet det sosiale aspektet av det virtuelle rommet, sosial analyse av internett og samspillet mellom menneske og datamaskin. I 1996 introduserte han sosiologien på nettet, websosiologi, som en nettvitenskap.
View Posts →
1 posts
Håkon er opptatt av personlig utvikling, drivkraft og glede. Han er sertifisert NLP Master Practitioner, og skriver og tilbyr tjenester for personlig vekst.
View Posts →
1 posts
Jan Sollid Storehaug er digital strategirådgiver. Han er også en mye brukt foredragsholder.
View Posts →
1 posts
Ola hjelper virksomheter å jobbe med temaer rundt helse, kulturbygging og spons og tilbyr også underholdende, bevisstgjørende og motiverende foredrag/webinar.
View Posts →
1 posts
Bjørn O- Hopland er eier og daglig leder av Smart Endring AS.
View Posts →
1 posts
Eli jobber i Fossekall AS. Hun har siden 2001 også drevet eget idé- og kommunikasjonsbyrå. Hun brenner for vekst og utvikling i bedrifter, og ser raskt muligheter og det unike. Hun veileder bedrifter i strategiprosesser, fremtidens bærekraftige forretningsmodeller, produkt/ markedsoptimalisering, forbedrer verdiløfter, bedriftskultur og innovasjonsskapende faktorer/team.
View Posts →
1 posts
Kevin er Corporate Storyteller, Content Strategist og Awareness@Work Consultant. Han skriver om nærværingslivet her i tilt.work.
View Posts →
1 posts
Cathrine Foss Stene er en erfaren team- og lederutvikler og har jobbet med og i mange av de største norske virksomhetene.
View Posts →
1 posts
Kari har en bachelor i statsvitenskap med fordypning i menneskerettigheter og flerkulturell forståelse. Hun går nå en modulbasert master i voksnes læring på NTNU. Hun er utdannet NLP Business Practitioner (Kreativ Ledelse og Coaching nivå A) hos UiA/Coachteam.
View Posts →
1 posts
Kathra er COO i oppstartselskapet Generation Mobility samt teamleder i bydel Gamle Oslo.
View Posts →
1 posts
Kristin er partner og markedssjef i MetaResource. Hun beskriver seg som en stolt "potet" som kan mye om mye og ofte finner løsninger eller nettverk som kan bidra. Hun skriver om mentale muskler i hverdagen.
View Posts →
1 posts
Thor Ivar Forsland er coach og karriereveileder hos Frisk Utvikling.
View Posts →
1 posts
Data Scientist med bred, internasjonal bakgrunn.
View Posts →
1 posts
Thomas skriver om tankesett, metoder og verktøy for morgendagens ledere.
View Posts →
1 posts
Jørn Bue Olsen er rådgiver og forfatter i ledelse og etikk Ekon, Dr., siv.ing. og førsteamanuensis ved Oslomet (Etikk og bedriftenes samfunnsansvar). Olsen skrev doktorgrad om etiske dilemmaer for ledere i konkurranseutsatt virksomhet der Hauge-caset er eksempel på kombinasjon av lønnsom verdiskapning og anvendt etikk. Olsen holder foredrag om «Hauge som fyrtårn for norske bedrifter i dag». Utga i 2020 ny bok, «Næringslivsetikk og samfunnsansvar», i samarbeid med Henrik Syse. Leif-Runar Forseth er rådgiver og forfatter innen ledelse, gründervirksomhet og etikk. Han har doktorgrad i teoretisk fysikk og mastergrad i filosofi, tema etikk og lederskap. Ny bok, "Naturlig lederskap", kom i 2020.
View Posts →
1 posts
Jeanette Luytkis er sertifisert profesjonell coach og ledelsesrådgiver. Hun leverer individuelle coaching og treningsopplegg, med spesialisering på lederskap, personlig vekst og innovativ forretningsutvikling.
View Posts →

Alltid på en tirsdag

«Jeg har fått en slags tirsdagsforventning», sa en abonnent. tilt.works ukebrev Tirsdag morgen er antagelig en smule vanedannende, men gode vaner kan man gjerne legge tll seg. Skaff deg selv en god ukentlig vane i dag — rett i din innboks! Alltid på en tirsdag, men aldri ellers i uka.

Fantastisk! Sjekk mailen din for en ekstra bekreftelse. Så ses vi på tirsdag.

Pin It on Pinterest

Share This
%d bloggere liker dette: