Nettaviser ti år etter

av | 10. august 2006 @ 00:01

Denne artikkelen, skrevet i 2006, ser tilbake på de ti første årene i nettavisenes æra.

En klok person har sagt: Man har en tendens til å overvurdere utviklingen på en toårshorisont, og undervurdere utviklingen over en tiårshorisont.

Dette vet jeg nå er sant.

For ti år siden, i 1996, startet kommersialiseringen av det norske internettet på alvor. Vi som stod midt i det den gang så perspektivene av noe stort. Noen malte bildet av en nær fremtid full av samfunnsomveltende begivenheter.

Dette året ble to viktige mediesatsninger startet. De hadde det felles at de ville ta i bruk Internett som en publiseringskanal for redaksjonelle satsninger helt uten noen ryggdekning i eksisterende medier.

Mange syns det var spennende satsninger, få trodde på alvor at verden var klar, eller noensinne ville bli klar, for å gi nettpublikasjoner en dominerende stilling.

Vi var de første. I februar 1996 stiftet jeg sammen med Frode Nielsen et nytt selskap. Vi kalte det Internett Kanal 1, og forretningsidéen skisserte hvordan Kanal 1 skulle bli en medieaktør som skulle etablere en rekke forskjellige nettjenester beregnet på publisering over den nye ”kanalen” Internett.

Det var dette selskapet som seks måneder senere, i august 1996, lanserte DiGi:data, DiGi:tele og DiGi:media, nettsteder som i dag lever videre som digi.no.

Tre måneder senere kom Nettavisen.

Vi startet alle med troen på at nettets fremvekst ville skape en situasjon hvor kortene ble delt ut på nytt, og helt nye aktør kunne ha tilnærmet like gode sjanser som gamle, veletablerte. Visjonene var grenseløse. Sosiale nettverk, smale nisjekanaler, brukerskapt innhold, personlig merkevarebygging, folkejournalistikk, tekst, lyd, bilde, video, direktesendinger, såpeopera, nettbaserte reality show, alt dette og mere til så vi for oss raskt skulle konvergere inn i en ny superkanal, den største og snart eneste kanalen, Kanal 1.

Men vi lærte raskt en lekse:

TING TAR TID
Brorparten av utviklingen så vi for oss ville finne sted i løpet av en tidshorisont på 18-24 måneder. Mine foredrag i perioden 1995-1997 inneholdt radikale påstander om hvordan nettet ville påvirke vår hverdag, og jeg var ikke alene. Knut Ivar Skeid i Nettavisen, Nils Petter Nordskar som startet New Media Science, Bente Sollid som dengang var i Riksnett – alle så vi mer eller mindre likt på utviklingen som ville komme, og alle feilberegnet vi systemets innebygde treghet.

Det interessante er at selv om revolusjonen ikke feide unna alt kjent og kjært i løpet av to år, så har evolusjonen umerkelig sørget for at det meste vi trodde skulle skje har skjedd.

Bare at det har tatt ti år.

Det var særlig på tre områder de store omveltningene skulle komme: Mediene skulle snus på hodet, i handelen skulle hele verdikjeden falle i grus, og i våre sosiale og profesjonelle relasjoner skulle geografien totalt miste sin betydning.

La oss starte med mediene.

DET PAPIRLØSE TOALETT
Fremtidsforskeren Per Benterud snakket i sine glansdager ofte om det papirløse samfunn. Blant annet formulerte han det glimrende utsagnet ”det papirløse samfunn er like realistisk som det papirløse toalett”.

I dette fikk Benterud rett, men han tar likevel feil.

I ettertid kan vi konstatere at digi.no og Nettavisen (ja, noen vil hevde at Nettavisen var viktigst, men digi.no var først) ble en katalysator for endring av det norske mediebildet. Ulikt situasjonen i mange andre land, møtte de etablerte mediene gjennom disse to nykommerne formidable utfordringer, og reagerte ved å skape en mye raskere nettilpasning av egne medier enn det som ellers ville skjedd.

Nettavisens form var å gjengi og sitere nyheter fra andre medier, særlig om morgenen. Dagsavisenes viktigste journalistiske aktivum, den originale nyheten, ble småfrekt rappet, med kildehenvisning og i all hovedsak i henhold til journalistikkens egne sitatregler. Egentlig gjorde Nettavisen bare det Dagsnytt og andre nyhetsprogram i eteren har gjort i årevis før de starter morgensendingene: Lese avisene og gjengi nøkkelpoenger i det de leser. Men det du hører på radio om morgenen gir deg en grunn til å lese avisen som siteres, mens det du leser på Nettavisen ikke gir det noen grunn til å lese det samme en gang til i ”originalinnpakning” i avisen.

digi.no tvang på sin side gjennom en rask nettifisering av den forbløffende nettsvake IT-pressen. Den største sinken var den som hadde mest å tape, Computerworld Norge. Denne ukeavisen (som både jeg og Nettavisens gründer Knut Ivar Skeid har vært redaktør for), ”eide” i mange år nyhetsbildet i databransjen. Men Computerworld fikk store utfordringer ved at de nettbaserte mediene kunne være så mye raskere ute med nyhetene. Når digi.no publiserte kontinuerlig gjennom dagen, var det lite nytt igjen å fortelle for nyhetsavisen Computerworld på fredag.

INTERNETT ER KOMMET FOR Å BLI
Det tok lang tid før angrepet fra nettmediene gjorde økonomiske innhogg av betydning for de papirbaserte konkurrentene. Erkjennelsen av at dette var et seriøst angrep mot deres eksistensgrunnlag satt langt inne. Vi skal jo alle dø engang, og den langsomme døden papiravisene opplever er så umerkelig at den er vanskelig å ta på alvor. Computerworld gjorde mange halvhjertede forsøk, men tok ikke konkurransen på alvor før 2004-2005, da de endelig etablerte en nettjeneste som virket som om de mente det. Da hadde avisen vært nedi gropa og kjent lukten av sin egen undergang.

Likeså for dagspressen, som har og har hatt en solid økonomi. Lenge handlet det om at overskuddene gikk fra av å være kjempestore til å være svært store. Det var hyggelig likevel, og ingen grunn til panikk.

Dagbladet skapte historie i mars 1995 da de ble den første riksdekkende dagsavis som gikk på nett. Elleve år senere skapte dagbladet.no netthistorie igjen. For nå er nettversjonen av avisen blitt større enn papiravisen. Pengene triller inn fra nett, men til slutt har nettsuksessen innhentet papiret. Og det gjør vondt. Avisens gamle, forlengst utskiftede ordspråk ”Alltid foran”, og det hissige lemenet som symbol markerer denne gangen at avisen løper først mot stupet. Som en lemenflokk i et lemenår.

Den siste undersøkelsen fra Forbruker&Media/TNS Gallup viste at det i første kvartal var 791.000 daglige lesere av dagbladet.no på nett. I fjor hadde papiravisen Dagbladet 780.000 lesere i snitt. Hvis fjorårstallet gjelder ennå, eller – mer sannsynlig – er lavere, har derfor Dagbladet på nett nå flere lesere enn Dagbladet på papir.

Mens Dagbladet lenge har lidd under sviktende interesse fra leserne, har VG først fått et glimt av nettsatsningens bakside det siste året eller så. I første kvartal hadde avisen vel 1.120.000 lesere på nett, mens papiravisen har 1.337.000. VG på nett har vokst med 100.000 brukere siden nyttår, og passerer VG på papir i løpet av året om trenden fortsetter med samme styrke.

I 1996 så journalistene i de tradisjonelle papiravisene mildt overbærende på gærningene iblant dem som ville publisere på internett. De fikk gjøre som de ville, men det var ikke uvelkomment blant de etablerte at de risikable prosjektene ble skilt ut i egne selskap, separat fra moderavisen.

I 2006 foreslo redaksjonsklubben i VG at VG Nett skulle fusjoneres inn i moderselskapet igjen. Dette var selvsagt ingen offisiell begrunnelse, men det er vanskelig å ikke spekulere i sammenhenger mellom en aldrende stab i VG papir, betydningen av ansiennitet og det faktum at det for første gang på mange tiår er varslet nedbemanninger i den tilsynelatende evige suksessen VG.

Så vi kan kanskje konstatere at spådommene fra 1996 om at papirets snarlige død var en smule overdrevet, men at de likevel begynner å få et grelt skjær av virkelighet over seg etter ti år.

Eller som en lukket Washington D.C.-konferanse for beslutningstakere i den internasjonale medieverdenen oppsummerte det ifjor vår: ”Avisen er død. Det tar bare litt tid før liket kjølner.”

GLEM IKKE BLOGGERNE
I medieverdenen har varemerkene alltid vært sterke. En av de spådommene som ofte ble gjentatt i 1996 var at nettets fremmarsj ville kunne føre til en svekkelse av avisenes og mediehusenes varemerker til fordel for den enkelte skribent. I fremtiden ville du ikke i samme grad låne din tillit til avisen VG som til kommentatoren Anders Giæver eller Olav Versto. Det var åpenbart at en allerede ukontrollerbar informasjonsflom ville vokse og vokse i styrke, og stadig mer kreative metoder ville måtte utvikles for å sortere, filtrere og prioritere informasjon. Fram til da hadde redaktørens rolle vært å skille klinten fra hveten på vegne av leserne. Redaktøren redigerte vår medievirkelighet. Det som ikke stod i avisen var ikke viktig. Det hadde sine fordeler, men ulempene var flere.

Du vil nok argumentere med at denne spådommen om svekkede varemerker ikke har slått til, for selv om du ikke leser Aftenposten på papir, så leser du vitterlig Aftenposten på nett, uten å skjele for mye til hvem som har skrevet sakene.

Du har rett, men du tar feil.

Glem ikke bloggerne.

Fenomenet blogging handler om maktfordeling. Media har makt, men 50 millioner lesere har tatt litt av makten tilbake. Internasjonalt har vi sett enkeltblogger vokse opp til å bli enormt populære, og vi ser også stadig bloggere slå seg sammen og skape helt nye medier som tar opp kampen med avisene.

Her handler det om at den enkelte blogger opparbeider seg selv en tillit hos leserne på et spesielt område, og leserne lar denne personen i noen grad overta redaktørens rolle i det å fortelle hva som er viktig og hva som er sant.

I skjæringspunktet mellom blogging og tradisjonelle medier oppstår ”dugnadsavisene” eller ”borgeravisene”, hybrider som baserer seg på en kjerne av profesjonelle journalister, men forøvrig har en stab av eksterne skribenter fra ”folket”. Koreanske OhMyNews er den eldste representanten for denne trenden, med sine nå 43.000 grasrotjournalister spredd over hele kloden. Stadig nye medier oppstår med lignende konsepter.
Utviklingen hadde ikke vært mulig uten billig og gratis programvare. Blogging slo gjennom for alvor da det ble gratis, noe Google drev gjennom da de kjøpte et selskap som lager en populær programvare og gjorde det hele gratis gjennom tjenesten som nå heter blogger.com. For mer avanserte formål kan du gratis laste ned avanserte publiseringssystemer som WordPress, Joomla og Drupal, og bli en grasrotpublisist i løpet av få timer. Disse systemene har samme og ofte mer funksjonalitet enn systemer du betaler en halv million kroner og oppover for å publisere hjemmesidene dine med. Og de er dønn gratis.

Corporate blogging er en trend i trenden midt i alt dette. Igjen handler det om maktfordeling og muligheten til å få kunnskap rett fra kildene. Skal du lære noe om en spesiell teknologi i dag, kaster du bort tiden ved å søke i nettmediene. Du går rett til bloggene til ekspertene i selskapene som har den kunnskapen og de skribentene du etterspør.

Resultatet er at medienes rolle som formidlere av kunnskap er sterkt utvannet.

DE NÆRE TING
Mange trodde at de første medieofrene for nettets fremmarsj ville bli regional- og lokalavisene. Man så for seg at disse avisene ville få konkurranse fra nettsteder som kunne snitte ”indrefileten” fra markedene deres ved å være enda smalere og nisjefokusert.

Det var feil, men det var rett.

Her i Norge greier lokalavisene seg relativt sett bedre i konkurransen mot nettet enn riksavisene . Andre steder vokser det fram lokale community sites som har massiv informasjon om alt som skjer i nærmiljøet kombinert med stedets egne grasrotjournalister. Det er få slike nettsteder som er svært vellykkede.
Lokalavisene får istedet konkurranse fra annet, overraskende hold: Hyperlokalaviser. På papir. Gründeren og redaktøren Anita Myhr er en av de som har startet en slik hyperlokalavis i sitt nærmiljø. Annenhver fredag utgir hun ”Fornebu- og Snarøyaposten”, som har muligheten til å skrive om de virkelige nære ting på en langt bedre måte enn Asker- og Bærums Budstikke eller Aften.

Men avisen er altså på papir, ikke på nett.

Anita Myhr er ikke alene. I Oslo er det nå en lang rekke hyperlokalaviser som dekker ulike deler av byen. Gratisavisbølgen som ruller gjennom verdens storbyer er en del av den samme trenden.
Hvis dette er smart, vil det være når enda smartere når det virkelig tilpasses vår alles elektroniske hverdag? Kanskje det skal mer til enn Internett før lokale nyheter blir bedre i elektronisk format enn på papir. Kanskje mobiltelefoni og lokasjonstjenester vil være et viktig parameter her. Kanskje det rett og slett sitter noen og klekker ut de gode idéene i inkubatormiljøet i Anitas nærmiljø på IT Fornebu? Eller kanskje hyperlokalavisene vil være papiravisens siste skanse, og overleve de neste 50-100 årene?

Noe skal vi jo bruke alt papiret til.(Denne artikkelen er opprinnelig skrevet for magasinet Gründer.)

Paal Leveraas
Følg Paal

1 kommentar

  1. RennyBA

    Interessant artikkel Paal! jeg skal forelese på BI om tema om ikke lenge, så jeg tar med denne som god refleksjon fra en med skarp penn.
    En grasrotpublisist hilser med ønske om en god arbeidsuke:-)

    Svar

Legg inn en kommentar

Noen av våre forfattere

686 posts
Paal Leveraas er sjefreflektør og -redaktør i tilt.work og gründer av blant annet tilt work AS, digi.no og Leveraas AS. Ta kontakt med Paal enten du trenger et foredrag, en sparringpartner i ditt lederskap eller en som kan hjelpe deg å få budskapet ut i verden. Eller alt over.
View Posts →
57 posts
Hedvig Rognerud er forretningsutvikler, ledercoach, prosessleder og foredragsholder i Fossekall AS på Lillehammer. Hedvig skriver om språk som lederverktøy for tilt.work.
View Posts →
33 posts
Atle skriver om coaching og kommunikasjon.
View Posts →
25 posts
Bjørn Z. Ekelund er psykolog. Han står bak "Diversity Icebreaker". Han skriver jevnlig for tilt.work, og er en del av ekspertpanelet.
View Posts →
18 posts
Herman Berg er redaksjonssjef i tilt work AS.
View Posts →
14 posts
Tom Georg Olsen skriver jevnlig om ledelse med fokus på tillitsbasert ledelse. Han er konserntjener i Miles, og sitter også i styret i tilt work AS.
View Posts →
13 posts
Thomas Nygaard er daglig leder i tilt work AS. Han er mangeårig leder i forlagsbransjen, hvor han to ganger har eliminert sin egen jobb. Han er blitt ekspert på å omstrukturere virksomheter på en måte som ivaretar verdiene.
View Posts →
12 posts
Hans Jacob Christensen har lang fartstid i norsk og internasjonal HR. Her i tilt.work vil han utforske kjernen i HR, utfordre noen etablerte sannheter i faget og gjerne skape debatt.
View Posts →
11 posts
Walaa Abuelmagd skriver om mangfold i tilt.work.
View Posts →
7 posts
Jan-Erik Sandberg skriver om hvordan vi kan gjøre mangfold i arbeidslivet til et aktivum. Han lever hva han lærer som "ikke helt A4 selv".
View Posts →
7 posts
Gerd Jorunns misjon som skribent i tilt.work og Tirsdag morgen har vært å avlive myter om ledelse.
View Posts →
7 posts
Mai-Britt jobber med rekruttering i en internasjonal organisasjon. Hun skriver om rekruttering og ledelse i tilt.work.
View Posts →
6 posts
Catherine Lemaréchal eier og driver Ticato AS. Hun er rådgiver og NLP-coach og skriver om kommunikasjon, merkevarebygging og tidsmestring. Catherine kan hjelpe deg å oppnå mer enn du tror du kan. Hun holder kurs og foredrag, og mest populært nå for tiden er kurset: Gi f*** for flinke piker.
View Posts →
5 posts
Rune skriver om medarbeiderskap.
View Posts →
5 posts
Elin Ulset er en engasjert og nær leder som er levende opptatt av kommunikasjon, ledelse og adferd. Elin har vokst opp i HR-kommunikasjon, både fra Aftenposten, digitale medier og mediebyrå. Hun balanserer det faglige med lederskap, og lederskap med familie, og hun trives godt i alle sfærene.
View Posts →
5 posts
Ph.d. og professor II Glenn Hole er direktør i IT-selskapet Skill. Han skriver om mangfold i arbeidslivet.
View Posts →
5 posts
Eva Jarbekk er en av våre fremste juridiske eksperter på personvern og GDPR.
View Posts →
4 posts
Annar er en nestor i norsk lederutvikling med mer enn 30 års fartstid.
View Posts →
3 posts
Esben Keim driver rådgivingsselskapene Vital Few og OSS. Han skriver om presterende team, resultatledelse/OKR, mangfold og kundefokus her på tilt.work.
View Posts →
3 posts
Erik Slinning er Managing partner i Great Leadership Institute®. Har spesialisert seg innen aksjonsorientert ledergruppeutvikling. Har også skrevet boken «Helsefremmende Lederskap – slik leder de beste» (Gyldendal Akademisk) og «Ledergruppen – fra meg og mitt til vi og vårt» (Kommuneforlaget).
View Posts →
3 posts
Jeanette Høie er desksjef i tilt.work. Hun har lang fartstid som journalist og vaktsjef i dagspressen. Hun har godt grep om ulike digitale fortellerteknikker. I tillegg er hun gründer-in-spe.
View Posts →
3 posts
Arne Jensen er generalsekretær i Norsk redaktørforening.
View Posts →
2 posts
Isabelle er senterleder for kraftsentret Forandringhuset. Hun er mentor og utviklingsansvarlig for ungdommer i Oslo.
View Posts →
2 posts
Jørgen Lund jobber med endringsledelse gjennom eget selskap.
View Posts →
2 posts
Sissel Naustdal leder MadeToGrow og er brennende engasjert i utvikling av menneskers potensial
View Posts →
2 posts
Anne 🌱 Reknes hjelper mennesker med å finne, få eller skape sin drømmejobb, og deler tips, tricks, teknikker, verktøy og metoder her i tilt.work.
View Posts →
2 posts
Christine er kursutvikler og foredragsholder med et stort lærerhjerte og masse kjærlighet til god tekst. Hun driver firmaet Tekstdoktor og underviser i digital markedsføring og journalistikk på Høyskolen Kristiania.
View Posts →
2 posts
Stikkordet for Cathrines arbeid med lederutvikling er "praktisk hverdagsledelse".
View Posts →
2 posts
Ole Kristian Sivertsen er CEO i selskapet Desert Control. Han har lang fartstid fra selskap som Citrix, RES Software, Sun Microsystems, Telenor, EVRY og Global Eagle. I dag har han dedikert seg til teknologi som løser klimautfordringer.
View Posts →
2 posts
Jostein Borgmo er til daglig eier og kreativ direktør i Suburbia og har dessuten nesten 80.000 følgere på Instagram.
View Posts →
1 posts
Herminia Ibarra er professor ved London Business School og forfatter av fagbøker om ledelse og organisasjonsutvikling.
View Posts →
1 posts
Umid skriver om tjenende lederskap og selvledelse.
View Posts →
1 posts
Nils Petter Nordskar er tidligere reklamemann. I dag holder han kurs, foredrag og utgir dessuten nyhetsbrevet "Lykkes med ideer".
View Posts →
1 posts
Paal Leveraas startet Tirsdag morgen i 2010 og jobber sammen med en rekke dyktige partnere for å videreføre dette til tilt.work i 2020.
View Posts →
1 posts
Ingar Roggen er sosiolog og beskrives som en av de europeiske pionerene for sosial informatikk. Arbeidsfeltet omfatter blant annet det sosiale aspektet av det virtuelle rommet, sosial analyse av internett og samspillet mellom menneske og datamaskin. I 1996 introduserte han sosiologien på nettet, websosiologi, som en nettvitenskap.
View Posts →
1 posts
Håkon er opptatt av personlig utvikling, drivkraft og glede. Han er sertifisert NLP Master Practitioner, og skriver og tilbyr tjenester for personlig vekst.
View Posts →
1 posts
Jan Sollid Storehaug er digital strategirådgiver. Han er også en mye brukt foredragsholder.
View Posts →
1 posts
Ola hjelper virksomheter å jobbe med temaer rundt helse, kulturbygging og spons og tilbyr også underholdende, bevisstgjørende og motiverende foredrag/webinar.
View Posts →
1 posts
Bjørn O- Hopland er eier og daglig leder av Smart Endring AS.
View Posts →
1 posts
Eli jobber i Fossekall AS. Hun har siden 2001 også drevet eget idé- og kommunikasjonsbyrå. Hun brenner for vekst og utvikling i bedrifter, og ser raskt muligheter og det unike. Hun veileder bedrifter i strategiprosesser, fremtidens bærekraftige forretningsmodeller, produkt/ markedsoptimalisering, forbedrer verdiløfter, bedriftskultur og innovasjonsskapende faktorer/team.
View Posts →
1 posts
Kevin er Corporate Storyteller, Content Strategist og Awareness@Work Consultant. Han skriver om nærværingslivet her i tilt.work.
View Posts →
1 posts
Cathrine Foss Stene er en erfaren team- og lederutvikler og har jobbet med og i mange av de største norske virksomhetene.
View Posts →
1 posts
Kari har en bachelor i statsvitenskap med fordypning i menneskerettigheter og flerkulturell forståelse. Hun går nå en modulbasert master i voksnes læring på NTNU. Hun er utdannet NLP Business Practitioner (Kreativ Ledelse og Coaching nivå A) hos UiA/Coachteam.
View Posts →
1 posts
Kathra er COO i oppstartselskapet Generation Mobility samt teamleder i bydel Gamle Oslo.
View Posts →
1 posts
Kristin er partner og markedssjef i MetaResource. Hun beskriver seg som en stolt "potet" som kan mye om mye og ofte finner løsninger eller nettverk som kan bidra. Hun skriver om mentale muskler i hverdagen.
View Posts →
1 posts
Thor Ivar Forsland er coach og karriereveileder hos Frisk Utvikling.
View Posts →
1 posts
Data Scientist med bred, internasjonal bakgrunn.
View Posts →
1 posts
Thomas skriver om tankesett, metoder og verktøy for morgendagens ledere.
View Posts →
1 posts
Jørn Bue Olsen er rådgiver og forfatter i ledelse og etikk Ekon, Dr., siv.ing. og førsteamanuensis ved Oslomet (Etikk og bedriftenes samfunnsansvar). Olsen skrev doktorgrad om etiske dilemmaer for ledere i konkurranseutsatt virksomhet der Hauge-caset er eksempel på kombinasjon av lønnsom verdiskapning og anvendt etikk. Olsen holder foredrag om «Hauge som fyrtårn for norske bedrifter i dag». Utga i 2020 ny bok, «Næringslivsetikk og samfunnsansvar», i samarbeid med Henrik Syse. Leif-Runar Forseth er rådgiver og forfatter innen ledelse, gründervirksomhet og etikk. Han har doktorgrad i teoretisk fysikk og mastergrad i filosofi, tema etikk og lederskap. Ny bok, "Naturlig lederskap", kom i 2020.
View Posts →
1 posts
Jeanette Luytkis er sertifisert profesjonell coach og ledelsesrådgiver. Hun leverer individuelle coaching og treningsopplegg, med spesialisering på lederskap, personlig vekst og innovativ forretningsutvikling.
View Posts →

Tirsdag er A-HA!-dag

Tirsdag er A-HA!-dag

Hver tirsdag siden 2010 har tusenvis av abonnenter fått ukebrevet Tirsdag morgen i sin innboks. Noen blir inspirert, noen blir provosert, mange får en eller flere a-ha!-opplevelser. Meld deg på her. Det er gratis. 

Fantastisk! Sjekk mailen din for en ekstra bekreftelse. Så ses vi på tirsdag.

Pin It on Pinterest

Share This
%d bloggere liker dette: