Rewired to relate

Rewired to relate

Et program for deg som vil lære mer om hvordan våre hjerner spiller inn i måten vi samarbeider

Neste kurs starter 9. februar

Rewired to Relate går rett til kjernen: den avdekker hvordan den emosjonelle hjernens behov og innfall driver det meste av oppførselen vår. Programmet vil lære deg hvordan du kan håndtere disse impulsene og velge hvilken innvirkning du vil ha på andre. Du vil lære:

 • hva som motiverer og demotiverer deg
 • å holde hjernen din rolig, kjølig og samlet
 • å jobbe bedre med andre
 • å bygge motstandskraft og hjernekapasitet
 • å hjelpe din hjerne til å hjelpe deg med å være den du vil være

Dette seks-ukers hybride læringsprogrammet er designet med din hjerne i tankene

Ved å bruke det beste av det vi vet om hvordan folk lærer, inkluderer programmet disse elementene:

 • Nettbasert innhold – for tilgang når det passer deg
 • Refleksjoner – for å hjelpe deg å koble konseptene med egne erfaringer
 • Øvelser – for å implementere verktøyene i ditt arbeid og liv
 • Ukentlige læringsgruppesamtaler (3-4 personer) – for dypere læring og deling av beste praksis
 • Webinarer med Paal Leveraas – for individuell støtte og ekstra læring.
 • Langlesning og nedlastbart innhold – for deg som ønsker å dykke dypere inn i konseptene

Materialet er i denne omgang hovedsaklig på engelsk.

Hvorfor RtR?

RtR er en reise for personlig utvikling hvor du vil lære å lede deg selv bedre, få en bedre arbeidshverdag, og styrke din evne til å samarbeide med andre. Programmet er basert på nevrovitenskap, og gir deg en enkel og praktisk vei mot økt selvbevissthet. Hvis vi forstår hvordan hjernen vår påvirker vår atferd, åpner det seg en portal til bedre forståelse både av oss selv og andre.

Våre hjerner er sosiale hjerner. Alt som angår relasjoner med andre i arbeid er viktig for den. Hjernen styrer atferd, og atferd påvirker forholdet mellom kolleger, ofte uten at vi er det bevisst.

Hva sier deltakerne?

Slik legges det opp

 • Kursstart torsdag 9. februar 2023 16:30-18:00
 • Halvveis-modul torsdag 2. mars 2023 16:30-17:45
 • Avslutnings-webinar torsdag 23. mars 2023 16:30-17:45

Alle webinarer er på Zoom.

Oversikt

Kurset går over fem uker, og er en kombinasjon av selvstudier, arbeid i læringsgrupper og samlinger. Tema for hver av de fem ukene er:

 1. Hvorfor er min atferd slik den er? (Why do I behave the way I do?)
 2. Å holde seg rolig, behersket og samlet (Staying calm, cool and collected)
 3. Hjernepleie (Brain care)
 4. Hvorfor er deres atferd slik den er? (Why do they behave the way they do?)
 5. Vær bevisst om intensjoner (Being intentional)

Læringsgruppene møtes ukentlig, og avtaler selv når de skal møtes og diskutere materialet og læringen, og velger selv om de vil bruke Zoom, Teams, møtes fysisk eller noe annet.

Påmelding

Kursavgift er 2.900 kroner ekskl. mva. (3625,- inkl. mva). Vi tar inn maks. 18 deltakere.


Pin It on Pinterest

Share This