tilt | Aktuelt | Kommentar | Når en «bløff» blir «sannhet» fordi den gjentas ofte nok

Når en «bløff» blir «sannhet» fordi den gjentas ofte nok

onsdag 8. mars 2023 @ 07:25

Det er meningsløst å bringe videre en generell påstand om at 70 prosent av alle endringsinitiativ mislykkes.
Av Roald NommeFoto: Gerd Altman, Pixabay (CC0)

«70 %  av alle endringsprosjekter mislykkes»

«70 % av tranformasjonsprosesser mislykkes»

«70 % av omstillingsprosesser mislykkes»

Det er slike påstander man kan se om og om igjen – bøker, i artikler og på konsulentenes internettsider, til tross for at det ikke finnes holdbare undersøkelser som bekrefter slike tall.

Dette er utdrag av en artikkel fra McKinsey i 2015.

Change management as it is traditionally applied is outdated. We know, for example, that 70 percent of change programs fail to achieve their goals, largely due to employee resistance and lack of management support.”

Den bringes til torgs i Norge, bl.a i en artikkel i Sykepleien av Hilde Nymoen, rådgiver for FOU i Vestre Viken HF.

Manglende referanser

En masteroppgave ved Høyskolen i Oslo og Akershus henviser til en kilde; Beer og Nohria (2000b) som hevder at et faktum er at så mange
som 70 prosent av alle omorganiseringsinitiativer mislykkes.  (Iren Groendahl, Vibeke Sardo; Ledelse ved omorganiseringsprosesser, 2013)

La oss se på denne mulige kilden.  Det er en artikkel av Beer og Norhria i Harvard Business Review i 2002. Her står det ; The brutal fact is that about 70 % of all change initiatives fail. Det er ingen referanse til en vitenskapelig artikkel som bekrefter funnene, og heller ingen informasjon om under hvilke omstendigheter man skulle ha kommet fram til disse resultatene.

Men uansett hvor solide kildene er, blir det meningsløst å bringe videre en generell påstand om at 70 prosent av alle endringsinitiativ mislykkes. Til det har verden endret seg alt for mye siden 2000.  Bl.a har kunnskapen om endringsprosesser blitt vesentlig forbedret.

Det slo meg at jeg hadde hørt et lignende tall tidligere, nemlig fra den tiden det store buzz-ordet i endringslitteraturen var BPR (Business Process Reengineering). Ganske riktig; I boken Reengineering the Corporation: A Manifesto for Business Revolution (Hammer, M. and Champy, J, 1993) fremstår også påstanden om at 50-70 % av alle prosjekter mislykkes eller ikke bringer de forventede resultatene.

Hammer har senere kalt dette et uvitenskapelig anslag, altså ikke basert på målinger.

Manglende kildekritikk

Jeg tror vi kan slå fast:

  1. Det foreligger ikke tungt vitenskapelig materiale (f.eks. en metastudie) som underbygger 70 % feilrate.
  2. I og med at endringer, omstillinger og transformasjoner kommer i så mange former og kontekster, vil det uansett være tilnærmet meningsløst å komme fram til et universelt tall. Casebeskrivelser og erfaring kan bekrefte at det finnes både vellykkede og mislykkede endringsprosesser. Med den kunnskapen vi har i dag om endringsprosesser, er det all grunn til å gå ut fra at resultatene har bedret seg fra den tiden da denne 70% myten ble etablert.
  3. Dette er antakelig en av de mest spredte mytene innenfor endringslitteraturen som finnes.  Søk på google viser at myten har usedvanlig stor utbredelse, og øker stadig.

I Norge er det ikke bare eksperter i norsk helsevesen som nevnt ovenfor, som bringer myten videre.

Og la det være sagt: Det er temmelig meningsløst å repetere myten om og om igjen.  Det vitner om fraværende kildekritikk.

Per Egil Frostmann presenterte i 2019 en oversiktlig artikkel i Konsulentguiden hvor han bekrefter at det ikke finnes vitenskapelig eller kunnskapsmessig grunnlag for denne påstanden om 70 % feilrate.  

Selv etter denne artikkelen fortsetter norske konsulenter og interesseorganisasjoner å spre myten.

Her er noen eksempler:

It-bedriften Pedabs blogg

Kurs i regi av Tekna

Visma i sin blogg fra 2021

Kommunal rapport viser til endringsekspertisen ved NHH;  Ifølge professor Inger G. Stensaker ved NHH mislykkes så mange som 70–75 prosent av planlagte endringer.( Kommunal Rapport 30.08.2022.)

Stensaker bekrefter dette i podcasten hos Idebanken, der hun antyder ennå høyere tall.

Hjelp oss å stoppe denne spredningen av en tilnærmet meningsløs myte.

Våre ukebrev

Her kan du melde deg på et eller flere av våre ukebrev. Du kan melde deg av eller endre hva du mottar via lenker i epostene.

"*" obligatorisk felt

Navn*

Litt klokere

Ukentlige nettmøter hvor vi gjør hverandre litt klokere. Du må være logget inn som medlem for å melde deg på.

PrivacyTech

Som medlem i PrivacyTech-nettverket blir du en del av en gruppe likesinnede profesjonelle som er opptatt av GDPR, personvern, compliance og tech. Med Eva Jarbekk – en av Norges fremste eksperter på området – som fasilitator.

Partners in tilt

Vårt nettverk av «kloke hoder» (team tilt) med en bærekraftsagenda.

Del dine tanker om denne artikkelen

0 Comments

På forsiden nå

Vi er likere enn vi liker å tro

Vi er likere enn vi liker å tro

|
Følger vi virkelig vår egen sti, eller lar vi oss drive med av strømmen?
En grønn spire foran en skjerm som viser aksjekurser. Illustrerer ESG i finanssektoren.

ESG i finanssektoren: Nøkkelen til fremtidig suksess

|
Bank- og finanssektoren må aktivt omfavne ESG som et strategisk styringsverktøy for å sikre bærekraftig vekst og opprettholde relevans i en stadig skiftende verden.
Generasjon Zs umulige oppgave

Generasjon Zs umulige oppgave

|
Den generasjonen ledere som er på vei inn i arbeidslivet i dag står foran noen av de største utfordringene i sivilisasjonens historie.
Erna Solberg på talerstolen, krisestrategi

Politisk ansvar: Refleksjoner over Høyres krisestrategi

|
Høyres krisestrategi har vært å plassere all skyld på Sindre Finnes. Dette reflekterer en dyp kynisme og kan ved første øyekast virke som en strategisk nødvendighet.
sosiale medier som debattarena

Slik kan vi styrke sosiale medier som debattarena

|
Den digitale tidsalderens overfladiskhet: Fra akademisk dybde til sosiale mediers overfladiskhet
Tre bærekraftige råd til unge ledere

Tre bærekraftige råd til unge ledere

|
2x5 megatrender og 3 råd til unge ledere som vil frem i fremtidens arbeidsliv. Og harde fakta krever myke tilpasninger.
kundeopplevelse

4 steg for å reparere en dårlig kundeopplevelse

|
Hvordan et fjell av pepper kan snu en kundeopplevelse.
frykten for det ukjente

Mangfold og frykten for det ukjente

|
Refleksjoner over interkulturell forståelse i et mangfoldig samfunn: Lærdom fra profesjonsdagen ved VID.
Hva trenger næringslivet av politikerne for å bli en bedre utgave av seg selv?

Hva trenger næringslivet av politikerne for å bli en bedre utgave av seg selv?

|
Fra et bærekraftvennlig næringslivs ståsted: Hvem bør vi gi stemmeseddelen til?

Pin It on Pinterest

Share This

Del dette

Delt glede er dobbelt glede. Del dette med ditt nettverk.