PrivacyTech-nettverk:

Presentasjoner

Ledet av Eva Jarbekk

Privacy update May 2024

 

Mai  2024

Schjødt Digital – Bruk av data til trening av maskinlæringsalgoritmer

 

Mai  2024

Innebygget AI-compliance med banebrytende teknologi

Oktober 2023

AI presentasjon 23.mai 2024

 

Mai 2024

AI Act – regulation / forordning

August 2023

Beskyttelse av IP i programvare

Oktober 2023

Privacy by design – ISO 31700

Mai 2023

Oppdatering høsten 2023

August 2023

CASE VASTAAMO

Mai 2023

Generativ AI: Hva er det? Og er det «kun» IT?

Mai 2023

Noen viktige tema og saker siste måneder


Januar 2022

Google-sakene – sammenheng til tredjeland og dark patterns

Mai 2022

Erfaringer fra Datatilsynets regulatoriske sandkasse for kunstig intelligens

Januar 2022

Confidential computing

Mai 2022

EU Artificial Intelligence Act AIA rettsakten om kunstig intelligens

Januar 2022

Status personvern og hva skjer (kanskje) i 2022?

 

Januar 2022

Lærepunkter fra AWS saken

Oktober 2021

GDPR: Identifiability, pseudonmyisation and anonymisation

Desember 2021

EDPB recommendations etter Schrems II Tredjelandsoverføringer

August 2021

Nettverksmøte: Personvern og Informasjonssikkerhet

Oktober 2021

De siste artiklene

Pin It on Pinterest

Share This