Ketil startet med brannbiler og endte som HR-topp

av | 6. januar 2016 @ 07:14

Han startet karriéren med å kjøpe brannbiler. I dag slukker han branner selv. Møt ukens HR-profil, HR-sjef Ketil Mjøen i Skien kommune. En kommunal HR-sjef er ikke som andre HR-sjefer. […]

Han startet karriéren med å kjøpe brannbiler. I dag slukker han branner selv. Møt ukens HR-profil, HR-sjef Ketil Mjøen i Skien kommune.

En kommunal HR-sjef er ikke som andre HR-sjefer. Alle ansvarsområdene den kommunale HR-toppen Ketil Mjøen i Skien ivaretar kan ta pusten fra de fleste. Han har riktignok sluttet å kjøpe brannbiler, lekeapparater og kontormateriell, men til gjengjeld slukker han branner og utvikler mennesker i en virksomhet som har et kompetansespenn som omfatter barnehageassistenter, ingeniører, helsepersonell, profesjonelle politikere og et utall andre profesjoner.

— En typisk arbeidsdag er svært varierende i innhold. I kommunens HR-stab inngår både det overordnede personal- og arbeidsgiverområdet, HMS-system, og organisasjons- og lederutvikling. I tillegg hører også Lønnsseksjonen og Kommunens servicesenter til HR-avdelingen, sier Mjøen.

— Vår rolle er å ivareta kommunens arbeidsgiverfunksjon, samt være faglig støttefunksjon for kommunens ledere. Vi skal ha et strategisk perspektiv, sørge for at HR-systemene er på plass, bidra til organisasjons- og lederutvikling, ivareta den overordnede partsrollen overfor arbeidstakerorganisasjonene og yte fagstøtte til ledere og merkantile medarbeidere.

For HR-sjefen betyr det at han

 • skal delta i rådmannens ledergruppe,
 • ivareta drift og utvikling av HR-avdelingen
 • involvere seg i HR-faglig utviklingsarbeid,
 • gi lederstøtte,
 • forhandle med arbeidstakerorganisasjonene,
 • koordinere saker til Hovedarbeidsmiljøutvalget, lede jubilantarrangement,
 • koordinere ledersamlinger, og
 • legge frem HR-relaterte saker for politisk behandling.

— Blant annet, sier Mjøen.

Logistikk

Det aner oss at hans logistikkutdanning er nyttig for å sortere og prioritere egne og medarbeideres arbeidsoppgaver. For det var logistikk som var startpunktet i utdanningen og karrieren.

— Jeg ble interessert i HR-faget under studiene på BI. Ved valg av studiespesialisering valgte jeg likevel logistikk. Logistikk handler jo om å effektivisere ulike prosesser fra A til Å, først og fremst innenfor materiaflyt, men prinsippene kan også brukes på for eksempel dokument- og informasjonsflyt – noe som er relevant innenfor HR-området.

Som diplomøkonom innen logistikk begynte han med innkjøp. Først i en privat bedrift, men snart kjøpte han brannbiler til Skien kommune.

— Innkjøpsjobben jeg fikk i kommunen innebar å jobbe med rammeavtaler for kommunen, og gjennom den fikk jeg inngående kjennskap til kommunens mangfoldige variasjon i tjenesteleveranser.

Rammeavtalene ble inngått innenfor alle slags områder, som kontormateriell, medisinsk forbruksmateriell, matvarer, rørdeler, håndverkstjenester, sykehjemsutstyr, brannbiler, biler til hjemmetjenesten, skolemateriell og lekeapparater.

— Gjennom denne jobben ble jeg godt kjent med både organisasjonen og mange av kommunens dyktige medarbeidere.

Etter fem år på innkjøp var han klar for nye utfordringer og fikk en stilling i kommunens personalavdeling.

— Personalavdelingen hadde behov for å styrke forhandlingskompetansen, både hva gjelder tarifforhandlinger og forhandlinger ut fra lov- og avtaleverk. Jeg hadde jobbet mye med regler for etikk og forebygging av korrupsjon mens jeg var på innkjøp, så en av de første oppgavene jeg fikk på personal var å lage et forslag til etiske retningslinjer for alle ansatte, forteller Mjøen.

— Etter tre år som personalrådgiver fikk jeg rollen som forhandlingssjef i kommunen, med ansvar for hele tariffområdet, lønnspolitikk, lønnsforhandlinger og samarbeid med arbeidstakerorganisasjonene.

Videreutdanning

Samtidig tok han videreutdanning på BI innenfor personal- og arbeidsrett-

— Et utrolig bra studie som ga innsikt og trygghet knyttet til det å håndtere vanskeligere juridiske saker innenfor HR-området som jeg har hatt nytte og glede av hver dag siden jeg startet på studiet, skryter han.

Etter 11 år i kommunen tok han i 2009 jobb i privat sektor, da som HR-sjef i BIS Production Partner AS, Telemarks største private bedrift. Her lærte han om private tariffavtaler og –systemer, oppkjøps- og virksomhetsoverdragelsesprosesser og permitteringsprosesser, og ikke minst HMS-systemer.

— Det var en kjempespennende utfordring i en bedrift som var i rask vekst på flere steder i Norge, forteller han. — Men reisevirksomhet kom i konflikt med familie, og etter et år søkte jeg meg tilbake til Skien kommune.

Der var dørene åpne, og etter en intern omorganisering ble han HR-sjef for den nyetablerte HR-avdelingen i kommunen.

Ikke konkurrenter

Ketil Mjøen liker jobben sin.

— Det jeg liker best er variasjonen i fagområdet, utviklingsperspektivet, det å få jobbe sammen med dedikerte og dyktige medarbeidere i et godt arbeidsmiljø, og finne gode løsninger på utfordrende saker gjennom dialog og samarbeid i utfordrende saker sammen med tillitsvalgte, verneombud og kommunens mange ledere.

— Å få jobbe med HR i en kommune gir også innsikt i hvordan lokaldemokratiet fungerer. I Grenland har vi i en årrekke hatt et nært HR-faglig samarbeid mellom de seks Grenlandskommunene og Telemark fylkeskommune, et viktig nettverk hvor vi deler tips og erfaringer.

— I tillegg har vi et meget bra fagnettverk blant kommuner og fylkeskommuner i Buskerud, Telemark og Vestfold hvor vi møtes to ganger i året, får faglig påfyll og nyttig informasjon fra sentrale representanter fra arbeidsgiverorganisasjonen KS.

Kommunene er i liten grad konkurrenter – dersom noen har funnet på noe smart deles det gjerne med andre. Summen av dette gjør at jeg gleder meg til å gå på jobb.

— Hva liker du minst?

— Jeg velger å ha fokus på det positive i det å ha en variert arbeidsdag, noen oppgaver kan selvsagt være mindre lystbetonte enn andre – men summen blir uansett bra.

— Hvorfor er HR viktig?

— For meg handler HR hovedsakelig om det å både være og utvikle seg som en seriøs og attraktiv arbeidsgiver, hvor det legges til rette for at det å jobbe i Skien kommune oppleves som meningsfullt, trygt, utviklende og positivt. For å lykkes med dette må man jobbe strategisk og systematisk med mange elementer samtidig.

I Skien kommune har vi oppsummert dette i vår HR-strategi hvor vi har følgende hovedsatsingsområder: Ledelse, kompetanse, kultur og identitet. Dette skal bygge opp under vår visjon som er «Skien – den gode og inkluderende møteplass».

— Hva er dine beste råd til de som vurderer en karriére i HR i dag?

For det første: Ta en HR-faglig utdannelse og skaff deg gjerne spisskompetanse innenfor enten arbeidsrett, tariff eller HMS-feltet, det kan åpne døren til den første HR-jobben. Har du eller skaffer du deg kompetanse på alle disse feltene vil du også se helheten og sammenhengene i det totale HR-arbeidet.

For det andre, vær nysgjerrig og løsningsorientert innenfor lov- og avtaleverkets rammer. Ofte fordrer problemstillinger at man evner å se løsninger innenfor rammen av lov- og avtaleverket – og ikke i den enkelte paragraf

Du skal også ha en etisk høy standard – gå foran som et godt forbilde for hva som forventes av medarbeidere i bedriften. Du skal for eksempel vise den samme respekt for alle medarbeidere i virksomheten – de er alle bedriftens menneskelige ressurser.

Du må akseptere at du aldri kommer til å bli ferdig utlært på dette store og spennende fagområdet som er i kontinuerlig utvikling.


Ketil Mjøen

Ketil Mjøen

Arbeidserfaring

 • Kommunalsjef HR (HR-sjef), Skien kommune, mars 2012 – i dag
 • Spesialrådgiver, personal, Skien kommune, juli 2011 – mars 2012
 • Konst. personal- og servicedirektør, Skien kommune, januar 2011 – juni 2011
 • Rådgiver, personal, Skien kommune, juni 2010 – januar 2011
 • HR-sjef, BIS Production Partner, mai 2009 – juni 2010
 • Forhandlingssjef, Skien kommune, mai 2006 – mai 2009
 • Rådgiver, personal, Skien kommune, april 2003 – mai 2006
 • Konsulent, innkjøp, Skien kommune, august 1998 – april 2003
 • Innkjøper, Maxeta AS, juli 1997 – juli 1998

Utdanning

 • BI Norwegian Business School, Personal- og arbeidsrett, 2007 – 2008
 • Molde University College, Innkjøp, 1999 – 2000
 • Handelshøyskolen BI, Diplomøkonom, 1994 – 1997

Opprinnelig publisert på HR Norges nettsider. Republisert etter avtale.


Paal Leveraas
Følg Paal
Artikler av Paal Leveraas (alle)

0 kommentarer

Legg inn en kommentar

Noen av våre forfattere

682 posts
Paal Leveraas er sjefreflektør og -redaktør i tilt.work og gründer av blant annet tilt work AS, digi.no og Leveraas AS. Ta kontakt med Paal enten du trenger et foredrag, en sparringpartner i ditt lederskap eller en som kan hjelpe deg å få budskapet ut i verden. Eller alt over.
View Posts →
55 posts
Hedvig Rognerud er forretningsutvikler, ledercoach, prosessleder og foredragsholder i Fossekall AS på Lillehammer. Hedvig skriver om språk som lederverktøy for tilt.work.
View Posts →
32 posts
Atle skriver om coaching og kommunikasjon.
View Posts →
25 posts
Bjørn Z. Ekelund er psykolog. Han står bak "Diversity Icebreaker". Han skriver jevnlig for tilt.work, og er en del av ekspertpanelet.
View Posts →
18 posts
Herman Berg er redaksjonssjef i tilt work AS.
View Posts →
14 posts
Tom Georg Olsen skriver jevnlig om ledelse med fokus på tillitsbasert ledelse. Han er konserntjener i Miles, og sitter også i styret i tilt work AS.
View Posts →
13 posts
Thomas Nygaard er daglig leder i tilt work AS. Han er mangeårig leder i forlagsbransjen, hvor han to ganger har eliminert sin egen jobb. Han er blitt ekspert på å omstrukturere virksomheter på en måte som ivaretar verdiene.
View Posts →
12 posts
Hans Jacob Christensen har lang fartstid i norsk og internasjonal HR. Her i tilt.work vil han utforske kjernen i HR, utfordre noen etablerte sannheter i faget og gjerne skape debatt.
View Posts →
11 posts
Walaa Abuelmagd skriver om mangfold i tilt.work.
View Posts →
7 posts
Jan-Erik Sandberg skriver om hvordan vi kan gjøre mangfold i arbeidslivet til et aktivum. Han lever hva han lærer som "ikke helt A4 selv".
View Posts →
7 posts
Gerd Jorunns misjon som skribent i tilt.work og Tirsdag morgen har vært å avlive myter om ledelse.
View Posts →
7 posts
Mai-Britt jobber med rekruttering i en internasjonal organisasjon. Hun skriver om rekruttering og ledelse i tilt.work.
View Posts →
5 posts
Rune skriver om medarbeiderskap.
View Posts →
5 posts
Elin Ulset er en engasjert og nær leder som er levende opptatt av kommunikasjon, ledelse og adferd. Elin har vokst opp i HR-kommunikasjon, både fra Aftenposten, digitale medier og mediebyrå. Hun balanserer det faglige med lederskap, og lederskap med familie, og hun trives godt i alle sfærene.
View Posts →
5 posts
Catherine Lemaréchal eier og driver Ticato AS. Hun er rådgiver og NLP-coach og skriver om kommunikasjon, merkevarebygging og tidsmestring. Catherine kan hjelpe deg å oppnå mer enn du tror du kan. Hun holder kurs og foredrag, og mest populært nå for tiden er kurset: Gi f*** for flinke piker.
View Posts →
5 posts
Ph.d. og professor II Glenn Hole er direktør i IT-selskapet Skill. Han skriver om mangfold i arbeidslivet.
View Posts →
4 posts
Annar er en nestor i norsk lederutvikling med mer enn 30 års fartstid.
View Posts →
4 posts
Eva Jarbekk er en av våre fremste juridiske eksperter på personvern og GDPR.
View Posts →
3 posts
Esben Keim driver rådgivingsselskapene Vital Few og OSS. Han skriver om presterende team, resultatledelse/OKR, mangfold og kundefokus her på tilt.work.
View Posts →
3 posts
Jeanette Høie er desksjef i tilt.work. Hun har lang fartstid som journalist og vaktsjef i dagspressen. Hun har godt grep om ulike digitale fortellerteknikker. I tillegg er hun gründer-in-spe.
View Posts →
3 posts
Arne Jensen er generalsekretær i Norsk redaktørforening.
View Posts →
2 posts
Isabelle er senterleder for kraftsentret Forandringhuset. Hun er mentor og utviklingsansvarlig for ungdommer i Oslo.
View Posts →
2 posts
Sissel Naustdal leder MadeToGrow og er brennende engasjert i utvikling av menneskers potensial
View Posts →
2 posts
Anne 🌱 Reknes hjelper mennesker med å finne, få eller skape sin drømmejobb, og deler tips, tricks, teknikker, verktøy og metoder her i tilt.work.
View Posts →
2 posts
Christine er kursutvikler og foredragsholder med et stort lærerhjerte og masse kjærlighet til god tekst. Hun driver firmaet Tekstdoktor og underviser i digital markedsføring og journalistikk på Høyskolen Kristiania.
View Posts →
2 posts
Stikkordet for Cathrines arbeid med lederutvikling er "praktisk hverdagsledelse".
View Posts →
2 posts
Ole Kristian Sivertsen er CEO i selskapet Desert Control. Han har lang fartstid fra selskap som Citrix, RES Software, Sun Microsystems, Telenor, EVRY og Global Eagle. I dag har han dedikert seg til teknologi som løser klimautfordringer.
View Posts →
2 posts
Jostein Borgmo er til daglig eier og kreativ direktør i Suburbia og har dessuten nesten 80.000 følgere på Instagram.
View Posts →
1 posts
Herminia Ibarra er professor ved London Business School og forfatter av fagbøker om ledelse og organisasjonsutvikling.
View Posts →
1 posts
Umid skriver om tjenende lederskap og selvledelse.
View Posts →
1 posts
Nils Petter Nordskar er tidligere reklamemann. I dag holder han kurs, foredrag og utgir dessuten nyhetsbrevet "Lykkes med ideer".
View Posts →
1 posts
Paal Leveraas startet Tirsdag morgen i 2010 og jobber sammen med en rekke dyktige partnere for å videreføre dette til tilt.work i 2020.
View Posts →
1 posts
Ingar Roggen er sosiolog og beskrives som en av de europeiske pionerene for sosial informatikk. Arbeidsfeltet omfatter blant annet det sosiale aspektet av det virtuelle rommet, sosial analyse av internett og samspillet mellom menneske og datamaskin. I 1996 introduserte han sosiologien på nettet, websosiologi, som en nettvitenskap.
View Posts →
1 posts
Håkon er opptatt av personlig utvikling, drivkraft og glede. Han er sertifisert NLP Master Practitioner, og skriver og tilbyr tjenester for personlig vekst.
View Posts →
1 posts
Jørgen Lund jobber med endringsledelse gjennom eget selskap.
View Posts →
1 posts
Jan Sollid Storehaug er digital strategirådgiver. Han er også en mye brukt foredragsholder.
View Posts →
1 posts
Ola hjelper virksomheter å jobbe med temaer rundt helse, kulturbygging og spons og tilbyr også underholdende, bevisstgjørende og motiverende foredrag/webinar.
View Posts →
1 posts
Bjørn O- Hopland er eier og daglig leder av Smart Endring AS.
View Posts →
1 posts
Eli jobber i Fossekall AS. Hun har siden 2001 også drevet eget idé- og kommunikasjonsbyrå. Hun brenner for vekst og utvikling i bedrifter, og ser raskt muligheter og det unike. Hun veileder bedrifter i strategiprosesser, fremtidens bærekraftige forretningsmodeller, produkt/ markedsoptimalisering, forbedrer verdiløfter, bedriftskultur og innovasjonsskapende faktorer/team.
View Posts →
1 posts
Kevin er Corporate Storyteller, Content Strategist og Awareness@Work Consultant. Han skriver om nærværingslivet her i tilt.work.
View Posts →
1 posts
Cathrine Foss Stene er en erfaren team- og lederutvikler og har jobbet med og i mange av de største norske virksomhetene.
View Posts →
1 posts
Kari har en bachelor i statsvitenskap med fordypning i menneskerettigheter og flerkulturell forståelse. Hun går nå en modulbasert master i voksnes læring på NTNU. Hun er utdannet NLP Business Practitioner (Kreativ Ledelse og Coaching nivå A) hos UiA/Coachteam.
View Posts →
1 posts
Kathra er COO i oppstartselskapet Generation Mobility samt teamleder i bydel Gamle Oslo.
View Posts →
1 posts
Kristin er partner og markedssjef i MetaResource. Hun beskriver seg som en stolt "potet" som kan mye om mye og ofte finner løsninger eller nettverk som kan bidra. Hun skriver om mentale muskler i hverdagen.
View Posts →
1 posts
Thor Ivar Forsland er coach og karriereveileder hos Frisk Utvikling.
View Posts →
1 posts
Data Scientist med bred, internasjonal bakgrunn.
View Posts →
1 posts
Thomas skriver om tankesett, metoder og verktøy for morgendagens ledere.
View Posts →
1 posts
Jørn Bue Olsen er rådgiver og forfatter i ledelse og etikk Ekon, Dr., siv.ing. og førsteamanuensis ved Oslomet (Etikk og bedriftenes samfunnsansvar). Olsen skrev doktorgrad om etiske dilemmaer for ledere i konkurranseutsatt virksomhet der Hauge-caset er eksempel på kombinasjon av lønnsom verdiskapning og anvendt etikk. Olsen holder foredrag om «Hauge som fyrtårn for norske bedrifter i dag». Utga i 2020 ny bok, «Næringslivsetikk og samfunnsansvar», i samarbeid med Henrik Syse. Leif-Runar Forseth er rådgiver og forfatter innen ledelse, gründervirksomhet og etikk. Han har doktorgrad i teoretisk fysikk og mastergrad i filosofi, tema etikk og lederskap. Ny bok, "Naturlig lederskap", kom i 2020.
View Posts →
1 posts
Jeanette Luytkis er sertifisert profesjonell coach og ledelsesrådgiver. Hun leverer individuelle coaching og treningsopplegg, med spesialisering på lederskap, personlig vekst og innovativ forretningsutvikling.
View Posts →

Alltid på en tirsdag

«Jeg har fått en slags tirsdagsforventning», sa en abonnent. tilt.works ukebrev Tirsdag morgen er antagelig en smule vanedannende, men gode vaner kan man gjerne legge tll seg. Skaff deg selv en god ukentlig vane i dag — rett i din innboks! Alltid på en tirsdag, men aldri ellers i uka.

Fantastisk! Sjekk mailen din for en ekstra bekreftelse. Så ses vi på tirsdag.

Pin It on Pinterest

Share This
%d bloggere liker dette: