tilt | Aktuelt | Arbeidslivet | At noen forteller deg at du er en dårlig leder, behøver ikke bety at du er det.

At noen forteller deg at du er en dårlig leder, behøver ikke bety at du er det.

torsdag 11. mai 2023 @ 07:00

«Den situasjonen håndterte du ubegripelig dårlig! Er dette det du kaller ledelse?»
Av Hedvig RognerudFoto: Gerd Altmann, Pixabay.com

Hvorfor ta på seg lederansvar?

Alle som tar på seg et ansvar som innebærer å lede andre, vil samtidig få en annen farge på trøya, og bevisst eller ubevisst, stikke ut fra flokken.

Økt synlighet gjør at du som leder framstår som en egnet skyteskive når noe ikke går helt etter boka. Noen ganger er kritikken berettiget, andre ganger bærer angrepet mer preg av skittkasting.

Å bli satt til å lede, innebærer også en forventning om at du skal ta styring, fatte beslutninger og skape framdrift. Du vil naturlig havne i situasjoner der valgene du tar, faller i bedre jord hos noen enn hos andre. Likevel må du velge.

Respekt for hverandres roller og perspektiv

I dette landskapet vil det alltid være rom for tolkninger og ulike syn på hvilke hensyn som bør veie tyngst. Et godt mål å sette seg, kan være at selv de som fortsatt kunne ønsket en annen løsning, forstår hvordan og hvorfor den endelige beslutningen blir tatt, og respekterer den.

På juss-språket kalles din rett og plikt til å ta beslutninger som leder, styringsrett og styringsplikt, og skal veies opp mot omsorgsplikten du har for den enkelte og for teamet ditt.

Den ansatte har på sin side en medvirkningsrett (rett til å bli hørt, men ikke nødvendigvis til å få gjennomslag) og medvirkningsplikt når det gjelder å følge de avtaler og retningslinjer som til enhver tid er bestemt, og ellers til å bidra konstruktivt inn i fellesskapet.

Når noen likevel ikke vil

Noen ganger vil det seg annerledes.

En leder jeg kjenner hadde fulgt alle gode råd han hadde tilgang på i en nødvendig snuoperasjon.

Endringsbehovet var formidlet og forklart etter boken (ref: Kotters bok om endringsledelse, første steg: «Create a Sense of Urgency»). 

Alle ansatte ble involvert, steiner snudd og innspill lyttet til før løsningen ble presentert. Da tar en av de ansatte ordet: «Jeg skjønner hvor du vil, men jeg gjør det f*** ikke.»  

Viljen til å medvirke var ikke til stede, i hvert fall ikke knyttet til valgt løsning.

I dette aktuelle tilfellet valgte de i fellesskap å snu enda flere steiner og komme fram til andre løsninger som dekket samme behov. Sammen klarte de å få skuta på rett kjøl igjen.

Men bildet kunne også vært helt annerledes:

Det er ikke alltid tid og rom til å gjøre en så grundig jobb som i eksemplet foran. Og noen ganger er interessekonflikten så stor at den vanskelig lar seg reparere med kloke grep innenfor de rammene du har til rådighet.

Du har kanskje strukket deg langt allerede, og andre behov i organisasjonen eller i markedet gjør at du nå må ta en beslutning på tross av sprikende interesser.

Når du da blir møtt med et: «Den situasjonen håndterte du ubegripelig dårlig! Er dette det du kaller ledelse?», er det viktig å puste med magen og minne deg selv på:

At denne personen ikke har fått det som han eller hun ville, betyr ikke det samme som at du har gjort en dårlig jobb.

Kanskje utbruddet kommer nettopp fordi du har gjort jobben din?

Det som muligens står igjen, er å øke kunnskapen i egen organisasjon når det gjelder rolleforståelse, og hva styringsrett og -plikt, og medvirkningsrett og -plikt, faktisk betyr i en arbeidshverdag.

Du gjør feil, men du er ikke feil

Og skulle du likevel kjenne på at du, selv om du står inne for selve beslutningen, kunne håndtert deler av prosessen bedre, kan du trøste deg med kloke ord fra Mia Törnblom: «Du gjør fel, men du är inte fel!».

Det er lov å beklage hvis det kjennes riktig å gjøre det. Men det er også lov å ta upopulære beslutninger. Det er en del av jobben din, du har et ansvar og en helhet å ivareta.

Neste skritt

Takk for at du leste helt hit. Er du nysgjerrig på hvordan tilt.work kan bistå deg og/eller din virksomhet? Sjekk vårt partnernettverk av kloke hoder.

Våre ukebrev

Her kan du melde deg på et eller flere av våre ukebrev. Du kan melde deg av eller endre hva du mottar via lenker i epostene.

"*" obligatorisk felt

Navn*

Litt klokere

Ukentlige nettmøter hvor vi gjør hverandre litt klokere. Du må være logget inn som medlem for å melde deg på.

PrivacyTech

Som medlem i PrivacyTech-nettverket blir du en del av en gruppe likesinnede profesjonelle som er opptatt av GDPR, personvern, compliance og tech. Med Eva Jarbekk – en av Norges fremste eksperter på området – som fasilitator.

Partners in tilt

Vårt nettverk av «kloke hoder» (team tilt) med en bærekraftsagenda.

Del dine tanker om denne artikkelen

0 Comments

På forsiden nå

Tre tips til deg som vil motivere deg selv til endring

Tre tips til deg som vil motivere deg selv til endring

|
Vi kan ikke gjøre noe med at endringer skjer. Det vi kan gjøre noe med er hvordan vi håndterer endringer.
Den essensielle bærekraftsevnen

Den essensielle bærekraftsevnen

|
Ved å skape et miljø hvor alle føler seg trygge til å uttrykke seg, kan organisasjoner blomstre og oppnå suksess på lang sikt.
Et godt skolesystem krever at vi spiller på lag med hjernen

Et godt skolesystem krever at vi spiller på lag med hjernen

|
Det er gledelig å vite at skolen arbeider med å fjerne analfabetismen om følelser og selvfølelse.
En leders ønskeliste: 31 temaer

En leders ønskeliste: 31 temaer

|
November er mørk, men julen er nær. Og vipps er det nytt år og nye ting å lære. Hvis du skulle velge, hva ville du helst lære fra denne ønskelisten for ledere?
vinduspost med døde fluer. Utsikt mot en skolegård med lekende barn.

Det er på tide å gjøre endringer i skolesystemet

|
Vi er alle klar over hvor viktig det er med god kompetanse, men vi vet også at det er kun «GJØRINGEN» som skaper resultater - og det er dessuten under «gjøringen» vi lærer mest effektivt.
Illustrerer Sinnataggen, motstand mot digitalisering

Digital transformasjon: Mer enn teknologi

|
Som en veteran i endringsledelse og en som har ledet flere vellykkede omstillinger, står jeg noe perpleks overfor denne tilsynelatende avgrunnen mellom teori og praksis.
bilde som illustrerer de blå soner

Blue Zone: 10 prinsipper for å skape en bedre arbeidsplass

|
Forskningen på de blå sonene gir oss verdifull innsikt som er relevant for enkeltpersoner og organisasjoner som ønsker å forbedre velvære, produktivitet og ledelse på arbeidsplassen.
kompetanse og livserfaring, illustrasjon av eldre dame foran pc

Systematisk nedvurdering av kompetanse og livserfaring

|
Det er essensielt for samfunnet å revurdere og omdefinere hva som betraktes som verdifull kompetanse og kunnskap.
Magefølelsen som foretrukket beslutningsform

Magefølelsen som foretrukket beslutningsform

|
For å skaffe oss tilstrekkelig innsikt slik at vi kan ta kloke valg, er det helt avgjørende å sette sammen ulik kompetanse.

Pin It on Pinterest

Share This

Del dette

Delt glede er dobbelt glede. Del dette med ditt nettverk.