tilt | Aktuelt | Gründerskap | Hva du bør tenke på når du tenker på å dele hemmeligheter med en partner

Hva du bør tenke på når du tenker på å dele hemmeligheter med en partner

mandag 5. april 2021 @ 12:00

Trenger du som gründer en «Non disclosure agreement» (NDA)? Her er noen punkter å reflektere over når du skal vurdere om du skal dele fortrolig informasjon med potensielle forretningspartnere.
Av Atle ØiFoto: Jennifer Moo (Flickr, CC BY 2.0)

Som gründer med en god ide bør du vurdere behovet for en «Non Disclosure Agreement» (NDA). Det gode norske uttrykket «fortrolighetsavtale» ville vært nærliggende å bruke men NDA (sagt på engelsk) er en vanlig forkortelse i forretningsverdenen og derfor bruker jeg det i denne artikkelen. Du finner en rekke maler på nettet som du kan tilpasse ditt behov. 

Skriftlig eller muntlig?

Hensikten med en NDA er å sikre at forretningskritiske hemmeligheter ikke lekker ut til potensielle konkurrenter eller andre som kan ha nytte av å ødelegge for deg. Selv om det heter seg at en muntlig avtale er like bindende som en skriftlig, er en muntlig avtale i praksis nesten null verdt. Ord mot ord i en strid eller rettssak er ikke verdt å bruke mye ressurser på. 

Normalt brukes NDA kun på forretningskritisk informasjon og ikke på hemmeligheter som du gjerne ønsker å verne om, men som enten må oppfattes som forutsigbart, eller som mange allerede vet. Skal en NDA ha noen misjon må det ikke kunne stilles for mye tvil rundt hvilken kilde som har ført til en eventuell lekkasje. 

Hva kan vernes?

Både teknisk og forretningsmessig informasjon kan vernes. Det tekniske gir seg ofte selv, men også markedsanalyser, strategi, kundelister og potensielle partnere kan være informasjon andre kan ha nytte av.

Hvorfor er det viktig?

Du sitter antagelig ikke på en ide som er så unik at den ikke allerede er tenkt på av andre. Kanskje jobbes det på helt like eller lignende spor andre steder. Dersom andre lanserer konkurrerende produkter eller tjenester før deg kan du med andre ord ikke være sikker på at noen har brutt en NDA med deg.

Hvis de har gjort det må du også forvente at de har skjult sine spor, og da er du like langt. Som gründer har du uansett viktigere ting å drive med enn å tilbringe tiden i rettsapparatet.

En NDA er likevel viktig i mange sammenhenger. Eksterne parter vil ofte ha behov for et godt rykte, og dersom det kan stilles spørsmålstegn ved deres lojalitet til inngåtte avtaler, vil det kunne skade dem både på kort og lang sikt. En part i en NDA vil derfor normalt kjenne på bindinger som går ut over det juridiske.

Først til markedet

Din viktigste forsikring som gründer er at du har riktig tempo. Sitter du på en god ide må du forvente at du bare har et kort tidsvindu å realisere på. Du vil kunne sikre ditt forsprang gjennom effektive NDA´er, men husk at det bare er forspranget du verner om. Før eller siden kommer det konkurrenter som vil passere deg om du ikke har tatt en tydelig posisjon i markedet. Det er til syvende og sist der slaget står.

Hva må du tenke på?

  • Tydeliggjøre i teksten hva som er intensjonen med avtalen. Det er spesielt viktig dersom det dukker opp forhold som ikke var tenkt på da avtalen ble signert.
  • Skal avtalen være tidsbestemt eller evigvarende? (Kan erstattes av punktet under)
  • Skal avtalen være situasjonsbestemt (kun gjelde under gitte forutsetninger)
  • Skal avtalen være gjensidig eller bare pålegge en av partene taushetsplikt- Avtalen må ikke inneholde taushetsklausuler rundt ulovligheter. Du kan ikke binde en annen part til å bryte loven.
  • Spesifisere konsekvenser  brudd vil få. Her der det viktig å tenke på at for strenge sanksjoner vil kunne føre til at den andre parten ikke våger å ta risiko på å skrive under, selv om de ikke foreligger noen som helst intensjon om å bryte avtalen.

Patent

Veldig viktig å være klar over for en gründer er at patenter på tekniske løsninger ikke kan være offentlig kjent. Har du delt informasjon om vesentlige forhold med en tredjepart uten å sikre dette gjennom en NDA kan du nektes patentet da nyhetskravet kan anses for ikke å være oppfylt.

Når motparten nekter å signere en NDA

Det kan være gode grunner til å nekte å signere en NDA. Kanskje har den annen part kommet langt i et prosjekt som kan være en potensiell konkurrent eller kanskje ønsker ikke den andre part å bli påsatt «håndjern» i forhold til selv å komme på ideer som er innenfor et spesifikt kompetanseområde. Ditt valg som gründer blir da å vurdere om den annen part er så viktig for fremdrift at du faktisk må ta sjansen på å klare deg uten en NDA.

Her bør du også vurdere verdien av ditt forsprang. Om du bare har en idè men ikke utviklet noe konkret er du naturlig nok sårbar. Da har du bare 20 minutters forsprang for å si det litt flåsete.

Stoler du ikke på meg?

En NDA handler også om følelser. Stoler du ikke på meg? Er ikke mitt ord godt nok? Jeg trodde vi var venner, ikke forretningsforbindelser?

Det kan være komplisert å kreve en formalisert NDA i relasjoner som er bygget på tillitt og vennskap. Det er lett å argumentere for at alle avtaler skrives for en uværsdag og som en forsikring mot mulige fremtidig uenighet, men det er ikke alltid like enkelt i praksis. Følelser kan trumfe fornuften og i verste fall kan det å sette spørsmålstegn ved lojalitet skade en god relasjon. Et godt råd i en slik sammenheng er å vise til viktigheten av profesjonalitet.

Det å bli bedt om å signere en NDA vil for mange oppfattes som at de er med på noe spennende. Tilgang til hemmeligheter gjør oss viktige og understreker også prosjektets potensiale. Indirekte sier du at dette er viktig for deg og at du har seriøse hensikter i forhold til gjennomføring.

Formalisert tillit

Det profesjonelle markedet er fortrolig med NDA-er. De har ofte signert på det tidligere og ser på det som helt naturlig. Kanskje er du gründer for første gang og litt ukomfortabel med å formalisere tillit. Din usikkerhet er vanlig og naturlig, men dropp den. Ikke unnskyld ditt behov for en slik avtale, fremstill den som en selvfølge om det er behov for den.

Våre ukebrev

Her kan du melde deg på et eller flere av våre ukebrev. Du kan melde deg av eller endre hva du mottar via lenker i epostene.

"*" obligatorisk felt

Navn*

Litt klokere

Ukentlige nettmøter hvor vi gjør hverandre litt klokere. Du må være logget inn som medlem for å melde deg på.

PrivacyTech

Som medlem i PrivacyTech-nettverket blir du en del av en gruppe likesinnede profesjonelle som er opptatt av GDPR, personvern, compliance og tech. Med Eva Jarbekk – en av Norges fremste eksperter på området – som fasilitator.

Partners in tilt

Vårt nettverk av «kloke hoder» (team tilt) med en bærekraftsagenda.

Del dine tanker om denne artikkelen

0 Comments

Submit a Comment

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

På forsiden nå

kostbar ledelse

Kostbar ledelse

|
Den menneskelige kostnaden er alltid for høy, men vet du hva det i kroner koster å miste en person?
Kunstig intelligens endrer arbeidslivet: Hva kan vi forvente?

Kunstig intelligens endrer arbeidslivet: Hva kan vi forvente?

|
Vårt Litt klokere nettmøte den 18. april skal handle om hvordan kunstig intelligens påvirker arbeidslivet. AI-feberen har eksplodert, og teknologien har allerede stor innflytelse på hvordan vi jobber, noe denne artikkelen er et eksempel på.
Bærekraftig HR: Når mennesker, planet og profitt møtes

Bærekraftig HR: Når mennesker, planet og profitt møtes

|
Hvordan kan HR bidra til bærekraftsstrategien og selv bli bærekraftig? Modeller er ikke nok. Men de kan være et startpunkt.
Ingen grunn til panikk?

Ingen grunn til panikk?

|
En konferanse i regi av Samfunnsbedriftene og et møte med en professor har gjort meg litt mer optimistisk for et samfunn hvor alle, også næringslivet, tar ansvar for en bærekraftig fremtid.
helsestrategi for dine ansatte

Har du husket helsestrategi for dine ansatte?

|
Målet med en helsestrategi er at alle ansatte har fysisk og - ikke minst - psykisk overskudd.
myteknusing

Når en «bløff» blir «sannhet» fordi den gjentas ofte nok

|
Det er meningsløst å bringe videre en generell påstand om at 70 prosent av alle endringsinitiativ mislykkes.
Vi kan ikke overlate til andre å redde planeten

Vi kan ikke overlate til andre å redde planeten

|
Selskaper som i dag ikke har en bærekraftstrategi som de etterlever, har ikke livets rett.
Dagen før kvinnedagen: Den langsomme reisen fra én normal til en annen

Dagen før kvinnedagen: Den langsomme reisen fra én normal til en annen

|
Det er kvinnedag i morgen. Og som alltid hører vi røster som hevder at i Norge er vi nå så likestilte at kvinnedagen ikke trengs mer. Men dagen går ikke ut på dato før den gamle normalen er byttet med en ny hvor «likestilling» er en selvfølgelighet.
Varför inte tvärtom

Kunsten å tenke motsatt: Hva om vi ansatte gründerne på fastlønn?

|
Gründervirksomhet er bygget på risiko, stor fallhøyde og mulighet for store gevinster.

tilt.møteplasser

Pin It on Pinterest

Share This

Del dette

Delt glede er dobbelt glede. Del dette med ditt nettverk.