Eldre i arbeidslivet

Fra eldrebølge til eldrekraft

av | 8. april 2021 @ 06:00

eldrekraft
Foto: Vectorfusionart
Pensjonsreformens premiss er at eldre er en kostnad. Det er på tide å snakke om hvordan eldre kan bli verdiskapende, ikke minst om hvordan eldre kan bli værende lenger i arbeidslivet.

«Jeg vil ikke prate om ‘eldrebølgen’, jeg vil prate om ‘eldrekraften’».  Dette var starten på Guro Winsvolds innlegg på Pensjonistuniversitetet i Larvik.

Guro Winsvold er kommunalsjef i området Helse og Mestring i Larvik kommune. Hun pratet til en forsamling av eldre som var samlet til Pensjonistuniversitetets månedlige inspirerende foredrag i kulturhuset Bølgens største forelesningssal.

Larvik er i ferd med å bli en by som eldre flytter til, et sted med Florida-trekk, sol, varme, strender og ikke minst et godt helsevesen. Vi har allerede nå en utfordring med at vi har 20 prosent flere eldre enn landsgjennomsnittet. Og vi har tilsvarende for få innbyggere i alderen 20-40 år.  Men, det er kanskje ikke et problem hvis de eldre kan bidra til mest mulig verdiskapning før behovet for helsehjelp blir for stort?

Eldre som en kostnad

Det har vært gjentatt over flere år at vi trenger flere ansatte i helsesektoren for å ta vare på den økende andelen eldre. Senest i perspektivmeldingen er dette uttalt. Pensjonsreformens premiss har vært å ta høyde for at det blir færre yrkesaktive personer som kan betale for de eldre, som i dette regnestykket håndteres som en kostnad.

Rapportene preges av relativt enkle lineære fremskrivningsmodeller som understreker at mange eldre fører til større helsekostnader som må finansieres av færre «arbeidende» personer.

Mens han jobbet med demografi-utredningen, holdt Viktor Normann en innledning i Agder. Han sa: «Den kystby-kommunen her i Sør-Norge som greier å knekke koden for å få eldre til å bli netto verdiskapende, den kommunen …».  

Hva skal til for at eldre blir mer positivt verdiskapende og mindre kostnadskrevende for samfunnet? Jeg har ikke noen gode svar her om hva som kan være smart å gjøre. Men, kanskje kan det hjelpe å dele svaret i fire ulike områder:

 • De eldre kan bidra lenger i arbeidslivet.
 • De eldre kan være verdiskapende på andre måter utenfor arbeidslivet.
 • De eldre kan være selvhjulpne så lenge som mulig.
 • Man kan redusere kostnadene slik at de eldre får en kort, effektiv og verdig siste fase når man er avhengig av støtte og hjelp.

La meg starte med arbeidslivet i denne artikkelen, og eventuelt komme tilbake til de andre områdene i en senere artikkel.

Aldersdiskriminering

Hva skal til for at eldre blir værende lenger i arbeidslivet?

For å svare på dette spørsmålet har jeg dukket ned i litteratur rundt aldersdiskriminering. Dette er et tema som jeg ikke ser omtalt så ofte. Den første gang jeg så at dette var et hovedtema for en konferanse var i Harrogate i England i 1992. I Norge har blant andre Trude Furunes og Reidar Mykletun laget en egen «Nordisk aldersdiskriminerings skala» som ble publisert i 2010. De skriver at forskning har dokumentert at aldersdiskriminering i arbeidslivet fører til negative følelser, opplevelse av ikke å være til nytte, maktesløshet og lavere selvfølelse.

Skal vi sørge for at eldre står lenger i jobb bør vi fjerne det som virker negativt diskriminerende. Samtidig må vi bygge opp en personalpraksis som tar hensyn til spesifikke utfordringer eldre har.

Aldersdiskriminering i arbeidslivet fører til negative følelser, opplevelse av ikke å være til nytte, maktesløshet og lavere selvfølelse

Ni områder som krever oppmerksomhet

Jeg har en venn i Tyskland, professor Jürgen Deller, som har vært og er en god samtalepartner om håndteringen av eldre mennesker i arbeidslivet. Sammen med kolleger har han laget et kartleggingsverktøy som heter «Long Life Working Index», som også har blitt lagt til grunn for en ISO-standard. Jürgen Deller og kollegene fokuserer på ni områder som bør få en spesiell oppmerksomhet:

 • Organisasjonsklima: Et positivt syn på eldre, åpen og målrettet kommunikasjon og likeverdig behandling når muligheter oppstår.
 • Lederskap: En ledelseskommunikasjon som adresserer utfordringer og muligheter for alle aldersgrupper og ikke bare de eldre.
 • Arbeidsdesign: Ergonomisk tilpassing, balansering av belastning, fleksibilitet på tid og sted.
 • Helseledelse for eldre: Helsefremmende tiltak, trening og ernæring, medisinsk oppfølging ved behov.
 • Individuell tilpassing til eldre: Bruk av individuelle utviklingsplaner, opplæring, bistand ved endringer.
 • Kunnskapsledelse: Legge til rette for kunnskapsdeling i organisasjonen, spesielt på tvers av generasjoner.
 • Planlegging for avslutting: Involvering av den enkelte for planlegging, avrunding og oppstart av ny hverdag der fortsatt kontakt med arbeidsplass er tema.
 • Kontinuering av arbeid: Ansatte eldre som har sluttet, sørge for jobber tilpasset de eldres mulige bidrag.
 • Økonomisk planlegging: Pensjon, totaløkonomi, helse-forsikringer.

En titt på egne holdninger

Jeg synes dette er spennende områder for personer som arbeider med HR i organisasjoner. En god praksis vil oppleves veldig positivt av de eldre og bidra til mer verdiskapning i samfunnet. Jeg blir også slått av at jeg kanskje selv sitter med uheldige og feilaktige holdninger til eldre. Dette kan ha ført til en alderdomsdiskriminering der jeg aksepterer at eldre blir forbigått ved ansettelser, får mindre lønnsøkninger, sjeldnere tilbud om kurstilbud og i mindre grad blir involvert i endringsarbeid.

Kanskje kan en ny og bedre praksis synliggjøre de uheldige sidene ved slike holdninger?

Referanser
Furunes, T. & Mykletun, R.J. (2010). Age discrimination in the workplace: Validation of the Nordic Age Discrimination Scale (NADS).Scandinavian Journal of Psychology, 51, 23–30.

Wilckens, M.R., Wöhrmann, A.M., Deller, J. & Wang, M. (2020) : Organizational Practices for the Aging Workforce: Development and Validation of the Later Life Workplace Index. Work, Aging and Retirement, 2020, Vol. XX, No. XX, pp. 1–35.

Bjørn Z. Ekelund

0 kommentarer

Trackback/Tilbaketråkk

 1. En workshop for 77-åringer viste styrken i eldrekraft - tilt.work - […] Les også: Fra eldrebølge til eldrekraft […]

Legg inn en kommentar

Alene ut av skapet

Alene ut av skapet

Jeg ser for meg, en gang i fremtiden, parader hvor supportere marsjerer med en rekke fotballskjerf rundt halsen og åpent bekjenner at de elsker flere lag.

Noen av våre forfattere

685 posts
Paal Leveraas er sjefreflektør og -redaktør i tilt.work og gründer av blant annet tilt work AS, digi.no og Leveraas AS. Ta kontakt med Paal enten du trenger et foredrag, en sparringpartner i ditt lederskap eller en som kan hjelpe deg å få budskapet ut i verden. Eller alt over.
View Posts →
56 posts
Hedvig Rognerud er forretningsutvikler, ledercoach, prosessleder og foredragsholder i Fossekall AS på Lillehammer. Hedvig skriver om språk som lederverktøy for tilt.work.
View Posts →
33 posts
Atle skriver om coaching og kommunikasjon.
View Posts →
25 posts
Bjørn Z. Ekelund er psykolog. Han står bak "Diversity Icebreaker". Han skriver jevnlig for tilt.work, og er en del av ekspertpanelet.
View Posts →
18 posts
Herman Berg er redaksjonssjef i tilt work AS.
View Posts →
14 posts
Tom Georg Olsen skriver jevnlig om ledelse med fokus på tillitsbasert ledelse. Han er konserntjener i Miles, og sitter også i styret i tilt work AS.
View Posts →
13 posts
Thomas Nygaard er daglig leder i tilt work AS. Han er mangeårig leder i forlagsbransjen, hvor han to ganger har eliminert sin egen jobb. Han er blitt ekspert på å omstrukturere virksomheter på en måte som ivaretar verdiene.
View Posts →
12 posts
Hans Jacob Christensen har lang fartstid i norsk og internasjonal HR. Her i tilt.work vil han utforske kjernen i HR, utfordre noen etablerte sannheter i faget og gjerne skape debatt.
View Posts →
11 posts
Walaa Abuelmagd skriver om mangfold i tilt.work.
View Posts →
7 posts
Jan-Erik Sandberg skriver om hvordan vi kan gjøre mangfold i arbeidslivet til et aktivum. Han lever hva han lærer som "ikke helt A4 selv".
View Posts →
7 posts
Gerd Jorunns misjon som skribent i tilt.work og Tirsdag morgen har vært å avlive myter om ledelse.
View Posts →
7 posts
Mai-Britt jobber med rekruttering i en internasjonal organisasjon. Hun skriver om rekruttering og ledelse i tilt.work.
View Posts →
5 posts
Rune skriver om medarbeiderskap.
View Posts →
5 posts
Elin Ulset er en engasjert og nær leder som er levende opptatt av kommunikasjon, ledelse og adferd. Elin har vokst opp i HR-kommunikasjon, både fra Aftenposten, digitale medier og mediebyrå. Hun balanserer det faglige med lederskap, og lederskap med familie, og hun trives godt i alle sfærene.
View Posts →
5 posts
Catherine Lemaréchal eier og driver Ticato AS. Hun er rådgiver og NLP-coach og skriver om kommunikasjon, merkevarebygging og tidsmestring. Catherine kan hjelpe deg å oppnå mer enn du tror du kan. Hun holder kurs og foredrag, og mest populært nå for tiden er kurset: Gi f*** for flinke piker.
View Posts →
5 posts
Ph.d. og professor II Glenn Hole er direktør i IT-selskapet Skill. Han skriver om mangfold i arbeidslivet.
View Posts →
5 posts
Eva Jarbekk er en av våre fremste juridiske eksperter på personvern og GDPR.
View Posts →
4 posts
Annar er en nestor i norsk lederutvikling med mer enn 30 års fartstid.
View Posts →
3 posts
Esben Keim driver rådgivingsselskapene Vital Few og OSS. Han skriver om presterende team, resultatledelse/OKR, mangfold og kundefokus her på tilt.work.
View Posts →
3 posts
Jeanette Høie er desksjef i tilt.work. Hun har lang fartstid som journalist og vaktsjef i dagspressen. Hun har godt grep om ulike digitale fortellerteknikker. I tillegg er hun gründer-in-spe.
View Posts →
3 posts
Arne Jensen er generalsekretær i Norsk redaktørforening.
View Posts →
2 posts
Isabelle er senterleder for kraftsentret Forandringhuset. Hun er mentor og utviklingsansvarlig for ungdommer i Oslo.
View Posts →
2 posts
Jørgen Lund jobber med endringsledelse gjennom eget selskap.
View Posts →
2 posts
Sissel Naustdal leder MadeToGrow og er brennende engasjert i utvikling av menneskers potensial
View Posts →
2 posts
Anne 🌱 Reknes hjelper mennesker med å finne, få eller skape sin drømmejobb, og deler tips, tricks, teknikker, verktøy og metoder her i tilt.work.
View Posts →
2 posts
Christine er kursutvikler og foredragsholder med et stort lærerhjerte og masse kjærlighet til god tekst. Hun driver firmaet Tekstdoktor og underviser i digital markedsføring og journalistikk på Høyskolen Kristiania.
View Posts →
2 posts
Stikkordet for Cathrines arbeid med lederutvikling er "praktisk hverdagsledelse".
View Posts →
2 posts
Erik Slinning er Managing partner i Great Leadership Institute®. Har spesialisert seg innen aksjonsorientert ledergruppeutvikling. Har også skrevet boken «Helsefremmende Lederskap – slik leder de beste» (Gyldendal Akademisk) og «Ledergruppen – fra meg og mitt til vi og vårt» (Kommuneforlaget).
View Posts →
2 posts
Ole Kristian Sivertsen er CEO i selskapet Desert Control. Han har lang fartstid fra selskap som Citrix, RES Software, Sun Microsystems, Telenor, EVRY og Global Eagle. I dag har han dedikert seg til teknologi som løser klimautfordringer.
View Posts →
2 posts
Jostein Borgmo er til daglig eier og kreativ direktør i Suburbia og har dessuten nesten 80.000 følgere på Instagram.
View Posts →
1 posts
Herminia Ibarra er professor ved London Business School og forfatter av fagbøker om ledelse og organisasjonsutvikling.
View Posts →
1 posts
Umid skriver om tjenende lederskap og selvledelse.
View Posts →
1 posts
Nils Petter Nordskar er tidligere reklamemann. I dag holder han kurs, foredrag og utgir dessuten nyhetsbrevet "Lykkes med ideer".
View Posts →
1 posts
Paal Leveraas startet Tirsdag morgen i 2010 og jobber sammen med en rekke dyktige partnere for å videreføre dette til tilt.work i 2020.
View Posts →
1 posts
Ingar Roggen er sosiolog og beskrives som en av de europeiske pionerene for sosial informatikk. Arbeidsfeltet omfatter blant annet det sosiale aspektet av det virtuelle rommet, sosial analyse av internett og samspillet mellom menneske og datamaskin. I 1996 introduserte han sosiologien på nettet, websosiologi, som en nettvitenskap.
View Posts →
1 posts
Håkon er opptatt av personlig utvikling, drivkraft og glede. Han er sertifisert NLP Master Practitioner, og skriver og tilbyr tjenester for personlig vekst.
View Posts →
1 posts
Jan Sollid Storehaug er digital strategirådgiver. Han er også en mye brukt foredragsholder.
View Posts →
1 posts
Ola hjelper virksomheter å jobbe med temaer rundt helse, kulturbygging og spons og tilbyr også underholdende, bevisstgjørende og motiverende foredrag/webinar.
View Posts →
1 posts
Bjørn O- Hopland er eier og daglig leder av Smart Endring AS.
View Posts →
1 posts
Eli jobber i Fossekall AS. Hun har siden 2001 også drevet eget idé- og kommunikasjonsbyrå. Hun brenner for vekst og utvikling i bedrifter, og ser raskt muligheter og det unike. Hun veileder bedrifter i strategiprosesser, fremtidens bærekraftige forretningsmodeller, produkt/ markedsoptimalisering, forbedrer verdiløfter, bedriftskultur og innovasjonsskapende faktorer/team.
View Posts →
1 posts
Kevin er Corporate Storyteller, Content Strategist og Awareness@Work Consultant. Han skriver om nærværingslivet her i tilt.work.
View Posts →
1 posts
Cathrine Foss Stene er en erfaren team- og lederutvikler og har jobbet med og i mange av de største norske virksomhetene.
View Posts →
1 posts
Kari har en bachelor i statsvitenskap med fordypning i menneskerettigheter og flerkulturell forståelse. Hun går nå en modulbasert master i voksnes læring på NTNU. Hun er utdannet NLP Business Practitioner (Kreativ Ledelse og Coaching nivå A) hos UiA/Coachteam.
View Posts →
1 posts
Kathra er COO i oppstartselskapet Generation Mobility samt teamleder i bydel Gamle Oslo.
View Posts →
1 posts
Kristin er partner og markedssjef i MetaResource. Hun beskriver seg som en stolt "potet" som kan mye om mye og ofte finner løsninger eller nettverk som kan bidra. Hun skriver om mentale muskler i hverdagen.
View Posts →
1 posts
Thor Ivar Forsland er coach og karriereveileder hos Frisk Utvikling.
View Posts →
1 posts
Data Scientist med bred, internasjonal bakgrunn.
View Posts →
1 posts
Thomas skriver om tankesett, metoder og verktøy for morgendagens ledere.
View Posts →
1 posts
Jørn Bue Olsen er rådgiver og forfatter i ledelse og etikk Ekon, Dr., siv.ing. og førsteamanuensis ved Oslomet (Etikk og bedriftenes samfunnsansvar). Olsen skrev doktorgrad om etiske dilemmaer for ledere i konkurranseutsatt virksomhet der Hauge-caset er eksempel på kombinasjon av lønnsom verdiskapning og anvendt etikk. Olsen holder foredrag om «Hauge som fyrtårn for norske bedrifter i dag». Utga i 2020 ny bok, «Næringslivsetikk og samfunnsansvar», i samarbeid med Henrik Syse. Leif-Runar Forseth er rådgiver og forfatter innen ledelse, gründervirksomhet og etikk. Han har doktorgrad i teoretisk fysikk og mastergrad i filosofi, tema etikk og lederskap. Ny bok, "Naturlig lederskap", kom i 2020.
View Posts →
1 posts
Jeanette Luytkis er sertifisert profesjonell coach og ledelsesrådgiver. Hun leverer individuelle coaching og treningsopplegg, med spesialisering på lederskap, personlig vekst og innovativ forretningsutvikling.
View Posts →

Alltid på en tirsdag

«Jeg har fått en slags tirsdagsforventning», sa en abonnent. tilt.works ukebrev Tirsdag morgen er antagelig en smule vanedannende, men gode vaner kan man gjerne legge tll seg. Skaff deg selv en god ukentlig vane i dag — rett i din innboks! Alltid på en tirsdag, men aldri ellers i uka.

Fantastisk! Sjekk mailen din for en ekstra bekreftelse. Så ses vi på tirsdag.

Pin It on Pinterest

Share This
%d bloggere liker dette: