Design thinking – et praktisk eksempel

Gå til hovedsiden

tilt | tilt+ | PiT | Design thinking – et praktisk eksempel

mandag 17. jul 2023

Design Thinking er et effektivt verktøy for å utvikle et tilbud som treffer kundenes og markedets behov. Her er et praktisk eksempel som viser deg de første trinnene i Design Thinking-prossesen.

Design Thinking

Da åtte av partnerne i Tilt møttes på SoCentral i Oslo, var flere ukjent med Design Thinking. Målet med workshopen var å få en praktisk innføring i hvordan vi kan bruke Design Thinking-metoden for å utvikle et felles tilbud fra partner-nettverket. Fasilitator var Arnold Jung, partner i Tilt, og en erfaren design thinking-coach.

Etter en fire timers lang felles økt, skulle vi ende opp med et konsept eller prototype, som det heter i Design Thinking-terminologi, for en felles tjeneste. Hoveddelen av prosessen er viet til å utvikle empati med målgruppen, idemyldring og konkretisering. 

Hva er Design Thinking?

Design thinking, også kjent som designdrevet innovasjon, er en menneskesentrert måte å jobbe med innovasjon og utvikling på. Metoden kobler en analytisk tilnærming med intuisjon og kreativitet. Det er bevist at denne måten å tenke og jobbe på kan gi store gevinster. Designprosessen starter med et oppdrag eller en idé som skal bli til et ferdig produkt eller en tjeneste. I denne arbeidsprosessen går vi gjennom ulike faser: 

I forkant av workshopen brukte vi litt tid til å definere en ramme rundt dagen – det som kalles «design thinking challenge». Denne rammen er viktig for å opprettholde et overordnet fokus gjennom prosessen, samtidig som den åpner for alle muligheter og ideer som dukker opp underveis. Design Thinking Challenge fungerer som en verdifull referanse som man kan ty til underveis for å sikre at man forblir på riktig spor.

Praktisk eksempel på Design Thinking

I dette praktiske eksempelet valgte vi følgende som Design Thinking Challenge: «Utvikle en felles tjeneste som treffer markeds- og målgruppes behov, er relevant, er en attraktiv inntektskilde og som er utviklet og levert av flere kloke hoder i Tilt». 

Prosessen vi følger kalles “Double Diamond”. Det unike med denne prosessen er at man ikke fokuserer umiddelbart på løsninger, men bruker mesteparten av tiden på å forstå hvilket problem man kan løse og hvilke behov og interesser målgruppen har, sier Arnold.

Et viktig poeng er at alt mang fjør i “Double Diamond”-prosessen er tidsbegrenset og effektivt. 

Her er agendaen vi hadde for denne firetimers økten: 

  • Steg 1: Scoping – validering og utvelgelse av de to viktigste målgrupper
  • Steg 2: Empathize – utvikling av personas 
  • Steg 3: Define – definisjon av et problemet basert på persona (problem statement)
  • Steg 4: Ideation – idémyldring rundt hvordan vi kan løse personaens behov
  • Steg 5: Synthesize – utvelgelse av de to beste ideer
  • Steg 6: Prototype – uvikling av løsningskonsept eller prototyp.

Vi delte oss opp i to grupper og satt i gang med utvikling av to ulike personas basert på de valgte målgruppene.

Til slutt hadde vi en avstemming hvor vi valgte de to beste ideene. Deretter satte de to gruppene i gang med å utvikle to ulike konsepter.

Det ene konseptet handlet om å skape en læringsreise i regi av flere av Tilts parnere.  Tanken er å utvikle flere steg både før, under og etter et kurs (modellen med tversoversløyfen) med moduler som bygger på hverandre. Det unike her er erfaringsutvekslingen som skal skje mellom de ulike workshops, og evaluering av oppnådd resultat underveis for å sikre maksimal læringsutbytte. Vi kan kalle det workshop i et interaktivt format, eller “learning by doing & action”. 

Det andre konseptet vi utviket i dette praktiske eksempelet på design thinking var en konsultativ læringsprosess. Hensikten er å ha en løpende dialog med en konsulent eller key account manager hos kunden for hele tiden sjekke hvilke behov kunden har og hvordan vi best kan imøtekomme disse. Metoden skal knyttes opp mot Tiltify-konseptet, hvor vi tilbyr en rekke konsulent-/rådgivningstjenester som abonnement.  I tillegg skal Tilt utvikle egne produkter tilpasset til kundens behov. 

Veien videre

Denne workshopen med design thinking i praksis, stoppet der. Neste steg blir å danne prosjektgrupper som skal jobbe med videreutvikling og testing av konseptene med våre kunder. 

Stay tuned 🙂

PiT ukebrev

Opptak av møtet 15. feb 2024

På møtet i partnerskapet den 15. februar snakket vi om veien videre for tilt.work og for Partners in Tilt. Paal presenterte sine visjoner for tilt, mens Thomas presenterte tanker om hvordan modellen til PiT vil endre seg. https://youtu.be/1IzaGfedaVs

Opptak av møtet 22. november 2023

Dette er et opptak av møtet i Partners in Tilt 22. november. Vi snakker om Videocation, erfaringene fra workshopen om workshop og samarbeidsformer videre.

Pin It on Pinterest

Share This

Del dette

Delt glede er dobbelt glede. Del dette med ditt nettverk.