🔖 HR

Artist, salsa og DNA

av | 22. september 2019 @ 15:24

Mette Hopsdal er ikke HR-direktør. Hun er DNA-direktør. Det er en forkortelse med mer enn én betydning. Møt en uvanlig HR-topp i dette intervjuet.

Personaldirektøren ble HR-direktør. HR-direktøren ble Chief HR Officer. CHRO-en ble Chief People Officer. CPO-en ble Chief Culture Officer. Hva blir det neste? Kanskje DNA-direktør? God idé! Møt øverste HR-ansvarlige i Ice, DNA-direktør Mette Hopsdal.

— HR har et omdømmeproblem, mener Mette Hopsdal, og peker på at fremdeles ser mange medarbeidere på HR som de som har ansvar for å kjøpe blomster og konfekt til jubilanten og trøste sykemeldte.

— Men nå er det et paradigmeskifte på gang. Vi gjenoppdager at den beste HR-strategien er å tenke strategisk om menneskerelasjoner. Derfor har jeg jobben som DNA-direktør, ikke HR-direktør, sier hun.

«Det nye arbeidslivet … handler like mye om kultur, jobbidentitet, relasjoner, ledelse og medarbeidertilfredshet som det handler om mer tradisjonelle HR-oppgaver»

— Har det noe med genmateriale å gjøre?

—  Det også, men det står også for «Det Nye Arbeidslivet». En viktig del av mitt ansvar er at folk i Ice har viljen og evnen til å gjøre en så god jobb som mulig, og er i stand til å møte nettopp fremtidens arbeidsliv. Det handler like mye om kultur, jobbidentitet, relasjoner, ledelse og medarbeidertilfredshet som det handler om mer tradisjonelle HR-oppgaver.

ABW

For Ice starter det nye arbeidslivet med nye lokaler. De flyttet til Nydalen i slutten av 2017. Da de lukket dørene bak seg på Bryn var det en viktig milepæl i et prosjekt som hadde involvert svært mange ansatte og som Mette beskriver som den til da største endringsprosessen de hadde vært gjennom.

Bygget de flyttet inn i var helt nytt og Ice fikk anledning til å være med på å skape det fysiske arbeidsmiljøet de ville ha fra A-Å.

Det passet fint, for de hadde noen ganske radikale idéer som de nå fikk anledning til å sette ut i livet.

Ice Nydalen er blitt en vaskekte «aktivitetsbasert arbeidsplass». En ABW, som innsiderne sier. «Activity based workspace.»

Turistattraksjon

På en aktivitetsbasert arbeidsplass velger du hvor du skal være fra dag til dag basert på hvilke arbeidsoppgaver du skal utføre den dagen, eller hvem du skal jobbe sammen med. Intensjonen er å bryte ned siloer, skape bedre samarbeidsklima og gi lavere kostnader.

Ice har gjennomført alt det, og lokalene har vakt oppsikt, nærmest blitt en turistattraksjon.

— Det er stor interesse blant både små, store, statlige og private, kjente og mindre kjente virksomheter for hvordan vi har innført aktivitetsbasert arbeidsplass og hvordan vi organiserer hverdagene. Flere av oss bruker mye tid på å gi omvisninger og holde foredrag.

Full tillit

En aktivitetsbasert arbeidsplass har tillit som fundament. I ice har de dradd konseptet lenger enn de fleste andre arbeidsplasser ved å fjerne kjernetiden og gi alle medarbeidere full tillit og fleksibilitet.

— Vi sier at så lenge de når målene sine og gjør jobben sin, så har de fleksibilitet til å tilpasse når og hvor de gjør den. Det gir medarbeiderne best mulig forutsetninger til å få jobb- og privatliv til å fungere best mulig sammen, noe vi vet er viktig for folk. Det er for eksempel veldig greit å slippe å ta ut en fridag når rørleggeren plutselig meddeler at hun kommer en gang mellom kl. 08 og 16, eller du må følge barnet ditt til skoletannlegen midt i arbeidsdagen.

— Men hva gjør dere hvis medarbeiderne deres kun sitter hjemme og jobber?

— Som du ser så yrer det av liv her hos oss. Medarbeiderne våre kommer til kontoret og jobber, både fordi vi har en arbeidsplass som dekker de behov de har i løpet av en arbeidsdag, men også fordi det er her ting skjer, det er her de møter gode kolleger. Folkene våre er flinke til å forvalte tilliten og fleksibilitet de blir gitt, og vi ser at de hovedsakelig benytter seg av den når de trenger å få logistikken til å gå opp.

Strategisk HR

«Strategisk HR er når vi klarer å gi medarbeiderne våre en mening med det de gjør»

— Så dette er HR á là Ice?

— Ja, dette er strategisk HR. Strategisk HR er når vi klarer å gi medarbeiderne våre en mening med det de gjør, slik at de forstår forretningen, selskapets mål, kundenes mål, og ikke minst – hvordan de passer inn i alt dette, og at de ønsker å være med og bidra. Måten vi som arbeidsgivere tilrettelegger for at dette skal skje er strategisk viktig.

— Hvordan ser en typisk arbeidsdag ut for en DNA-direktør?

— Jeg er ansvarlig for alle aspekter av HR- og menneskedimensjonen i ice. En typisk arbeidsdag for meg handler derfor om å prioritere hardt i en hektisk og spennende hverdag.

— Skal jeg likevel plukke ut en typisk oppgave som er viktig for en DNA-direktør, så er det å ta pulsen på organisasjonen. Jeg prioriterer jevnlig å småprate ved kaffemaskinen, prate med folk i kantina eller på 14:00-snacken på torget, og på mandagssyklingen på Sats, for å komme nært på folkene våre.

— Samtalene gir meg viktig innsikt i hva som opptar og driver medarbeiderne, noe jeg igjen tar med meg i form av innspill til ledergruppen eller ideer til ledertreningen, og som generelt sett gir meg en retning med tanke på hvor jeg skal legge trøkket.

Teori i praksis

— Hva brakte deg inn i HR?

— Jeg har jobbet mesteparten av karrieren min innen ledelse, drift og salg og kjent på kroppen hva det er folk trenger hjelp med for å kunne levere. Noe av det jeg har lært er at en bedrifts fremgang har sammenheng med dets fokus på utvikling av medarbeidere og ledere, teamkultur og DNA. Jeg ville jobbe mer direkte med disse rammebetingelsene.

— Så da jeg fikk en mulighet til å spisse menneskekompetansen min fra salg og drift til HR så tok jeg utfordringen, og gleder meg stadig over å få oppleve i praksis det som mange andre kanskje har teorier på.

— Hva er det beste ved jobben din?

— Jeg elsker allsidigheten. At hver dag byr på noe nytt, at jeg møter og får interagere med masse ulike, spennende mennesker, og at jeg ser at det jeg driver med gir konkrete resultater.

— Hva liker du minst?

— Min hovedstyrke er ikke innen de HR-administrative områdene som andre har jobbet mye lenger med enn meg, så det har jeg kjempeflinke folk som hjelper meg med.

Utfordrer duopolet

— Hvordan vil du beskrive Ice?

— Ice bygger Norges tredje mobilnett, og er en utfordrer til mobilduopolet vi har i dag, bestående av Telenor og Telia. Vi er den telekomoperatøren som vokser mest av alle konkurrentene våre, og vi har store planer. Ved siste offisielle måling hadde ice 7,7% markedsandel i mobilmarkedet.

—  En av de viktigste grunnene til at jeg takket ja til stillingen som DNA-direktør for to år siden var nettopp at ice er en utfordrer som tenker nytt og som ikke er redd for å gå imot det kjente og etablerte. Vi anerkjenner at mye er i endring, også med tanke på arbeidsplass og -form. I stedet for å vente og se hva som skjer, så melder vi oss på, og er med og påvirker fremtiden.

Salsa på toget

— Hva er dine og din virksomhets største HR-utfordringer akkurat nå?

«Det er ikke alltid like lett å danse salsa på et tog i bevegelse»

— Ice gjør det veldig bra og vokser i en tilsvarende fart. For ti år siden var vi ti-femten ansatte. Nå er vi 200 medarbeidere i tillegg til cirka 100 konsulenter.

— Med det høye tempoet vi har, og med alt det spennende som skjer rundt og hos oss til enhver tid, så er nok en av de største utfordringene våre på HR å kontinuerlig kunne klare å identifisere og tilpasse bidragene våre, slik at de matcher bedriftens vekslende behov. Det er ikke alltid like lett å danse salsa på et tog i bevegelse.

Del av løsningen

— Hva er dine og din virksomhets største HR-utfordringer over en 3-5 års horisont?

—  Digitalisering. Alt endres, og ingen av oss vet hvilke arbeidsoppgaver eller problemstillinger og muligheter som vil komme om tre år, fem år, eller fem måneder, for den saks skyld. I dette ligger det både utfordringer og potensial for oss som jobber med mennesker. Oppgaver automatiseres, kundeservice skjer i en app, og menneskene som får hverdagen sin endret skal tilpasse seg til å jobbe på nye måter.

— Mulighetene ligger i å tenke nytt.  I ice forbereder vi oss på fremtidens arbeidsliv ved å fokusere på innstilling, motivasjon, tankesett og andre menneskelige kvaliteter som endringsvillighet og kreativitet, i tillegg til formalkompetanse og fagfelt.

— Det vi kan gjøre er å sørge for at vi har medarbeidere som føler seg sett, ivaretatt, hensyntatt og investert i. Hva som enn skjer rundt oss, i og rundt arbeidsplassen de neste årene, skal våre medarbeidere vite at de er en del av løsningen.

— Ved å jobbe på denne måten er målet at vi i ice alltid kommer til å være blant de første til å kunne agere på kunders ønsker og behov etter hvert som de kommer.

Nærledelse

«En god leder her er en som til tross for den fysiske avstanden har nærhet til de som skal ledes»

— Hva er god ledelse i Ice?

— Også lederne jobber aktivitetsbasert og har ikke nødvendigvis teamet eller medarbeiderne i umiddelbar nærhet. En god leder her er en som til tross for den fysiske avstanden har nærhet til de som skal ledes, som klarer å skape arenaer for å skape tillit og komme tett nok på folkene sine til å vite hva de er opptatt av, hvordan de prioriterer, hvilke styrker og potensiale de har – og som legger opp arbeidet deretter.

— En god leder forstår også at det å være personlig ikke er i konflikt med det å være profesjonell, og at det å by på seg selv og ha fokus på relasjoner er avgjørende for å få folk til å levere. Vi bruker mer tid med kolleger og lederne våre enn med familien vår hjemme, og ansatte både ønsker og trenger å vite hvem de leverer for og hvem de jobber sammen med.

Skikkelig stor tabbe

— Hva er de største lederutfordringene i dag?

— Å prioritere tid til å jobbe med lederrollen og relasjonen til sine ansatte. Det er så lett å fjerne de tingene man oppfatter at «brenner minst», men som definitivt er blant de viktigste suksessfaktorene, nemlig den menneskelige dimensjonen. Jo travlere det er, og jo større press, jo mer behov for fellesskap og for å bli sett.

— Det å fjerne det årlige julebordet for å spare penger, eller å kutte utviklingssamtaler og andre tilbakemeldingsarenaer til de vi leder fordi vi ikke har tid, tror jeg er en skikkelig stor tabbe.

Linje, endring og relevans

—  Hva er dine tre beste råd til som vurderer en karriere i HR i dag?

— For det første, skaff deg operativ linjeerfaring hvis mulig, så du ser hvilke behov du skal være med å dekke hos «kundene» dine —altså medarbeidere og ledere.

— Prøv også å sette deg ordentlig inn i hvordan endringene rundt oss påvirker arbeidsplassene og folkene der, og hvordan HR-rollen endrer seg tilsvarende. Dette er viktig at du forstår fordi HR-feltet er i rivende utvikling og har mange ulike nyanser og retninger.

— For det tredje: Tilnærm deg HR-faget på en forretningsmessig måte, og finn ut hvordan du og HR-avdelingen med deres fokus, aktiviteter og ikke minst kompetanse kan underbygge og støtte virksomhetens operasjonelle og finansielle mål.

— Dersom vi på HR ikke vet hvordan aktivitetene og bidragene våre underbygger virksomhetens mål, så skal vi rett og slett ikke drive med det. Som HR-medarbeidere er vi kun så relevante som vi gjør oss selv.

Pippi Langstrømpe

— Hvem er Mette Hopsdal privat?

— Jeg er fra Bergen og har bodd i Oslo i 15 år. Skulle egentlig være her i bare et år. Men jeg elsker Oslo. Og Bergen. Jeg giftet meg for et år siden og fikk tre bonusbarn i tillegg til min egen jente.

— Jeg er over gjennomsnittet opptatt av å samle på opplevelser. Det og utfordringer. Jeg har nok et snev av Pippi Langstrømpe i meg, som sier «det har jeg aldri prøvd før, så det tror jeg sikker at jeg kan klare». Dette mindset’et har ført meg mange steder. Jeg har reist jorden rundt. Jeg har dykket med haier i Sør-Afrika, hangglidet, vært spinninginstruktør, tatt salsakurs og hatt platekontrakt som resulterte i et album med egne låter.

— Livet er kort, så det er bare å forsyne seg grovt av det.

Livet er kort, så det er bare å forsyne seg grovt av detMette Hopsdal

Intervjuet er gjort for HR Norge og originalt publisert på deres nettsider. Republisert etter avtale.

Paal Leveraas
Følg Paal

0 kommentarer

Legg inn en kommentar

Noen av våre forfattere

685 posts
Paal Leveraas er sjefreflektør og -redaktør i tilt.work og gründer av blant annet tilt work AS, digi.no og Leveraas AS. Ta kontakt med Paal enten du trenger et foredrag, en sparringpartner i ditt lederskap eller en som kan hjelpe deg å få budskapet ut i verden. Eller alt over.
View Posts →
56 posts
Hedvig Rognerud er forretningsutvikler, ledercoach, prosessleder og foredragsholder i Fossekall AS på Lillehammer. Hedvig skriver om språk som lederverktøy for tilt.work.
View Posts →
33 posts
Atle skriver om coaching og kommunikasjon.
View Posts →
25 posts
Bjørn Z. Ekelund er psykolog. Han står bak "Diversity Icebreaker". Han skriver jevnlig for tilt.work, og er en del av ekspertpanelet.
View Posts →
18 posts
Herman Berg er redaksjonssjef i tilt work AS.
View Posts →
14 posts
Tom Georg Olsen skriver jevnlig om ledelse med fokus på tillitsbasert ledelse. Han er konserntjener i Miles, og sitter også i styret i tilt work AS.
View Posts →
13 posts
Thomas Nygaard er daglig leder i tilt work AS. Han er mangeårig leder i forlagsbransjen, hvor han to ganger har eliminert sin egen jobb. Han er blitt ekspert på å omstrukturere virksomheter på en måte som ivaretar verdiene.
View Posts →
12 posts
Hans Jacob Christensen har lang fartstid i norsk og internasjonal HR. Her i tilt.work vil han utforske kjernen i HR, utfordre noen etablerte sannheter i faget og gjerne skape debatt.
View Posts →
11 posts
Walaa Abuelmagd skriver om mangfold i tilt.work.
View Posts →
7 posts
Jan-Erik Sandberg skriver om hvordan vi kan gjøre mangfold i arbeidslivet til et aktivum. Han lever hva han lærer som "ikke helt A4 selv".
View Posts →
7 posts
Gerd Jorunns misjon som skribent i tilt.work og Tirsdag morgen har vært å avlive myter om ledelse.
View Posts →
7 posts
Mai-Britt jobber med rekruttering i en internasjonal organisasjon. Hun skriver om rekruttering og ledelse i tilt.work.
View Posts →
5 posts
Rune skriver om medarbeiderskap.
View Posts →
5 posts
Elin Ulset er en engasjert og nær leder som er levende opptatt av kommunikasjon, ledelse og adferd. Elin har vokst opp i HR-kommunikasjon, både fra Aftenposten, digitale medier og mediebyrå. Hun balanserer det faglige med lederskap, og lederskap med familie, og hun trives godt i alle sfærene.
View Posts →
5 posts
Catherine Lemaréchal eier og driver Ticato AS. Hun er rådgiver og NLP-coach og skriver om kommunikasjon, merkevarebygging og tidsmestring. Catherine kan hjelpe deg å oppnå mer enn du tror du kan. Hun holder kurs og foredrag, og mest populært nå for tiden er kurset: Gi f*** for flinke piker.
View Posts →
5 posts
Ph.d. og professor II Glenn Hole er direktør i IT-selskapet Skill. Han skriver om mangfold i arbeidslivet.
View Posts →
5 posts
Eva Jarbekk er en av våre fremste juridiske eksperter på personvern og GDPR.
View Posts →
4 posts
Annar er en nestor i norsk lederutvikling med mer enn 30 års fartstid.
View Posts →
3 posts
Esben Keim driver rådgivingsselskapene Vital Few og OSS. Han skriver om presterende team, resultatledelse/OKR, mangfold og kundefokus her på tilt.work.
View Posts →
3 posts
Jeanette Høie er desksjef i tilt.work. Hun har lang fartstid som journalist og vaktsjef i dagspressen. Hun har godt grep om ulike digitale fortellerteknikker. I tillegg er hun gründer-in-spe.
View Posts →
3 posts
Arne Jensen er generalsekretær i Norsk redaktørforening.
View Posts →
2 posts
Isabelle er senterleder for kraftsentret Forandringhuset. Hun er mentor og utviklingsansvarlig for ungdommer i Oslo.
View Posts →
2 posts
Jørgen Lund jobber med endringsledelse gjennom eget selskap.
View Posts →
2 posts
Sissel Naustdal leder MadeToGrow og er brennende engasjert i utvikling av menneskers potensial
View Posts →
2 posts
Anne 🌱 Reknes hjelper mennesker med å finne, få eller skape sin drømmejobb, og deler tips, tricks, teknikker, verktøy og metoder her i tilt.work.
View Posts →
2 posts
Christine er kursutvikler og foredragsholder med et stort lærerhjerte og masse kjærlighet til god tekst. Hun driver firmaet Tekstdoktor og underviser i digital markedsføring og journalistikk på Høyskolen Kristiania.
View Posts →
2 posts
Stikkordet for Cathrines arbeid med lederutvikling er "praktisk hverdagsledelse".
View Posts →
2 posts
Erik Slinning er Managing partner i Great Leadership Institute®. Har spesialisert seg innen aksjonsorientert ledergruppeutvikling. Har også skrevet boken «Helsefremmende Lederskap – slik leder de beste» (Gyldendal Akademisk) og «Ledergruppen – fra meg og mitt til vi og vårt» (Kommuneforlaget).
View Posts →
2 posts
Ole Kristian Sivertsen er CEO i selskapet Desert Control. Han har lang fartstid fra selskap som Citrix, RES Software, Sun Microsystems, Telenor, EVRY og Global Eagle. I dag har han dedikert seg til teknologi som løser klimautfordringer.
View Posts →
2 posts
Jostein Borgmo er til daglig eier og kreativ direktør i Suburbia og har dessuten nesten 80.000 følgere på Instagram.
View Posts →
1 posts
Herminia Ibarra er professor ved London Business School og forfatter av fagbøker om ledelse og organisasjonsutvikling.
View Posts →
1 posts
Umid skriver om tjenende lederskap og selvledelse.
View Posts →
1 posts
Nils Petter Nordskar er tidligere reklamemann. I dag holder han kurs, foredrag og utgir dessuten nyhetsbrevet "Lykkes med ideer".
View Posts →
1 posts
Paal Leveraas startet Tirsdag morgen i 2010 og jobber sammen med en rekke dyktige partnere for å videreføre dette til tilt.work i 2020.
View Posts →
1 posts
Ingar Roggen er sosiolog og beskrives som en av de europeiske pionerene for sosial informatikk. Arbeidsfeltet omfatter blant annet det sosiale aspektet av det virtuelle rommet, sosial analyse av internett og samspillet mellom menneske og datamaskin. I 1996 introduserte han sosiologien på nettet, websosiologi, som en nettvitenskap.
View Posts →
1 posts
Håkon er opptatt av personlig utvikling, drivkraft og glede. Han er sertifisert NLP Master Practitioner, og skriver og tilbyr tjenester for personlig vekst.
View Posts →
1 posts
Jan Sollid Storehaug er digital strategirådgiver. Han er også en mye brukt foredragsholder.
View Posts →
1 posts
Ola hjelper virksomheter å jobbe med temaer rundt helse, kulturbygging og spons og tilbyr også underholdende, bevisstgjørende og motiverende foredrag/webinar.
View Posts →
1 posts
Bjørn O- Hopland er eier og daglig leder av Smart Endring AS.
View Posts →
1 posts
Eli jobber i Fossekall AS. Hun har siden 2001 også drevet eget idé- og kommunikasjonsbyrå. Hun brenner for vekst og utvikling i bedrifter, og ser raskt muligheter og det unike. Hun veileder bedrifter i strategiprosesser, fremtidens bærekraftige forretningsmodeller, produkt/ markedsoptimalisering, forbedrer verdiløfter, bedriftskultur og innovasjonsskapende faktorer/team.
View Posts →
1 posts
Kevin er Corporate Storyteller, Content Strategist og Awareness@Work Consultant. Han skriver om nærværingslivet her i tilt.work.
View Posts →
1 posts
Cathrine Foss Stene er en erfaren team- og lederutvikler og har jobbet med og i mange av de største norske virksomhetene.
View Posts →
1 posts
Kari har en bachelor i statsvitenskap med fordypning i menneskerettigheter og flerkulturell forståelse. Hun går nå en modulbasert master i voksnes læring på NTNU. Hun er utdannet NLP Business Practitioner (Kreativ Ledelse og Coaching nivå A) hos UiA/Coachteam.
View Posts →
1 posts
Kathra er COO i oppstartselskapet Generation Mobility samt teamleder i bydel Gamle Oslo.
View Posts →
1 posts
Kristin er partner og markedssjef i MetaResource. Hun beskriver seg som en stolt "potet" som kan mye om mye og ofte finner løsninger eller nettverk som kan bidra. Hun skriver om mentale muskler i hverdagen.
View Posts →
1 posts
Thor Ivar Forsland er coach og karriereveileder hos Frisk Utvikling.
View Posts →
1 posts
Data Scientist med bred, internasjonal bakgrunn.
View Posts →
1 posts
Thomas skriver om tankesett, metoder og verktøy for morgendagens ledere.
View Posts →
1 posts
Jørn Bue Olsen er rådgiver og forfatter i ledelse og etikk Ekon, Dr., siv.ing. og førsteamanuensis ved Oslomet (Etikk og bedriftenes samfunnsansvar). Olsen skrev doktorgrad om etiske dilemmaer for ledere i konkurranseutsatt virksomhet der Hauge-caset er eksempel på kombinasjon av lønnsom verdiskapning og anvendt etikk. Olsen holder foredrag om «Hauge som fyrtårn for norske bedrifter i dag». Utga i 2020 ny bok, «Næringslivsetikk og samfunnsansvar», i samarbeid med Henrik Syse. Leif-Runar Forseth er rådgiver og forfatter innen ledelse, gründervirksomhet og etikk. Han har doktorgrad i teoretisk fysikk og mastergrad i filosofi, tema etikk og lederskap. Ny bok, "Naturlig lederskap", kom i 2020.
View Posts →
1 posts
Jeanette Luytkis er sertifisert profesjonell coach og ledelsesrådgiver. Hun leverer individuelle coaching og treningsopplegg, med spesialisering på lederskap, personlig vekst og innovativ forretningsutvikling.
View Posts →

Tirsdag er A-HA!-dag

Tirsdag er A-HA!-dag

Hver tirsdag siden 2010 har tusenvis av abonnenter fått ukebrevet Tirsdag morgen i sin innboks. Noen blir inspirert, noen blir provosert, mange får en eller flere a-ha!-opplevelser. Meld deg på her. Det er gratis. 

Fantastisk! Sjekk mailen din for en ekstra bekreftelse. Så ses vi på tirsdag.

Pin It on Pinterest

Share This
%d bloggere liker dette: