Lederens HR-oppgaver

HR-rollen er fremdeles ofte misforstått. La oss tydeliggjøre hva som HRs oppgaver og hva ledere selv må gjøre.