PrivacyTech-nettverk:

Nyhetsbrev

Ledet av Eva Jarbekk

IT-jus nr. 3/23

IT-jus nr. 3/23

Siste nyhetsbrev ble en gjennomgang av noen sentrale og viktige saker. I ettertid har jeg fått mange kommentarer på artikkelen om hvor detaljert man må fortelle om hvem man har delt personopplysninger med. For de som ikke rakk å lese forrige brev: Det er kommet en...

IT-jus nr. 2/23

IT-jus nr. 2/23

I dette nyhetsbrevet fokuserer vi på fire nye, store og viktige avgjørelser. Tre av dem er fra det irske datatilsynet og ble diskutert i siste nettverksmøte der Tobias Judin kom med mye nyttig informasjon om Meta-sakene.I neste nyhetsbrev tar vi igjen et større sveip...

IT-jus nr. 1/23

IT-jus nr. 1/23

Riktig godt nytt år! Slutten av 2022 ble preget av noen riktig store bøter fra ulike datatilsyn. De fleste sakene har versert lenge mellom myndigheter og de som er ilagt bot før de har fått sine endelige vedtak. Fremdeles er det nok en stund til alle runder i...

IT-jus nr. 9/22

IT-jus nr. 9/22

Året 2022 nærmer seg slutten. Gjennom hele året har det vært høy aktivitet innen personvern. Aller mest fokus har det vært rundt tredjelandsoverføringer. Her er det et ganske stort gap mellom hva tilsynene i Europa sier utad og hva de håndhever. Unntakene har vært  en...

IT-jus nr. 8/22

IT-jus nr. 8/22

Som lovet har vi laget et sammendrag av det vi gjennomgikk i nettverket sist da Camilla Ongre fra Norges delegasjon til EU presenterte nye it-initiativer. Vi lager ikke mange slike sammendrag, men regelverkene her er såpass mange og viktige at det kan være fint med en...

IT-jus nr. 7/22

IT-jus nr. 7/22

Den siste måneden har det igjen kommet flere store nyheter om personvern. I Norge har Personvernkommisjonen avgitt sin rapport og det er å håpe at det finnes ressurser og vilje til å følge opp mange gode forslag. I øvrig går den store diskusjonen på om man kan stole...

IT-jus nr. 5/22

IT-jus nr. 5/22

Mens de siste somrene har vært preget av nye store beslutninger fra EU-domstolen eller nye retningslinjer fra EPDB, har denne sommeren  vært relativt fri for store personvernnyheter fra sentrale EU-organer: Ingen nye Schrems-dommer, ingen nye retningslinjer for...

IT-jus nr. 4/22

IT-jus nr. 4/22

GDPR fylte fire år 25. mai 2022. Enormt mye har skjedd synes mange. Andre synes ting går for tregt. NOYB mener at non-compliance-kulturen fremdeles finnes. Les deres uttalelse i forbindelse med fireårsmarkeringen her. Det er åpenbart riktig at det gjenstår mye hos...

IT-jus nr. 3/22

IT-jus nr. 3/22

I nyhetsbrevet denne gang tar jeg opp flere avgjørelser fra det danske datatilsynet. Tilsynet er inne i en svært aktiv periode, og det er god grunn til å tro at flere av sakene vil danne presedens for det norske tilsynet. Det har også vært interessante avgjørelser...

IT-jus nr. 2/22

IT-jus nr. 2/22

Det er ikke vanskelig å lage nyhetsbrev om personvern. Det vanskelige er å begrense omfanget. Antallet interessante saker er stort og under har jeg valgt ut det jeg opplever som mest relevant akkurat nå. Det dreier seg selvfølgelig om tredjelandsoverførsler, men også...

De siste artiklene

Ingen grunn til panikk?

Ingen grunn til panikk?

En konferanse i regi av Samfunnsbedriftene og et møte med en professor har gjort meg litt mer optimistisk for et samfunn hvor alle, også næringslivet, tar ansvar for en bærekraftig fremtid.

Pin It on Pinterest

Share This

Del dette

Delt glede er dobbelt glede. Del dette med ditt nettverk.