Partners in tilt • Uke 22

Gå til hovedsiden

tilt | tilt+ | PiT | Partners in tilt • Uke 22

søndag 04. jun 2023

Hallo partnere!

Vi håper dere har hatt en god pinsehelg. Denne ukens brev vil være noe preget av oppfølging fra partnermøtet sist onsdag, samt noen oppdateringer.

Partnermøtet sist uke – oppfølging

På møtet siste uke hadde vi tre temaer på blokka:

  • Hvilke identifiserte svakheter i SWOT-analysen bør vi jobbe med først?
  • Tiltify i praksis – innsalgsstrategier 
  • Fasilitering av workshops for utvikling av felles konsepter partnerne imellom 

Under det første punktet, var det konsensus om at “Merkevarebygging” er det neste vi bør konsentrere oss om – en lettfattelig måte å presentere partnerskapets kompetanse og ekspertise på for kunder, så vel eksisterende som potensielle, innenfor rammen av det Tilt står for om å inspirerer til nye bevissthets- og tenketeknikker.

Det ble etterlyst en matrise hvor man kunne innplassere den enkeltes kompetanse og ekspertise i ruter der partnerskapets fire hovedområder er angitt:

  • Coaching
  • Kommunikasjon
  • Ledelses- og organisasjonsutvikling
  • Arbeidsliv / arbeidshelse / HR / Work-Health balance / organisatorisk arbeidsmiljø

Ut fra matrisen vil man deretter kunne lage egne “produkt/tjeneste”-beskrivelser tilknyttet hver rute som så vil bli gjort tilgjengelig for samtlige, såvel partnerne som kundene. Thomas og Paal jobber nå med dette og håper å ha et opplegg klart i løpet av neste uke.

Parentes bemerket: Det var også overveiende konsensus blant deltakerne om at vi alle er trygge på at hver og en er kompetente og dyktige, slik at det ikke er noe i veien for å selge inn partnerskapet til potensielle oppdragsgivere før matrisen og beskrivelsene foreligger.

Under det andre punktet var det enighet om at Tiltify-konseptet bør tiltes mer mot et slags entreprenør-konsept: Partnerskapet er et sted som håndterer mange/alle aspekter ved et oppdrag og som henter inn ulik kompetanse etter behov. På mange måter er vi alle “Tilt-entreprenører” – vi løser problemene til våre kunder, og henter inn fra de andre partnerne den kompetanse som trengs for en vellykket løsning.

Til sist inviterte Thomas alle til å kontakte oss om det er ønske om bistand til å fasilitere for utvikling av konsepter partnerne i mellom. Det er bare å ta kontakt.

Partner-møtet ble tatt opp og kommer på partnerskapets hjemmeside i løpet av uken, slik at de som ikke kunne være til stede har anledning til å oppdatere seg selv på hvem som sa hva og hva som skjedde.

Morgentilt spesial’ene

Vi fortsetter våre Morgentilt spesial på torsdagene fremover. På torsdag er det Olas tur til å presentere seg. Deretter ser det slik ut frem til sommeren:

8. juniBente S.
15. juniMai-Britt
22. juniArnold

Vi ser at partnerne har stor nytte av disse presentasjonene i (videre)utviklingen av egne konsepter, og vi gleder oss til fortsettelsen! På partnersiden ligger nå opptakene av presentasjonene til Hans Jacob og Harald. Catherines presentasjon kommer i løpet av uken.

Markedsføring – Book deg tid for videointervju med Paal

Som tidligere nevnt, ønsker vi å styrke den enkeltes landingsside med en video hvor den enkelte partner kan presentere seg selv nærmere. Dette gjøres i form av en samtale med Paal, som i ettertid blir redigert. Et stykke ned på hjemmesiden til partnerskapet finner du en kalender hvor du kan booke deg inn til en slik samtale. (Du kan også gå direkte til kalenderen her.) Vi vil varmt anbefale at alle setter av tid til dette (han setter av halvannen time, men den ferdige, redigerte presentasjonen blir kortere – maks 20-30 min.). Løp og book!

For øvrig har vi stor tro på at den kartleggingen av kompetanse som vi nå vil få gjennomført med matrisen, vil kunne bli en viktig kilde for markedsføring på eksisterende medieflater og i sosiale medier. De vil kunne danne grunnlag for konkrete markedsføringsplaner og -kampanjer. 

Forretningsutvikling i praksis – oppdatering på tilbudet

I forrige ukebrev fortalt vi om den første tilbudet om samleveranse som hadde blitt sendt ut. Tilbud om ble levert tirsdag 16. mai og det var stor spenning knyttet til utfallet. Vi fikk svar i forrige uke: Oppdragsgiver hadde besluttet å utsette workshop’en til etter sommeren og ba om å få ta kontakt med oss igjen når ny dato var fastlagt. 

Det svarte vi ja til – det er håp i hengende snøre. Uansett endelig utfall, har dette vært en fin måte å teste ut samarbeidsmulighetene på!

Voxt-opplæringen

I begynnelsen av mai avholdt Andreas Seim i Voxt et kurs i bruk av teknologien. Sesjonen ble tatt opp på video og kommer på Partnerskap-siden i løpet av uken. Dessverre er lyden dårlig, så Jeanette jobber iherdig med å søke å gjøre det så bra som mulig i redigeringen, samt legge til teksting.

I tråd med Entreprenør-tankegangen er Voxt en teknologi som med fordel kan benyttes i bl.a. kartleggingssituasjoner. Om du ikke selv mestrer teknologien, er vi nå i ferd med å få med-partnere som gjør det (og Andreas stiller gjerne opp de første gangene). Alle kan derfor gjerne selge inn bruk av teknologien i sine opplegg, selv om man ikke selv mestrer den. Den enkelte behøver ikke å frykte at de mister kontrollen på eget opplegg, da formål og fremgangsmåte alltid vil være avklart på forhånd – tilpasset den enkeltes opplegg. 

Her er opptaket av møtet

Vi har i denne forbindelse forespurt Jeanette om hun kan sette av enda noen timer i måneden til å jobbe for Tilt og partnerskapet.  


Ukens lille fra Jeanette

Deling på LinkedIn, nok en gang: 

Beste praksis endrer seg stadig. Denne gang lenker jeg rett og slett til et innlegg Fredrik Fornes hadde i uken som var. Kortversjonen er at han anbefaler å opprette egne saker i stedet for å lenke, koble til et bilde og lenke i tekstfeltet. 

Les innlegget her.


Kommende møter i partnerskapet

  • Onsdag 14. juni kl. 18.00-19.30 (digital samling)
  • Torsdag 24. august kl 12.00 – 18.00 (fysisk samling i Oslo)

Hilsen Hedvig, Paal og Thomas

PiT ukebrev

Opptak av møtet 15. feb 2024

På møtet i partnerskapet den 15. februar snakket vi om veien videre for tilt.work og for Partners in Tilt. Paal presenterte sine visjoner for tilt, mens Thomas presenterte tanker om hvordan modellen til PiT vil endre seg. https://youtu.be/1IzaGfedaVs

Opptak av møtet 22. november 2023

Dette er et opptak av møtet i Partners in Tilt 22. november. Vi snakker om Videocation, erfaringene fra workshopen om workshop og samarbeidsformer videre.

Design thinking – et praktisk eksempel

Design Thinking er et effektivt verktøy for å utvikle et tilbud som treffer kundenes og markedets behov. Her er et praktisk eksempel som viser deg de første trinnene i Design Thinking-prossesen. Da åtte av partnerne i Tilt møttes på SoCentral i Oslo, var flere ukjent...

Pin It on Pinterest

Share This