En spade er en spade, og det er

Hårfine grenser mellom kundepleie og korrupsjon

av | 25. mai 2020 @ 19:12

«På et eller annet nivå beveger kundepleie seg over i smøring. I ytterste konsekvens heter det 'korrupsjon'», skriver Atle Øi.

Oljefondets ansettelse av Nicolai Tangen reiser spørsmål vi innerst inne godt vet svarene på, men likevel glemmer å forholde oss til i hverdagen – selv, eller kanskje særlig, når toppledere skal ansettes.  

For en tid tilbake fikk jeg kjeft i flere kommentarfelt for artikkelen «Rødt kort til Tangen». Mange mente jeg var ufortjent tøff i karakteristikken av ham. Tema var ukulturen i dyre påspanderte «gaver» innpakket som «faglige konferanser». Når kundepleieaktiviteter blir så attraktive at de skaper takknemlighetsgjeld er både den som tilbyr og den som mottar på ville veier.

En spade er en spade

En kan gjerne diskutere hvor grensen går, men på et eller annet nivå må en kalle en spade en spade, og på et eller annet nivå beveger kundepleie seg over i smøring, og i ytterste konsekvens heter det «korrupsjon». Ordet er svært belastende, og derfor skal jeg være uhyre forsiktig med å bruke det, men jeg tillater meg om å minne om at da ordføreren i Bergen ble påspandert dyre cruise i forventning om gjentjenester ble hun tiltalt for grov korrupsjon og mistet jobben.

Dyre gaver verken bør tilbys eller mottas i forretningslivet. Selv om gaven ikke fører til en gjenytelse, skapes det rom for spekulasjon. Det er uprofesjonelt å havne i en slik situasjon. Det gjelder både de som gir og de som får.

Flaks og rikdom

Men hva skjer om vi går glipp av denne begavede forretningsmannen som tilsynelatende sår mynter og høster sedler? 

Svaret er overraskende nok – ingenting. 

Altfor mange har en overdreven respekt for mennesker som lykkes i å bli rike. I en økonomisk artikkel jeg nylig skrev om effisiensteori peker jeg på at det i et perfekt marked ikke er mulig å spotte underprisede aksjer. Enhver aksje har en kjøper og en selger som ideelt sett sitter på samme informasjon. Den ene mener det er smart å selge, den andre mener det er smart å kjøpe. Bare én av dem kan ha rett, og her fordeler flaksen seg likt over tid.

Alle investorer vet at det er vanskelig å slå indeksen som er snittet av alle transaksjone, og det finnes derfor plenty med finanshoder med samme kompetanse som Tangen som kan bekle stillingen.

Skatteparadisene

Det siste elementet jeg skal ta for meg i denne artikkelen er kritikken rundt skatteparadisene som også er en varm potet i Tangen-sagaen.

Betegnelsen «skatteparadis» er jo belastende i seg selv, og  lite i tråd med den norske kulturen som er tuftet på fellesskapsverdier, utjevning, velferd og rettferdighet. 

Etablering av selskaper i skatteparadis har en stor fordel. Internasjonale selskaper søker internasjonal kapital og for investorer fra ulike land er enkelhet og forutsigbarhet attraktivt og tidvis en forutsetning. Skatteparadisene er enkle å forstå og investorer trenger ikke forholde seg til særnasjonale bestemmelser.

Rettferdig

På mange måter er det en svært rettferdig løsning at selskaper som konkurrerer med hverandre jobber under sammenlignbare betingelser. Overskudd blir på et eller annet tidspunkt hentet ut som utbytte og blir personbeskattet i investorens hjemland.

Eller blir det egentlig det?

Svaret er både ja og nei. De fleste såkalte «skatteparadis» har akseptert innsyn og rapporteringsplikt, og med det er det vanskeligere å undra penger.

Vanskeligere, men ikke umulig.

Og det er dette som gjør at skatteparadisene sliter med dårlig rykte. Det er bevist at verden går glipp av enorme summer på grunn av svart økonomi som en direkte følge av regelverket i slike land. 

Bør Tangen kritiseres for dette? Sannsynligvis ikke. Skal han kritiseres må det være på grunn av beviste straffbar skatteunndragelse, og det kan en jo ikke mistenke han for uten grunn. Det å ha mange skurker rundt seg bør ikke sverte ham hverken som forretningsmann eller privatperson. 

Habilitet og troverdighet

Det siste økonomiske aspektet jeg skal ta for meg i denne artikkelen er hans habilitet og troverdighet i oljefondjobben, dersom han fortsatt skal eie et selskap med investeringer og interesser i en rekke selskaper og bransjer.

Er det mulig å være objektiv i en slik situasjon?  Jeg trenger ikke svare, for uansett vil han slite med mistanken. Det i seg selv diskvalifiserer Tangen fra jobben.

Synd for ham selvsagt, men dette dreier seg om noe langt viktigere enn en konkret person. Det dreier seg om prinsipper og kultur,  men aller mest om tillit.

Altfor mange skjær i sjøen gjør det umulig for ham å navigere. Derfor er min spådom at han trekker seg. Det vil være det smarteste.

Og smart er han, ganske sikkert. 

Se oversikten

Lærdom

Oppsummert minner Tangen-saken om oss ting vi vet utmerket godt, men som sjelden oppleves som så belastende som denne saken:

 1. Vær ytterst forsiktig med dyre gaver til forretningsforbindelser. Det skaper bindinger som ikke skaper tillit hverken til giver eller mottaker.
 2. La deg ikke imponere av mennesker som har tjent seg rike i aksjemarkedet. I velfungerende markeder er alle aksjer riktig priset og derfor er «teft» en myte.
 3. Det er ikke noe galt med skatteparadiser, men de kan friste til misbruk. Med full åpenhet er de godt egnet til å opprettholde en rettferdig konkurransesituasjon.
 4. Mange hatter gir habilitetsproblemer. Unngå å sette deg i en situasjon hvor du kan mistenkes for ikke å være objektiv.

5 Kommentarer

 1. Petter Sogn

  Jeg er blant dem som sterkt håper ansettelsen av Tangen opprettholdes.ikke fordi han er rik, men fordi han av folk som kjenner ham, og som hatt tillit til ham, deriblant de tidligere innehavere av stillingen, anser ham som den mest kompetente. At denne kompetansen har gjort ham rik bør ikke være diskvalifiserende.

  Men også jeg forutsetter selvsagt at det etableres ordninger som eliminerer reell og rasjonell tvil om habilitet. Og med det mener jeg tvil hos dem som har kompetanse til å vurdere vurdere det,

  Jeg har full forståelse for at andre mener noe annet. Men diskusjonen bør være mest mulig kunnskapsbasert og knyttet til sak.

  Å bringe inn begreper som korrupsjon i denne sammenhengen oppfatter jeg som lite fair. Det samme gjelder omtalen av Derevland. Hun var gudmor for det første cruiseskipet som skulle registreres i Bergen, i et register som forøvrig sikrer mot skatt, og ble påspandert reisen til dåpen. Hun takket nei til cruice og også til dåpsgave. I steder gav rederen Bergen by en pengegave til bekjempelse av rus i byen. Hun ble ikke tiltalt for forholdet. Derimot mistet hun, i likhet med tidligere sjef for Norges Bank Torstein Moland, jobben. Drevland måtte gå før tiltalepørsmålet var avgjort, Moland ble renvasket for mistanken om skatteunndragelse, men fikk sitt rykte ødelagt.

  Om det er noe å lære av dette er det at man bør varsom med karakteristikker, også når de benyttes med reservasjon.

  Jada, «skatteparadiser»har definitivt uheldige sider og er en fallitt for i internasjonalt skattesamarbeid. Men før dette samarbeidet lykkes er det nødvendig med de tilbud disse gir. For selskaper som har samtykker i at britiske myndigheter har fullt innsyn, og som har klienter som krever full åpenhet i skattespørsmål etc. er sjansene for snusk neppe større enn noen andre jurisdiksjoner. Det er vel også derfor også den norske staten er inne i f. eks. Cayman Island. Det er ikke for å spare skatt eller for å holde noe skjult. Noen ganger er det, som for AKO, for å inngå ar overskuddet skal beskattes både i registreringslandet og i investorenes hjemland. Andre ganger er det for å oppnå en jurisdiksjon som er akseptabel for eiere/deltakere fra mange ulike land og kulturer. Jeg mistenker at mange av deltakerne i denne debatten vet dette, men likevel bruker skatteparadis-kortet for å skape et mistankens lys over Tangens person. Det har jeg lite sans for.

  Svar
 2. Atle Øi

  Takk for kommentar Petter. Jeg er stor tilhenger av ulike syn da det gir flere perspektiver og læring. Det siste er det viktigste. Næringslivet får gjennom slike saker påminnelser om hvor grensen går og i denne saken la Røe Isaksen seg flat og Erna var tydelig i sin karakteristikk. Det å tilby gaver uten et klart krav om motytelse gjør at det havner i gråsoneland, men det er naivt å tro at noen gir dyre gaver til noen uten å ha en baktanke. Selv om det ikke skulle være en baktanke er det klønete å komme i en situasjon hvor det kan spekuleres i det. I Norge er dette etterhvert blitt strengt regulert og bra er det. Tangen kommer nok fra en litt annen forretningskultur. Når det gjelder Drevland saken så er det likheter og selv om det ikke ble en domfellelse var både hun og omgivelsene klare på at dette var langt over streken. Se forøvrig dette fra Wikipedia:

  september 2015 ble Drevland siktet for grov korrupsjon i den såkalte cruisesaken.[15] Bakgrunnen var at hun som gudmor hadde blitt fløyet med privatfly til Venezia i juni 2015 for å delta i sjøsettingen av cruiseskipet «Viking Star», betalt av cruiserederen Torstein Hagen, og at hun hadde takket ja til et cruise fra Istanbul med det samme skipet. Dette valgte hun senere å takke nei til. Drevland takket også nei til personlig gudmorgave, og rederiet ga i stedet en halv million kroner til rustiltak i Bergen kommune. Havnedirektøren i Bergen var også siktet i saken, og var med på reisen til Venezia som involverte to overnattinger.
  I desember 2016 ble saken mot både Drevland, skipsrederen og havnedirektøren henlagt av statsadvokaten grunnet tvil om forsettlighet og om bevisene ville være tilstrekkelige til domfelling.[16][17]

  En kan kanskje si at den som ikke er dømt er uskyldig, men i denne saken ble det en form for dom gjennom at hun måtte gå og at hun selv måtte stå frem og beklage sine handlinger.

  Når det gjelder skatteparadisene er vi egentlig ganske enige. Det er ikke noe galt i å etablere et selskap på Cayman Island, Det er både lov og i mange sammenhenger fornuftig. Det skriver jeg også i artikkelen

  Svar
 3. Petter Sogn

  Det jeg reagerte på med Drevland var at du skrev at «ordføreren i Bergen ble påspandert dyre cruise i forventning om gjentjenester ble hun tiltalt for grov korrupsjon». Det første skaper et inntrykk av at hun faktisk reiste på cruiset. Det er feil. Det andre er heller ikke riktig. Hun ble siktet, ikke tiltalt. Det er faktisk en ganske stor forskjell. Ikke engang påtalemyndigheten fant det sannsynliggjort at hun hadde hatt noen forventning om «gjentjenester». Heller ikke rederen ble forfulgt rettslig.
  At man i ettertid beklager sin handlemåte er langt fra det samme som erkjennelse av «skyld» men bare av at man gjorde noe dumt. Som da Røe Isaksen m.fl. nylig gjorde det samme. Selv er jeg veldig takknemlig for at jeg ikke må gå kanossagang hver gang jeg har gjort noe dumt. Det kunne blitt travelt. Mer alvorlig; kjøret mot politikere og andre som stikker nakken frem kan bli så stort at det vil kunne begrense rekrutteringen til viktige posisjoner posisjoner å begrense deltakelsen i samfunnsdebatten.
  Jeg er glad for at vi ser nokså likt på «skatteparadiser» Konteksten fikk meg, antakelig uriktig, til å tro at du mener personer med tilknytning til slike er mindre til å stole på enn andre.
  Denne uken får vi svaret. Det blir uansett spennende.

  Svar
 4. Atle Øi

  Sakset fra Aftenposten:

  Senere ble det også kjent at Drevlandhadde takket ja til et ukelangt cruise fra Istanbul med skipet, menDrevlandavlyste turen etter at mediene begynte å skrive om hennes relasjoner til rederen.Med på turen skulle hun ha med seg venninnen Marit Warncke, administrerende direktør for Bergen Næringsråd. Cruiset hadde en verdi på 100.000 kroner.

  Når det gjelder forskjellen på siktelse og tiltale så har du helt rett. Her var jeg unøyaktig og når man kritiserer andre bør en være mer nøye 🙂

  Når det gjelder Mediekjør mot offentlige personer så er det selvsagt tøft men jeg tror det også virker oppdragende på en målgruppe som er avhengig av tillit og derfor må være ekstra forsiktige i forhold til hva de gjør.

  Svar
  • Petter Sogn

   Men hun tok altså ikke imot cruiset. Hennes første reaksjon var feil. Det beklaget hun. Slik som Røe Isaksen, m.fl gjorde, riktignok etter at «fordelen» var mottatt.
   Hardkjør virker oppdragende. Kostnaden kan være handlingslammelse eller mangle de engasjement. Men hardkjør skal uansett baseres på fakta, ikke spekulasjoner, slik pressen for ofte henfaller til’
   Takk for fin meningsutveksling. Uenighet er et gode.

   Svar

Legg inn en kommentar

Noen av våre forfattere

682 posts
Paal Leveraas er sjefreflektør og -redaktør i tilt.work og gründer av blant annet tilt work AS, digi.no og Leveraas AS. Ta kontakt med Paal enten du trenger et foredrag, en sparringpartner i ditt lederskap eller en som kan hjelpe deg å få budskapet ut i verden. Eller alt over.
View Posts →
55 posts
Hedvig Rognerud er forretningsutvikler, ledercoach, prosessleder og foredragsholder i Fossekall AS på Lillehammer. Hedvig skriver om språk som lederverktøy for tilt.work.
View Posts →
32 posts
Atle skriver om coaching og kommunikasjon.
View Posts →
25 posts
Bjørn Z. Ekelund er psykolog. Han står bak "Diversity Icebreaker". Han skriver jevnlig for tilt.work, og er en del av ekspertpanelet.
View Posts →
18 posts
Herman Berg er redaksjonssjef i tilt work AS.
View Posts →
14 posts
Tom Georg Olsen skriver jevnlig om ledelse med fokus på tillitsbasert ledelse. Han er konserntjener i Miles, og sitter også i styret i tilt work AS.
View Posts →
13 posts
Thomas Nygaard er daglig leder i tilt work AS. Han er mangeårig leder i forlagsbransjen, hvor han to ganger har eliminert sin egen jobb. Han er blitt ekspert på å omstrukturere virksomheter på en måte som ivaretar verdiene.
View Posts →
12 posts
Hans Jacob Christensen har lang fartstid i norsk og internasjonal HR. Her i tilt.work vil han utforske kjernen i HR, utfordre noen etablerte sannheter i faget og gjerne skape debatt.
View Posts →
11 posts
Walaa Abuelmagd skriver om mangfold i tilt.work.
View Posts →
7 posts
Jan-Erik Sandberg skriver om hvordan vi kan gjøre mangfold i arbeidslivet til et aktivum. Han lever hva han lærer som "ikke helt A4 selv".
View Posts →
7 posts
Gerd Jorunns misjon som skribent i tilt.work og Tirsdag morgen har vært å avlive myter om ledelse.
View Posts →
7 posts
Mai-Britt jobber med rekruttering i en internasjonal organisasjon. Hun skriver om rekruttering og ledelse i tilt.work.
View Posts →
5 posts
Rune skriver om medarbeiderskap.
View Posts →
5 posts
Elin Ulset er en engasjert og nær leder som er levende opptatt av kommunikasjon, ledelse og adferd. Elin har vokst opp i HR-kommunikasjon, både fra Aftenposten, digitale medier og mediebyrå. Hun balanserer det faglige med lederskap, og lederskap med familie, og hun trives godt i alle sfærene.
View Posts →
5 posts
Catherine Lemaréchal eier og driver Ticato AS. Hun er rådgiver og NLP-coach og skriver om kommunikasjon, merkevarebygging og tidsmestring. Catherine kan hjelpe deg å oppnå mer enn du tror du kan. Hun holder kurs og foredrag, og mest populært nå for tiden er kurset: Gi f*** for flinke piker.
View Posts →
5 posts
Ph.d. og professor II Glenn Hole er direktør i IT-selskapet Skill. Han skriver om mangfold i arbeidslivet.
View Posts →
4 posts
Annar er en nestor i norsk lederutvikling med mer enn 30 års fartstid.
View Posts →
4 posts
Eva Jarbekk er en av våre fremste juridiske eksperter på personvern og GDPR.
View Posts →
3 posts
Esben Keim driver rådgivingsselskapene Vital Few og OSS. Han skriver om presterende team, resultatledelse/OKR, mangfold og kundefokus her på tilt.work.
View Posts →
3 posts
Jeanette Høie er desksjef i tilt.work. Hun har lang fartstid som journalist og vaktsjef i dagspressen. Hun har godt grep om ulike digitale fortellerteknikker. I tillegg er hun gründer-in-spe.
View Posts →
3 posts
Arne Jensen er generalsekretær i Norsk redaktørforening.
View Posts →
2 posts
Isabelle er senterleder for kraftsentret Forandringhuset. Hun er mentor og utviklingsansvarlig for ungdommer i Oslo.
View Posts →
2 posts
Sissel Naustdal leder MadeToGrow og er brennende engasjert i utvikling av menneskers potensial
View Posts →
2 posts
Anne 🌱 Reknes hjelper mennesker med å finne, få eller skape sin drømmejobb, og deler tips, tricks, teknikker, verktøy og metoder her i tilt.work.
View Posts →
2 posts
Christine er kursutvikler og foredragsholder med et stort lærerhjerte og masse kjærlighet til god tekst. Hun driver firmaet Tekstdoktor og underviser i digital markedsføring og journalistikk på Høyskolen Kristiania.
View Posts →
2 posts
Stikkordet for Cathrines arbeid med lederutvikling er "praktisk hverdagsledelse".
View Posts →
2 posts
Ole Kristian Sivertsen er CEO i selskapet Desert Control. Han har lang fartstid fra selskap som Citrix, RES Software, Sun Microsystems, Telenor, EVRY og Global Eagle. I dag har han dedikert seg til teknologi som løser klimautfordringer.
View Posts →
2 posts
Jostein Borgmo er til daglig eier og kreativ direktør i Suburbia og har dessuten nesten 80.000 følgere på Instagram.
View Posts →
1 posts
Herminia Ibarra er professor ved London Business School og forfatter av fagbøker om ledelse og organisasjonsutvikling.
View Posts →
1 posts
Umid skriver om tjenende lederskap og selvledelse.
View Posts →
1 posts
Nils Petter Nordskar er tidligere reklamemann. I dag holder han kurs, foredrag og utgir dessuten nyhetsbrevet "Lykkes med ideer".
View Posts →
1 posts
Paal Leveraas startet Tirsdag morgen i 2010 og jobber sammen med en rekke dyktige partnere for å videreføre dette til tilt.work i 2020.
View Posts →
1 posts
Ingar Roggen er sosiolog og beskrives som en av de europeiske pionerene for sosial informatikk. Arbeidsfeltet omfatter blant annet det sosiale aspektet av det virtuelle rommet, sosial analyse av internett og samspillet mellom menneske og datamaskin. I 1996 introduserte han sosiologien på nettet, websosiologi, som en nettvitenskap.
View Posts →
1 posts
Håkon er opptatt av personlig utvikling, drivkraft og glede. Han er sertifisert NLP Master Practitioner, og skriver og tilbyr tjenester for personlig vekst.
View Posts →
1 posts
Jørgen Lund jobber med endringsledelse gjennom eget selskap.
View Posts →
1 posts
Jan Sollid Storehaug er digital strategirådgiver. Han er også en mye brukt foredragsholder.
View Posts →
1 posts
Ola hjelper virksomheter å jobbe med temaer rundt helse, kulturbygging og spons og tilbyr også underholdende, bevisstgjørende og motiverende foredrag/webinar.
View Posts →
1 posts
Bjørn O- Hopland er eier og daglig leder av Smart Endring AS.
View Posts →
1 posts
Eli jobber i Fossekall AS. Hun har siden 2001 også drevet eget idé- og kommunikasjonsbyrå. Hun brenner for vekst og utvikling i bedrifter, og ser raskt muligheter og det unike. Hun veileder bedrifter i strategiprosesser, fremtidens bærekraftige forretningsmodeller, produkt/ markedsoptimalisering, forbedrer verdiløfter, bedriftskultur og innovasjonsskapende faktorer/team.
View Posts →
1 posts
Kevin er Corporate Storyteller, Content Strategist og Awareness@Work Consultant. Han skriver om nærværingslivet her i tilt.work.
View Posts →
1 posts
Cathrine Foss Stene er en erfaren team- og lederutvikler og har jobbet med og i mange av de største norske virksomhetene.
View Posts →
1 posts
Kari har en bachelor i statsvitenskap med fordypning i menneskerettigheter og flerkulturell forståelse. Hun går nå en modulbasert master i voksnes læring på NTNU. Hun er utdannet NLP Business Practitioner (Kreativ Ledelse og Coaching nivå A) hos UiA/Coachteam.
View Posts →
1 posts
Kathra er COO i oppstartselskapet Generation Mobility samt teamleder i bydel Gamle Oslo.
View Posts →
1 posts
Kristin er partner og markedssjef i MetaResource. Hun beskriver seg som en stolt "potet" som kan mye om mye og ofte finner løsninger eller nettverk som kan bidra. Hun skriver om mentale muskler i hverdagen.
View Posts →
1 posts
Thor Ivar Forsland er coach og karriereveileder hos Frisk Utvikling.
View Posts →
1 posts
Data Scientist med bred, internasjonal bakgrunn.
View Posts →
1 posts
Thomas skriver om tankesett, metoder og verktøy for morgendagens ledere.
View Posts →
1 posts
Jørn Bue Olsen er rådgiver og forfatter i ledelse og etikk Ekon, Dr., siv.ing. og førsteamanuensis ved Oslomet (Etikk og bedriftenes samfunnsansvar). Olsen skrev doktorgrad om etiske dilemmaer for ledere i konkurranseutsatt virksomhet der Hauge-caset er eksempel på kombinasjon av lønnsom verdiskapning og anvendt etikk. Olsen holder foredrag om «Hauge som fyrtårn for norske bedrifter i dag». Utga i 2020 ny bok, «Næringslivsetikk og samfunnsansvar», i samarbeid med Henrik Syse. Leif-Runar Forseth er rådgiver og forfatter innen ledelse, gründervirksomhet og etikk. Han har doktorgrad i teoretisk fysikk og mastergrad i filosofi, tema etikk og lederskap. Ny bok, "Naturlig lederskap", kom i 2020.
View Posts →
1 posts
Jeanette Luytkis er sertifisert profesjonell coach og ledelsesrådgiver. Hun leverer individuelle coaching og treningsopplegg, med spesialisering på lederskap, personlig vekst og innovativ forretningsutvikling.
View Posts →

Alltid på en tirsdag

«Jeg har fått en slags tirsdagsforventning», sa en abonnent. tilt.works ukebrev Tirsdag morgen er antagelig en smule vanedannende, men gode vaner kan man gjerne legge tll seg. Skaff deg selv en god ukentlig vane i dag — rett i din innboks! Alltid på en tirsdag, men aldri ellers i uka.

Fantastisk! Sjekk mailen din for en ekstra bekreftelse. Så ses vi på tirsdag.

Pin It on Pinterest

Share This
%d bloggere liker dette: