Alchemy and the third entity:

Led som om du var tvillinger

Dette unike kurset gir deg verktøyene og ferdighetene du og din ko-fasilitator trenger for å fremstå som én sammensmeltet person. Bonus: Du lærer også hvordan du skal bygge opp en virkelig læringsfokusert workshop.

Hva er “Alchemy”?

Har du noensinne gått inspirert, klar og i stand til å implementere det du har lært fra en workshop? Alkymi-ledelse – “Alchemy and the third entity” -er å skape læring gjennom ko-fasilitering og eksperimentell læring.

Magisk samspill, inspirerte deltakere, dyp læring – dette er ikke sånt som bare skjer av seg selv. I dette kurset får du verktøyene og ferdighetene du trenger for at du og din partner konsistent kan skape vellykkede, transformerende og effektive læringsopplevelser sammen – enten du coacher, driver opplæring, kurs eller på andre måter fasiliterer læring.

Hvem er dette kurset for?

Coacher, fasilitatorer, teamledere, forretningsledere og andre som ønsker å skape og levere sømløst og synkronisert med hverandre.

Hva tar du med deg fra dette kurset?

 • Du lærer å skifte fokus fra deg selv som individ til relasjonen mellom dere.
 • Du utforsker styrkene og grensene i relasjonen.
 • Du og din partner går, på en naturlig og ufarlig måte, dypere inn i forholdet deres og på den måten utvider dere bredden i relasjonen.
 • Lær hvordan du skaper trygghet, tillit og gir hverandre tillatelse til å fly høyere.
 • Dere får verktøy som støtter opp under og skaper et klokt, dynamisk partnerskap preget av mot, resiliens og drevet av verdiskapende leveranser til kundene deres.

Hva kan du forvente?

Læringsteori og nevrovitenskap anvendt på voksne studenter

 • Sikre at læringen blir sittende ved å tilrettelegge for mestring
 • Rett deltakernes oppmerksomhet mot det du ønsker at de skal lære
 • Gjennomfør flytende, meningsfulle debriefer som sementerer læringen.
 • Gi generøse og smarte tilbakemeldinger.

Løs og ledig styring heller enn rigid “pensum” under full kontroll

 • Skift fra fokus på din agenda til fokus på hva deltakerne trenger
 • Stole nok på deg selv til å rive kjøreplanen i stykker og gå inn i det som trengs her og nå
 • Skape større læringsutbytte ved å jobbe med det som er i rommet

En av de allra roligaste, mest utvecklande och dessutom mest praktiskt användbara kurser jag har gått heter Alchemy.”

Lisa Moraeus

Alchemy trains you in how to create experiential learning and how to build a relationship with the group and your co-facilitator by modeling the right relationship.”

Katelijne Vercaeren

“You learn how to consciously design of the atmosphere, mood and tone of the experience and how you can bring that as co-facilitators. That change us.”

Kat Hay og Janet Frood

Pin It on Pinterest

Share This