Coaching: Mental ping pong, terapi eller hva?

av | 9. mars 2009 @ 19:00

Hva er egentlig coaching?

Jeg har ennå ikke sett lyset.  Hva innbærer coaching, utover å ha noen å snakke med eller spille mental ping pong med. Det er det jeg ikke skjønner.  Det må jo være fryktelig avhengig av hvem som er coach i gitt tilfelle, og kjemien og om coachen kan noe om temaet.

Coaching er så mye. Blant annet er det trening. (Derav ordet coach.) Vi trener utøverne i det de ønsker å bli bedre på, det være seg å være en bedre sjef, en bedre far eller en bedre programmerer eller en bedre noe helt annet.

Som andre trenere, står vi på sidelinja og roper oppmuntrende ord mens vi tar rundetidene og måler pulsen. Men det er atleten som må løpe. Han eller hun blir ikke i bedre form ved at treneren løper for ham. Det er en fin relasjon — inspirerende og givende for oss trenere, og effektivt og ofte med dyptgripende endringer for den som trenes. En klassisk win-win-situasjon.

Håndverk

En coach har et sett verktøy med seg i bagasjen, og det som gjør en coach god er kvaliteten på verktøyene, samt håndverket som utøves.

Dette et et bilde. Det finnes mange andre metaforer som kan egne seg til å beskrive coaching-prosessen. En som kanskje vil lande hos deg er denne:

Hvis du tenker deg at et menneske har et operativsystem og en del applikasjoner som kjører, så er coachens rolle å «tweake» programvaren slik at den fungerer på en mer rasjonell, effektiv og hensiktsmessig måte.

Gamle programmer

Det betyr ikke nødvendigvis at programvaren er full av feil (det kan den også være, men er den skikkelig bug-infisert er det andre typer kompetanse som kreves, for eksempel en psykolog som du nevner), men kanskje et menneske går rundt og kverner på gamle ineffektive Cobol-programmer — helt korrekt for den tiden de ble skapt i — men for de utfordringer som ligger der nå er kanskje Java og Ajax mer hensiktsmessig. En coach kan hjelpe til med omprogrammeringen.

Trimmer, reparerer ikke

https://tirsdagmorgen.no/tema/coaching/coaching-vs-terapi-i-guds-lille-himmel/

Psykolog light, kanskje. Det er beslektet. En populær måte å skille mellom terapi og coaching er å peke på at terapi ser på hvorfor det ble som det ble, mens coaching ser på hva som er mulig gitt de forutsetningene som er tilstede. Vi ser fremover, ikke bakover. Vi reparerer ikke, vi trimmer kun motoren. Full motoroverhaling overlates til ekspertene.

Coaching er derfor på mange måter et håndverk. Kvaliteten på verktøyene er viktig, men ikke det viktigste. Det viktigste er hvor godt håndverk som ligger i hendene som bruker verktøyene.

Coaching er ofte mest nyttig i faser av livet hvor store endringer skjer. Det finnes som kjent bare en konstant: At alt endrer seg.

Paal Leveraas
Følg Paal
Artikler av Paal Leveraas (alle)

4 Kommentarer

 1. Envor M. Bjørgo Skårdalsmo

  Forskjellen på coaching og terapi? Selv om det av mange coacher blir sagt at coaching ser framover mens terapi ser bakover, er nok dette mest en myte. Selv er jeg snart ferdig utdannet psykolog og har sertifisert meg som co-active coach, og jeg har tenkt en god del over hva som er forskjeller og likheter mellom coaching og terapi.

  Først og fremst kan vi nok slå fast at det ikke er noen klare skiller. Det finnes en rekke terapeutiske retninger (over 200 har jeg lest..), og veldig mange av disse vil også være opptatt med å ta utgangspunkt i her-og-nå og se framover. Flere psykologer kaller seg også coacher selv om de ikke har noen formell coachutdanning, og lærebøker snakker om å coache pasienter.

  De som har studert hva som er virksomme faktorer i psykoterapi, altså hva som får terapien til å virke, har funnet interessante ting: Det som er en helt klar forutsetning for at terapien skal virke og at pasientene blir fornøyde, er en god arbeidsallianse. Det kan faktisk se ut som om denne faktoren overgår de spesifikke ingrediensene i den enkelte terapien for de aller fleste tilstander som behandles. Hva betyr det? Jo, at det faktisk er viktigere hvordan terapeuten tar imot og jobber sammen med pasienten enn hvilken form for terapi som tilbys. Nå er disse studiene stort sett gjort på pasientgrupper, men det er vel ikke usannsynlig at funnene kan generaliseres til en normalbefolkning. I co-active coaching snakker vi også om en form for arbeidsallianse “the designed alliance” som en forutsetning for en god coachingrelasjon. Her er flere likheter enn forskjeller, som jeg kan se det.

  Selv tror jeg at den største forskjellen mellom terapi og coaching er klientgruppene. Mennesker med alvorlige diagnoser, tunge depresjoner, mye angst, rusproblemer, overgrepsproblematikk osv. osv. vil nok og bør nok helst søke en psykolog. Dette fordi psykologene har utdanning til å skulle kunne vite mer om hva de spesifikt trenger og evt. hvordan de skal kunne få ryddet opp i det som trenger å ryddes opp i i fortiden. Psykologen vet også mer om hva som er viktige tegn og “røde flagg” som de må se etter og forholde seg til, f.eks. selvmordsproblematikk og spiseforstyrrelser. I tillegg vet vel psykologen mer om hvor de kan henvise videre om det er nødvendig.

  Når det er sagt, er det ikke umulig at en god coach eller en coachende psykolog kan gjøre mye for mennesker med tung problematikk. Ved å hjelpe personen finne sine ressurser, drømmer, verdier osv., kan det skapes et framtidshåp og en tro på at det er mulig å komme videre. Dette lærer vi også som psykologer, og samtidig tror jeg mange psykologer ville hatt glede av et coachingkurs som kun fokuserer på dette (som modulen Fulfillment hos CTI, The Coaches Training Institute).

  Men selv ikke mellom klientgruppene er det klare skiller. Friske og oppegående mennesker går til psykologer, og mennesker som sliter med mangt og meget fra fortiden kan ønske å gå til coacher.

  Det er også mange andre skillelinjer som kan diskuteres, men jeg tror jeg stopper her. En foreløpig konklusjon kan være den som ønsker terapi eller coaching bør finne ut om ”kjemien stemmer” med sin psykolog eller coach. Hvis den gjør det, er mye av grunnlaget lagt for å komme videre med det man ønsker å komme videre med.

  Svar
 2. paal

  Takk for god og supplerende kommentar, Envor. Jeg bet meg spesielt merke i dette:

  Selv tror jeg at den største forskjellen mellom terapi og coaching er klientgruppene. Mennesker med alvorlige diagnoser, tunge depresjoner, mye angst, rusproblemer, overgrepsproblematikk osv. osv. vil nok og bør nok helst søke en psykolog.

  Hvis vi rett og slett antar at det er de vidunderlige markedskreftene som er i spill også her, og at der hvor det finnes behov oppstår tilbud, så er det mulig at psykologi-bransjen har forsømt seg og overlatt de “enkle” tilfellene – på mange måter indrefileten i dette markedet – til en ny yrkesgruppe. Det tror jeg kanskje mange av dem ergrer seg litt over, mens andre ser det positive i det.

  Svar
 3. Leif Auke

  For å klargjøre ble sp. stillt av undertegnede og litt bevisst 🙂

  Ser det kommer opp et par momenter som jeg også har merket meg, nemlig;

  1. Alliansen og den nødvending tilliten. En Coaching situasjon vil være intim i den forstand at må være vanskelig å være trener i personlig utvikling, uten at samtidig relativt intime elementer om grunner og drivkrefter avdekkes / og eller forståes.

  2. Kommunikasjon på et slikt plan må nødvendigvis da innbære elementer av psykologi og psykologisk forståelse.

  For å legge det hele ned, er begrepet “ha noen å snakke med” en greit utgangspunkt, og jeg forstå da Coaching da dit henn at det er en slik “ha noen å snakke med” som er satt inn et mer strukturert system.

  Men da gjenstår jo det viktigste, nemlig at det er noen man virkelig ønsker å snakke med.

  Det ligger vell da også en fare i Coaching og en gråsone i forhold til en regulert taushetsplikt som man har via fagpsykologien, og en potensiell fare for at man begynner å ‘behandle’ sine oppdragsgivere, men jeg antar at dette blir behørlig behandlet gjennom Coach opplæringen?

  Svar
 4. paal

  De fleste av oss har vel mer eller mindre innebygget elementer av det du kaller “psykologisk forståelse”. Coaching er på sett og vis menneskekunnskap satt i system. Hvis du utdanner deg til coach, vil du få en rekke aha-opplevelser hvor du oppdager at ting du vet, bevisst eller ubevisst, blir satt inn i en større kontekst som gir mening.

  Hva gjelder konfidensialitet, skal det være en selvfølge hos en coach. I ICFs etiske retningslinjer, som det kreves at man vedkjenner seg for å få bli medlem, står det dette om konfidensialitet:

  Confidentiality/privacy
  # As a professional coach I do not break the law for my clients. I do not act as an accomplice to my clients’ act of violence.
  # I will respect the confidentiality of my client’s information, except as otherwise authorized by my client, or as required by law.
  # I will obtain agreement from my clients before releasing their names as clients or references, or any other client identifying information.
  # When I enter into agreements with corporations, I will hold the individual as my client, and respect his or her right to confidentiality.

  Legg særlig merke til det siste punktet: Individet er klienten, selv om noen andre betaler regningen. I teamcoaching-sammenheng er dette også en viktig nyanse. Dersom sjefen bestiller en teamcoach til å “reparere” et team, risikerer coachen å springe sjefens ærend, ikke være der til beste for teamet som helhet. Dette er en spennende balansegang i vår hverdag.

  Svar

Legg inn en kommentar

Noen av våre forfattere

682 posts
Paal Leveraas er sjefreflektør og -redaktør i tilt.work og gründer av blant annet tilt work AS, digi.no og Leveraas AS. Ta kontakt med Paal enten du trenger et foredrag, en sparringpartner i ditt lederskap eller en som kan hjelpe deg å få budskapet ut i verden. Eller alt over.
View Posts →
55 posts
Hedvig Rognerud er forretningsutvikler, ledercoach, prosessleder og foredragsholder i Fossekall AS på Lillehammer. Hedvig skriver om språk som lederverktøy for tilt.work.
View Posts →
32 posts
Atle skriver om coaching og kommunikasjon.
View Posts →
25 posts
Bjørn Z. Ekelund er psykolog. Han står bak "Diversity Icebreaker". Han skriver jevnlig for tilt.work, og er en del av ekspertpanelet.
View Posts →
18 posts
Herman Berg er redaksjonssjef i tilt work AS.
View Posts →
14 posts
Tom Georg Olsen skriver jevnlig om ledelse med fokus på tillitsbasert ledelse. Han er konserntjener i Miles, og sitter også i styret i tilt work AS.
View Posts →
13 posts
Thomas Nygaard er daglig leder i tilt work AS. Han er mangeårig leder i forlagsbransjen, hvor han to ganger har eliminert sin egen jobb. Han er blitt ekspert på å omstrukturere virksomheter på en måte som ivaretar verdiene.
View Posts →
12 posts
Hans Jacob Christensen har lang fartstid i norsk og internasjonal HR. Her i tilt.work vil han utforske kjernen i HR, utfordre noen etablerte sannheter i faget og gjerne skape debatt.
View Posts →
11 posts
Walaa Abuelmagd skriver om mangfold i tilt.work.
View Posts →
7 posts
Jan-Erik Sandberg skriver om hvordan vi kan gjøre mangfold i arbeidslivet til et aktivum. Han lever hva han lærer som "ikke helt A4 selv".
View Posts →
7 posts
Gerd Jorunns misjon som skribent i tilt.work og Tirsdag morgen har vært å avlive myter om ledelse.
View Posts →
7 posts
Mai-Britt jobber med rekruttering i en internasjonal organisasjon. Hun skriver om rekruttering og ledelse i tilt.work.
View Posts →
5 posts
Rune skriver om medarbeiderskap.
View Posts →
5 posts
Elin Ulset er en engasjert og nær leder som er levende opptatt av kommunikasjon, ledelse og adferd. Elin har vokst opp i HR-kommunikasjon, både fra Aftenposten, digitale medier og mediebyrå. Hun balanserer det faglige med lederskap, og lederskap med familie, og hun trives godt i alle sfærene.
View Posts →
5 posts
Catherine Lemaréchal eier og driver Ticato AS. Hun er rådgiver og NLP-coach og skriver om kommunikasjon, merkevarebygging og tidsmestring. Catherine kan hjelpe deg å oppnå mer enn du tror du kan. Hun holder kurs og foredrag, og mest populært nå for tiden er kurset: Gi f*** for flinke piker.
View Posts →
5 posts
Ph.d. og professor II Glenn Hole er direktør i IT-selskapet Skill. Han skriver om mangfold i arbeidslivet.
View Posts →
4 posts
Annar er en nestor i norsk lederutvikling med mer enn 30 års fartstid.
View Posts →
4 posts
Eva Jarbekk er en av våre fremste juridiske eksperter på personvern og GDPR.
View Posts →
3 posts
Esben Keim driver rådgivingsselskapene Vital Few og OSS. Han skriver om presterende team, resultatledelse/OKR, mangfold og kundefokus her på tilt.work.
View Posts →
3 posts
Jeanette Høie er desksjef i tilt.work. Hun har lang fartstid som journalist og vaktsjef i dagspressen. Hun har godt grep om ulike digitale fortellerteknikker. I tillegg er hun gründer-in-spe.
View Posts →
3 posts
Arne Jensen er generalsekretær i Norsk redaktørforening.
View Posts →
2 posts
Isabelle er senterleder for kraftsentret Forandringhuset. Hun er mentor og utviklingsansvarlig for ungdommer i Oslo.
View Posts →
2 posts
Sissel Naustdal leder MadeToGrow og er brennende engasjert i utvikling av menneskers potensial
View Posts →
2 posts
Anne 🌱 Reknes hjelper mennesker med å finne, få eller skape sin drømmejobb, og deler tips, tricks, teknikker, verktøy og metoder her i tilt.work.
View Posts →
2 posts
Christine er kursutvikler og foredragsholder med et stort lærerhjerte og masse kjærlighet til god tekst. Hun driver firmaet Tekstdoktor og underviser i digital markedsføring og journalistikk på Høyskolen Kristiania.
View Posts →
2 posts
Stikkordet for Cathrines arbeid med lederutvikling er "praktisk hverdagsledelse".
View Posts →
2 posts
Ole Kristian Sivertsen er CEO i selskapet Desert Control. Han har lang fartstid fra selskap som Citrix, RES Software, Sun Microsystems, Telenor, EVRY og Global Eagle. I dag har han dedikert seg til teknologi som løser klimautfordringer.
View Posts →
2 posts
Jostein Borgmo er til daglig eier og kreativ direktør i Suburbia og har dessuten nesten 80.000 følgere på Instagram.
View Posts →
1 posts
Herminia Ibarra er professor ved London Business School og forfatter av fagbøker om ledelse og organisasjonsutvikling.
View Posts →
1 posts
Umid skriver om tjenende lederskap og selvledelse.
View Posts →
1 posts
Nils Petter Nordskar er tidligere reklamemann. I dag holder han kurs, foredrag og utgir dessuten nyhetsbrevet "Lykkes med ideer".
View Posts →
1 posts
Paal Leveraas startet Tirsdag morgen i 2010 og jobber sammen med en rekke dyktige partnere for å videreføre dette til tilt.work i 2020.
View Posts →
1 posts
Ingar Roggen er sosiolog og beskrives som en av de europeiske pionerene for sosial informatikk. Arbeidsfeltet omfatter blant annet det sosiale aspektet av det virtuelle rommet, sosial analyse av internett og samspillet mellom menneske og datamaskin. I 1996 introduserte han sosiologien på nettet, websosiologi, som en nettvitenskap.
View Posts →
1 posts
Håkon er opptatt av personlig utvikling, drivkraft og glede. Han er sertifisert NLP Master Practitioner, og skriver og tilbyr tjenester for personlig vekst.
View Posts →
1 posts
Jørgen Lund jobber med endringsledelse gjennom eget selskap.
View Posts →
1 posts
Jan Sollid Storehaug er digital strategirådgiver. Han er også en mye brukt foredragsholder.
View Posts →
1 posts
Ola hjelper virksomheter å jobbe med temaer rundt helse, kulturbygging og spons og tilbyr også underholdende, bevisstgjørende og motiverende foredrag/webinar.
View Posts →
1 posts
Bjørn O- Hopland er eier og daglig leder av Smart Endring AS.
View Posts →
1 posts
Eli jobber i Fossekall AS. Hun har siden 2001 også drevet eget idé- og kommunikasjonsbyrå. Hun brenner for vekst og utvikling i bedrifter, og ser raskt muligheter og det unike. Hun veileder bedrifter i strategiprosesser, fremtidens bærekraftige forretningsmodeller, produkt/ markedsoptimalisering, forbedrer verdiløfter, bedriftskultur og innovasjonsskapende faktorer/team.
View Posts →
1 posts
Kevin er Corporate Storyteller, Content Strategist og Awareness@Work Consultant. Han skriver om nærværingslivet her i tilt.work.
View Posts →
1 posts
Cathrine Foss Stene er en erfaren team- og lederutvikler og har jobbet med og i mange av de største norske virksomhetene.
View Posts →
1 posts
Kari har en bachelor i statsvitenskap med fordypning i menneskerettigheter og flerkulturell forståelse. Hun går nå en modulbasert master i voksnes læring på NTNU. Hun er utdannet NLP Business Practitioner (Kreativ Ledelse og Coaching nivå A) hos UiA/Coachteam.
View Posts →
1 posts
Kathra er COO i oppstartselskapet Generation Mobility samt teamleder i bydel Gamle Oslo.
View Posts →
1 posts
Kristin er partner og markedssjef i MetaResource. Hun beskriver seg som en stolt "potet" som kan mye om mye og ofte finner løsninger eller nettverk som kan bidra. Hun skriver om mentale muskler i hverdagen.
View Posts →
1 posts
Thor Ivar Forsland er coach og karriereveileder hos Frisk Utvikling.
View Posts →
1 posts
Data Scientist med bred, internasjonal bakgrunn.
View Posts →
1 posts
Thomas skriver om tankesett, metoder og verktøy for morgendagens ledere.
View Posts →
1 posts
Jørn Bue Olsen er rådgiver og forfatter i ledelse og etikk Ekon, Dr., siv.ing. og førsteamanuensis ved Oslomet (Etikk og bedriftenes samfunnsansvar). Olsen skrev doktorgrad om etiske dilemmaer for ledere i konkurranseutsatt virksomhet der Hauge-caset er eksempel på kombinasjon av lønnsom verdiskapning og anvendt etikk. Olsen holder foredrag om «Hauge som fyrtårn for norske bedrifter i dag». Utga i 2020 ny bok, «Næringslivsetikk og samfunnsansvar», i samarbeid med Henrik Syse. Leif-Runar Forseth er rådgiver og forfatter innen ledelse, gründervirksomhet og etikk. Han har doktorgrad i teoretisk fysikk og mastergrad i filosofi, tema etikk og lederskap. Ny bok, "Naturlig lederskap", kom i 2020.
View Posts →
1 posts
Jeanette Luytkis er sertifisert profesjonell coach og ledelsesrådgiver. Hun leverer individuelle coaching og treningsopplegg, med spesialisering på lederskap, personlig vekst og innovativ forretningsutvikling.
View Posts →

Alltid på en tirsdag

«Jeg har fått en slags tirsdagsforventning», sa en abonnent. tilt.works ukebrev Tirsdag morgen er antagelig en smule vanedannende, men gode vaner kan man gjerne legge tll seg. Skaff deg selv en god ukentlig vane i dag — rett i din innboks! Alltid på en tirsdag, men aldri ellers i uka.

Fantastisk! Sjekk mailen din for en ekstra bekreftelse. Så ses vi på tirsdag.

Pin It on Pinterest

Share This
%d bloggere liker dette: