Hvordan håndtere varslingssaker?

av | 27. februar 2018 @ 13:52

«Mye av varslingshåndteringen vi har sett i mediene i den siste tiden står til strykkarakter», sier to av Norges fremste arbeidsretts­advokater.

Medieomtalen om varslingssaker i det siste avdekker en håndtering fra organisasjonenes side som i følge eksperter på arbeidsrett «står til strykkarakter». De smarteste virksomhetene ser imidlertid at gode varslingsrutiner kan gi et løft for virksomhetens omdømme.

Håndtering av varslingssaker er blitt et brennhett tema de siste ukene, ikke minst som følge av fokuset på Giske- og andre mediesaker med stikkordet «#metoo».

«Mye av varslingshåndteringen vi har sett i mediene i den siste tiden står til strykkarakter.»

Kritikken rettes både mot utført håndtering og manglende håndtering. Konsekvensene for omdømmet er ofte negativt.

Men håndtering av varslinger kan også gi mulighet til å styrke omdømmet og tilliten til virksomheten.

Henning Heitmann
Henning Heitmann

Henning Heitmann og Nicolai Skridshol fra Advokatfirmaet Steenstrup Stordrange DA (SANDS) adresserte temaet fra et arbeidsrettsperspektiv på Arbeidsrettskonferansen HR Norge arrangerte i april (2018).

Heitmann er spesialisert på arbeidsrett, og Skridshol har tung erfaring fra granskingsprosesser i Norge og utlandet.

De fokuserer blant annet på hvordan god behandling av varslingsaker kan bygge bedre omdømme og gi økt tillit til selskapet og ledelsen, både hos ansatte, jobbsøkere, leverandører og kunder.

Klar dom

Nicolai Skridshol
Nicolai Skridshol

Ekspertisen hos et av Norges mest velrenommerte advokatfirmaer på området er klar i sin dom over praksis fra den siste tidens mediesaker: — Mye av varslingshåndteringen vi har sett i mediene i den siste tiden står til strykkarakter.

— Det som slo meg i Giske-saken er at man tydeligvis tok stilling til varslene før den kritiserte hadde fått uttale seg, sier Henning Heitmann.

— Tidlig i januar gikk Jonas Gahr Støre på TV og sa at «vi tror på varslerne». Giske hadde ikke fått uttale seg om sakene, likevel konkluderte ledelsen med at det er en sannhet. Det å konkludere før saken er undersøkt er en veldig vanlig feil også blant arbeidsgivere, fastslår han.

Kontradiksjonsprinsippet

Det handler om det såkalte kontradiksjonsprinsippet. Det er et ulovfestet rettsprinsipp som innebærer at alle de involverte får mulighet til å uttale seg om saken og fremlegge eventuelle bevis før det tas stilling til hva som anses som objektivt sett mest riktig versjon av fakta.

I tillegg må bevisgrunnlagene undersøkes.

— Gjennom undersøkelser innhentes og kontrolleres faktiske opplysninger. Denne prosessen er viktig at gjennomføres på en profesjonell og kompetent måte, slik at bevis ikke ødelegges og at faktagrunnlaget blir mest mulig balansert, objektivt og fullstendig, sier Skridshol.

— Kontradiksjon av faktum er en vesentlig del av å fremskaffe relevant faktum og for å få forsvarlig analysert dette faktumet. Deretter kan en rettslig eller etisk vurdering foretas, og den bør være grundig og nyansert.

— Vi ser i altfor mange saker at det hoppes rett til konklusjon på at det er eller ikke er berettiget kritikk, og at konklusjonen formidles ut i media. Informasjonen er ofte svart-hvitt. Den er ofte basert på «hva man føler» eller «tror» eller «mener» om fakta, og kanskje også motivert av andre formål enn å avklare og rydde opp i forholdene varselet gjelder, legger han til, og suppleres av sin kollega:

— Særlig i den siste tidens politisk relaterte saker har konklusjonene ofte vært trukket raskt, og mediedekningen av innholdet har gått langt forbi hva som er normalt for en arbeidsgivers deling av slik kritisk informasjon utad.

Plikt til forsvarlighet

Arbeidsgivere har ansvar for å sikre en forsvarlig behandling av varslinger. Dette omfatter også forsiktighet med hva man deler av kritikk i det offentlige rom.

Men det gjelder også varslerne.

— Varslere har også en plikt til å opptre forsvarlig, og dette tilsier på samme måte forsiktighet med å redegjøre for sin kritikk mot enkeltpersoner eller arbeidsgivers virksomhet i media, sier Heitmann.

Prinsippet om forsiktighet ved fremstilling av personlig kritikk er også en del av pressens ansvar.

— Når vi ser hvordan mediene har opptrådt i denne saken kan man spørre seg om de har glemt Tore Tønne-saken, sier Henning Heitmann. — Etter det tragiske utfallet den saken fikk, ble det en bred debatt i mediene angående deres ansvar for å utvise forsiktighet i sin omtale av kritikk rettet mot enkeltpersoner. Dette prinsippet kan synes glemt slik vi leser mediedekningen av varslersakene i enkelte av de politiske partiene den siste tiden.

Tidligere helseminister Tore Tønne ble etterforsket for korrupsjon av Økokrim rundt århundreskiftet. Han tok sitt eget liv etter ekstremt sterkt medietrykk. Saken mot ham ble senere henlagt.

Fra trussel til mulighet

Med rette holdninger og gode rutiner kan varsling snus fra å være en trussel til mulighet.

— Noen av de største internasjonale selskapene er blitt svært gode på å håndtere varslingssaker. De bruker også antallet varsler som en indikator på om medarbeiderne opplever at det er trygt å varsle i organisasjonen, forklarer Skridshol.

— Gode varslingsrutiner er blitt et kvalitetsstempel som signaliserer til kandidater at dette er et bra sted å jobbe.

De to advokatene fastslår at graden av profesjonalitet i hvordan virksomhetene behandler varslingssaker varierer veldig. Det som skiller de gode fra de dårlige arbeidsgiverne er ikke bare i hvilken grad man har en kultur for å ta opp kritiske forhold, men kanskje enda mer hvor profesjonelt man håndterer varslingssakene.

— Det er helt nødvendig at det etableres gode nok systemer og at de som mottar varsel er erfarne nok til å håndtere det riktig og å vite når de trenger ekstern hjelp til å gå frem på riktig måte, sier Heitmann.

— Du mener fra sånne som dere? Men da triller vel millionene fort ut?

— Nei, det trenger ikke bli veldig kostbart. I slike saker handler det om å avgrense undersøkelsene til det som er relevant. Dessverre har det vært noen saker i norsk sammenheng som har gått langt ut over normal proporsjon.

Unødvendig bråkete

— Min jobb er å gjøre granskninger i slike saker, og det jeg ser er at mange konsulenter og advokater skaper en prosess som blir unødvendig stor og bråkete, sier Skridshol.

Han påpeker at det handler om å skille mellom hva som er relevant og hva som er irrelevant. Da må man kjenne reglene som gjelder for å vurdere den kritikken som varslingen gjelder. Det kan være arbeidsrettslig, eller det kan omfatte helt andre typer forhold.

– Arbeidsgivere får ofte servert forventninger om å si opp folk som er anklaget for noe straffbart som ikke har noe med jobben å gjøre. Et eksempel er om en medarbeider er anklaget for underslag fra arbeidsgivers bankkonto i sin forrige jobb. Da er det relevant om han nå er ansatt i en stilling med slike tilganger eller ikke, forteller Heitmann. — Bevissthet om relevans er nyttig for å definere treffende mandater for faktaundersøkelser.

Personvern og GDPR

Undersøkelse av varslingssaker handler også om personvern og hvilke kilder du som arbeidsgiver har rett til å søke i for å finne opplysninger om personell.

— Vi skal på scenen på Arbeidsrettskonferansen rett etter Eva Jarbekk, sier Skridshol. – Det er helt strålende, for da får publikum en innføring i hvilke begrensninger GDPR betyr for arbeidsgiveres innsynsrett og bruk av personopplysninger.

Typisk eksempel er videoopptak. Man kan for eksempel gjøre opptak for å avdekke tyverier fra kunder i en butikk, men hvis det samme opptaket brukes til å avdekke kritikkverdige handlinger fra medarbeiderne og derfor lagres i mer enn en uke, begår arbeidsgiveren selv et lovbrudd.

— Det er viktig at det som gjøres av undersøkelser, foretas på en forsvarlig og profesjonell måte. Vi registrerer tidvis at arbeidsgivere som selv foretar undersøkelser, har begått straffbare handlinger under avdekking av kritikkverdige forhold, sier Skridshol. — Det er også en fare for at man kan skade en etterfølgende politietterforskning om man ikke har evne til god og relevant bevissikring løpende i en undersøkelsesfase.


Artikkelen ble første gang publisert på HR Norges nettsider. Republisert etter avtale.

Paal Leveraas
Følg Paal
Artikler av Paal Leveraas (alle)

0 kommentarer

Legg inn en kommentar

Noen av våre forfattere

682 posts
Paal Leveraas er sjefreflektør og -redaktør i tilt.work og gründer av blant annet tilt work AS, digi.no og Leveraas AS. Ta kontakt med Paal enten du trenger et foredrag, en sparringpartner i ditt lederskap eller en som kan hjelpe deg å få budskapet ut i verden. Eller alt over.
View Posts →
55 posts
Hedvig Rognerud er forretningsutvikler, ledercoach, prosessleder og foredragsholder i Fossekall AS på Lillehammer. Hedvig skriver om språk som lederverktøy for tilt.work.
View Posts →
32 posts
Atle skriver om coaching og kommunikasjon.
View Posts →
25 posts
Bjørn Z. Ekelund er psykolog. Han står bak "Diversity Icebreaker". Han skriver jevnlig for tilt.work, og er en del av ekspertpanelet.
View Posts →
18 posts
Herman Berg er redaksjonssjef i tilt work AS.
View Posts →
14 posts
Tom Georg Olsen skriver jevnlig om ledelse med fokus på tillitsbasert ledelse. Han er konserntjener i Miles, og sitter også i styret i tilt work AS.
View Posts →
13 posts
Thomas Nygaard er daglig leder i tilt work AS. Han er mangeårig leder i forlagsbransjen, hvor han to ganger har eliminert sin egen jobb. Han er blitt ekspert på å omstrukturere virksomheter på en måte som ivaretar verdiene.
View Posts →
12 posts
Hans Jacob Christensen har lang fartstid i norsk og internasjonal HR. Her i tilt.work vil han utforske kjernen i HR, utfordre noen etablerte sannheter i faget og gjerne skape debatt.
View Posts →
11 posts
Walaa Abuelmagd skriver om mangfold i tilt.work.
View Posts →
7 posts
Jan-Erik Sandberg skriver om hvordan vi kan gjøre mangfold i arbeidslivet til et aktivum. Han lever hva han lærer som "ikke helt A4 selv".
View Posts →
7 posts
Gerd Jorunns misjon som skribent i tilt.work og Tirsdag morgen har vært å avlive myter om ledelse.
View Posts →
7 posts
Mai-Britt jobber med rekruttering i en internasjonal organisasjon. Hun skriver om rekruttering og ledelse i tilt.work.
View Posts →
5 posts
Rune skriver om medarbeiderskap.
View Posts →
5 posts
Elin Ulset er en engasjert og nær leder som er levende opptatt av kommunikasjon, ledelse og adferd. Elin har vokst opp i HR-kommunikasjon, både fra Aftenposten, digitale medier og mediebyrå. Hun balanserer det faglige med lederskap, og lederskap med familie, og hun trives godt i alle sfærene.
View Posts →
5 posts
Catherine Lemaréchal eier og driver Ticato AS. Hun er rådgiver og NLP-coach og skriver om kommunikasjon, merkevarebygging og tidsmestring. Catherine kan hjelpe deg å oppnå mer enn du tror du kan. Hun holder kurs og foredrag, og mest populært nå for tiden er kurset: Gi f*** for flinke piker.
View Posts →
5 posts
Ph.d. og professor II Glenn Hole er direktør i IT-selskapet Skill. Han skriver om mangfold i arbeidslivet.
View Posts →
4 posts
Annar er en nestor i norsk lederutvikling med mer enn 30 års fartstid.
View Posts →
4 posts
Eva Jarbekk er en av våre fremste juridiske eksperter på personvern og GDPR.
View Posts →
3 posts
Esben Keim driver rådgivingsselskapene Vital Few og OSS. Han skriver om presterende team, resultatledelse/OKR, mangfold og kundefokus her på tilt.work.
View Posts →
3 posts
Jeanette Høie er desksjef i tilt.work. Hun har lang fartstid som journalist og vaktsjef i dagspressen. Hun har godt grep om ulike digitale fortellerteknikker. I tillegg er hun gründer-in-spe.
View Posts →
3 posts
Arne Jensen er generalsekretær i Norsk redaktørforening.
View Posts →
2 posts
Isabelle er senterleder for kraftsentret Forandringhuset. Hun er mentor og utviklingsansvarlig for ungdommer i Oslo.
View Posts →
2 posts
Sissel Naustdal leder MadeToGrow og er brennende engasjert i utvikling av menneskers potensial
View Posts →
2 posts
Anne 🌱 Reknes hjelper mennesker med å finne, få eller skape sin drømmejobb, og deler tips, tricks, teknikker, verktøy og metoder her i tilt.work.
View Posts →
2 posts
Christine er kursutvikler og foredragsholder med et stort lærerhjerte og masse kjærlighet til god tekst. Hun driver firmaet Tekstdoktor og underviser i digital markedsføring og journalistikk på Høyskolen Kristiania.
View Posts →
2 posts
Stikkordet for Cathrines arbeid med lederutvikling er "praktisk hverdagsledelse".
View Posts →
2 posts
Ole Kristian Sivertsen er CEO i selskapet Desert Control. Han har lang fartstid fra selskap som Citrix, RES Software, Sun Microsystems, Telenor, EVRY og Global Eagle. I dag har han dedikert seg til teknologi som løser klimautfordringer.
View Posts →
2 posts
Jostein Borgmo er til daglig eier og kreativ direktør i Suburbia og har dessuten nesten 80.000 følgere på Instagram.
View Posts →
1 posts
Herminia Ibarra er professor ved London Business School og forfatter av fagbøker om ledelse og organisasjonsutvikling.
View Posts →
1 posts
Umid skriver om tjenende lederskap og selvledelse.
View Posts →
1 posts
Nils Petter Nordskar er tidligere reklamemann. I dag holder han kurs, foredrag og utgir dessuten nyhetsbrevet "Lykkes med ideer".
View Posts →
1 posts
Paal Leveraas startet Tirsdag morgen i 2010 og jobber sammen med en rekke dyktige partnere for å videreføre dette til tilt.work i 2020.
View Posts →
1 posts
Ingar Roggen er sosiolog og beskrives som en av de europeiske pionerene for sosial informatikk. Arbeidsfeltet omfatter blant annet det sosiale aspektet av det virtuelle rommet, sosial analyse av internett og samspillet mellom menneske og datamaskin. I 1996 introduserte han sosiologien på nettet, websosiologi, som en nettvitenskap.
View Posts →
1 posts
Håkon er opptatt av personlig utvikling, drivkraft og glede. Han er sertifisert NLP Master Practitioner, og skriver og tilbyr tjenester for personlig vekst.
View Posts →
1 posts
Jørgen Lund jobber med endringsledelse gjennom eget selskap.
View Posts →
1 posts
Jan Sollid Storehaug er digital strategirådgiver. Han er også en mye brukt foredragsholder.
View Posts →
1 posts
Ola hjelper virksomheter å jobbe med temaer rundt helse, kulturbygging og spons og tilbyr også underholdende, bevisstgjørende og motiverende foredrag/webinar.
View Posts →
1 posts
Bjørn O- Hopland er eier og daglig leder av Smart Endring AS.
View Posts →
1 posts
Eli jobber i Fossekall AS. Hun har siden 2001 også drevet eget idé- og kommunikasjonsbyrå. Hun brenner for vekst og utvikling i bedrifter, og ser raskt muligheter og det unike. Hun veileder bedrifter i strategiprosesser, fremtidens bærekraftige forretningsmodeller, produkt/ markedsoptimalisering, forbedrer verdiløfter, bedriftskultur og innovasjonsskapende faktorer/team.
View Posts →
1 posts
Kevin er Corporate Storyteller, Content Strategist og Awareness@Work Consultant. Han skriver om nærværingslivet her i tilt.work.
View Posts →
1 posts
Cathrine Foss Stene er en erfaren team- og lederutvikler og har jobbet med og i mange av de største norske virksomhetene.
View Posts →
1 posts
Kari har en bachelor i statsvitenskap med fordypning i menneskerettigheter og flerkulturell forståelse. Hun går nå en modulbasert master i voksnes læring på NTNU. Hun er utdannet NLP Business Practitioner (Kreativ Ledelse og Coaching nivå A) hos UiA/Coachteam.
View Posts →
1 posts
Kathra er COO i oppstartselskapet Generation Mobility samt teamleder i bydel Gamle Oslo.
View Posts →
1 posts
Kristin er partner og markedssjef i MetaResource. Hun beskriver seg som en stolt "potet" som kan mye om mye og ofte finner løsninger eller nettverk som kan bidra. Hun skriver om mentale muskler i hverdagen.
View Posts →
1 posts
Thor Ivar Forsland er coach og karriereveileder hos Frisk Utvikling.
View Posts →
1 posts
Data Scientist med bred, internasjonal bakgrunn.
View Posts →
1 posts
Thomas skriver om tankesett, metoder og verktøy for morgendagens ledere.
View Posts →
1 posts
Jørn Bue Olsen er rådgiver og forfatter i ledelse og etikk Ekon, Dr., siv.ing. og førsteamanuensis ved Oslomet (Etikk og bedriftenes samfunnsansvar). Olsen skrev doktorgrad om etiske dilemmaer for ledere i konkurranseutsatt virksomhet der Hauge-caset er eksempel på kombinasjon av lønnsom verdiskapning og anvendt etikk. Olsen holder foredrag om «Hauge som fyrtårn for norske bedrifter i dag». Utga i 2020 ny bok, «Næringslivsetikk og samfunnsansvar», i samarbeid med Henrik Syse. Leif-Runar Forseth er rådgiver og forfatter innen ledelse, gründervirksomhet og etikk. Han har doktorgrad i teoretisk fysikk og mastergrad i filosofi, tema etikk og lederskap. Ny bok, "Naturlig lederskap", kom i 2020.
View Posts →
1 posts
Jeanette Luytkis er sertifisert profesjonell coach og ledelsesrådgiver. Hun leverer individuelle coaching og treningsopplegg, med spesialisering på lederskap, personlig vekst og innovativ forretningsutvikling.
View Posts →

Alltid på en tirsdag

«Jeg har fått en slags tirsdagsforventning», sa en abonnent. tilt.works ukebrev Tirsdag morgen er antagelig en smule vanedannende, men gode vaner kan man gjerne legge tll seg. Skaff deg selv en god ukentlig vane i dag — rett i din innboks! Alltid på en tirsdag, men aldri ellers i uka.

Fantastisk! Sjekk mailen din for en ekstra bekreftelse. Så ses vi på tirsdag.

Pin It on Pinterest

Share This
%d bloggere liker dette: