Partners in tilt • Uke 24

Gå til hovedsiden

tilt | tilt+ | PiT | Partners in tilt • Uke 24

onsdag 14. jun 2023

Hallo partnere!

Thomas er på forretningsreise, og flyet hans ble kansellert. Dermed er han et sted over Atlanteren på det tidspunkt vi skulle hatt samling i dag. Møtet flyttes til onsdag 28. juni klokken 18.00. Vi beklager det inntrufne. Ukebrevet vil likevel dreie seg mye den kommende digitale samlingen hvor vi sammen skal jobbe mer med matrisen som utgangspunkt for kompetansekartlegging, merkevarebygging, salg og markedsføring. Men først noen andre saker som angår ulike andre aktiviteter knyttet til partnerskapet.

Sett av torsdag 29. juni kl. 12-16 til kurs i Design Thinking!

Et konkret eksempel på den umiddelbare nytten vi har av Morgentilt spesialene er det som har skjedd i kjølvannet av sist torsdag da Bente Silberg Wiik presenterte seg og sin kompetanse for partnerskapet. Presentasjonen fenget bl.a. Arnold som umiddelbart foreslo at vi bør ha en Workshop i Design Thinking for å lære oss en god metode for utvikling av felles kursopplegg. Som sagt så gjort – en invitasjon til workshop i Design Thinking torsdag 29. juni ble sendt dere på mandag.

Workshop’en vil bli avholdt i rom 202 på SoCentral – samme sted som vi hadde første fysiske samling tidligere i år. Vi håper virkelig at så mange som mulig har tid og anledning til å bli med på dette – til tross for relativt kort varsel. Påmelding skjer her.

Morgentilt spesial’ene

Vi nærmer oss slutten på Morgentilt spesialene før sommeren. På torsdag er det Mai-Britts tur til å presentere seg, før vi torsdag 22. juni runder av for sommeren med Arnold.

Vi kommer til å starte opp igjen med disse presentasjons-torsdagene 17. august og i ukene etter. Her er listen over de som skal presentere seg for de øvrige i partnerskapet da:

17. augBente K
24. augArne
31. augThomas
7. septHelene
14. septBjørn
21. septHedvig
28. septMålfrid
12. oktJeanette
19. oktBørge

Vi ser at partnerne har stor nytte av disse presentasjonene i (videre)utviklingen av egne og felles konsepter (jfr. dagens første nyhet!), og vi gleder oss til fortsettelsen. På partnersiden blir opptakene fra disse møtene lagt ut fortløpende til glede for de som ikke hadde anledning til å delta.

Her kan du se den siste oppdateringen, morgentilt spesial med Ola Ebbesen.

Første «Lunsj i stillhet» med Harald var en flott opplevelse – ny mulighet i august

Catherine og Thomas deltok på Haralds første «Lunsj i stillhet» forrige torsdag. Da fikk vi testet ut konseptet på oss selv, og det var en flott opplevelse! Harald la det opp på en slik måte at det ble en meningsfull, reflekterende og kontemplerende opplevelse – et meningsfullt friminutt i en hektisk hverdag.

Harald planlegger å kunne tilby det samme igjen i august en gang (mer informasjon følger etterhvert), og vi vil varmt anbefale å ta del i det – særlig de av dere som umiddelbart tenker at det har jeg ikke tid til.

For her ligger det et paradoks, og en kneik, for Harald som vi alle kanskje har noen ideer om hvordan overkomme: Nettopp de som tenker at de ikke har tid, er de som vil ha størst utbytte av et meningsfullt friminutt. Hvordan få dem til å forstå/innse det?

Markedsføring i praksis – benytt hjemmesiden aktivt

Som partner i tilt har du en egen landingsside for partnerskapet som helhet, og for hver enkelt partner. Men tilt.work er så mye mer: Det er en enhetlig, gjennomarbeidet publiseringsplattform for såvel tekster som levende bilder. Og vi besitter redaksjonell kompetanse i både Paal og Jeanette, såvel som i partnerskapet for øvrig (bl.a. Hedvig). 

Skriv gjerne allerede nå, eller i ledige stunder i sommer, artikler/petiter/omtaler om ditt favorittema. Vi har redaksjonell kompetanse som mer enn gjerne samarbeider med deg om å gjøre dine tekster enda bedre og vi har publiseringsflater og distribusjonsstrategier som sikrer dem spredning.

Om du allerede har publisert noe på egne hjemmesider eller i andre fora tidligere, kan det kanskje også kryss- eller gjenpubliseres på tilt.work, evt. med en liten tilt-vri. Mulighetene er mange og døren er åpen – kontakt evt. Jeanette eller Paal direkte om dette.

Ukens hovedtema – matrisen

Som ledd i kartleggingen av kompetansen som finnes i partnerskapet, er det blitt etterlyst en matrise – et slags kart – over slik kompetanse. Samtidig har vi tidligere blitt enig om at vi i første omgang skal konsentrere oss om å selge og markedsføre oss innen fire temaområder:

  • Coaching (individuell og/eller gruppe)
  • Kommunikasjon (individuell og/eller gruppe)
  • Ledelses- og organisasjonsutvikling
  • Arbeidsliv / arbeidshelse / HR / Work-Health balance / organisatorisk arbeidsmiljø

Som annonsert i forrige ukebrev har vi laget en kartleggingsmatrise som ligger her. Tanken er at hver og en fyller inn i de rutene hvor de føler at de har kompetanse og noe å bidra med. Vi har med vilje ikke definert de fire tema-områdene. Dette fordi vi vil at hver og en legger sin forståelse av temaet til grunn og på det grunnlag fyller sin forståelse og bidrag til tema inn i de rutene som de mener er relevante for dem. 

Ettersom møtet er flyttet til den 28.juni, har dere litt bedre tid på å fylle ut matrisen. Dine “ruter” må være fylt ut senest 27.juni, slik at matrisen er ferdig utfylt innen det digitale møtet. Det er fordi vi møtet vil ta utgangspunkt i det som foreligger i matrisen og bli enige om neste skritt mot målet – produkt- og tjenestebeskrivelsene. 

I neste møte vil Thomas også redegjøre nærmere for hvilken betydning matrisen vil ha for identifiseringen av «hull», for utviklingen av konsepter på tvers, og det videre salgs- og markedsføringsarbeidet.

For de av dere som ikke har mulighet til å delta på møtet: Et opptak fra møtet vil bli lagt ut på partnersiden.

Markedsføring – har du booket tid for videointervju med Paal?

Som tidligere nevnt, ønsker vi å styrke den enkeltes landingsside med en video hvor den enkelte partner kan presentere seg selv nærmere. Dette gjøres i form av en samtale med Paal, som i ettertid blir redigert. Et stykke ned på hjemmesiden til partnerskapet finner du en kalender hvor du kan booke deg inn til en slik samtale. (Du kan også gå direkte til kalenderen her.) Vi vil varmt anbefale at alle setter av tid til dette (han setter av halvannen time, men den ferdige, redigerte presentasjonen blir kortere – maks 20-30 min.). Løp og book!


Ukens lille fra Jeanette: Hvilken type innlegg gjør det best på LinkedIn?

Det er innleggene som i LinkedIn kalles «dokument», men som på Facebook og Instagram kalles karusell, som har størst rekkevidde på LinkedIn. Disse innleggene lastes opp som en pdf med flere sider, og blir en bla-bar karusell.

Her er et eksempel fra en som er skikkelig god på «dokument» – Andreas Lindén.


Kommende møter i partnerskapet

  • Onsdag 28. juni kl. 18.00-19.30 (digital samling)
  • Torsdag 24. august kl 12.00 – 18.00 (fysisk samling i Oslo)

I løpet av sommeren vil vi legge opp løpet for høstsemesteret. Vi satser på 2-3 digitale samlinger etter møtet 24. august og så en slags fysisk juleavslutning/Workshop nærmere jul (sannsynligvis siste uke i november/første uke i desember). Så fort vi har datoene klare, vil vi informere dere.

Intet nyhetsbrev neste uke – sommer og sol

Thomas er bortreist frem til 24. juni. Det vil derfor ikke bli sendt ut noe ukebrev neste uke. 

Siste ukebrev før sommeren vil bli sendt ut onsdag 5. juli. Deretter blir det en pause frem til 9. august. 

Ha en fortsatt god uke!

Hilsen Hedvig, Paal og Thomas

PiT ukebrev

Opptak av møtet 15. feb 2024

På møtet i partnerskapet den 15. februar snakket vi om veien videre for tilt.work og for Partners in Tilt. Paal presenterte sine visjoner for tilt, mens Thomas presenterte tanker om hvordan modellen til PiT vil endre seg. https://youtu.be/1IzaGfedaVs

Opptak av møtet 22. november 2023

Dette er et opptak av møtet i Partners in Tilt 22. november. Vi snakker om Videocation, erfaringene fra workshopen om workshop og samarbeidsformer videre.

Design thinking – et praktisk eksempel

Design Thinking er et effektivt verktøy for å utvikle et tilbud som treffer kundenes og markedets behov. Her er et praktisk eksempel som viser deg de første trinnene i Design Thinking-prossesen. Da åtte av partnerne i Tilt møttes på SoCentral i Oslo, var flere ukjent...

Opplæring i Voxt

Her er videoen fra opplæringen med Andreas fra Voxt.

Pin It on Pinterest

Share This

Del dette

Delt glede er dobbelt glede. Del dette med ditt nettverk.