Lederstøtte


Unn deg selv og din virksomhets suksess en arena for trygg utforskning og utfordring av din lederrolle.

Det ikke bare blåser på toppene, det er til tider ganske ensomt der også. Jo høyere du stiger opp, jo mer blir alt du sier, tenker og gjør målt og veid og tolket av dine omgivelser. Du må rett og slett være litt mer strategisk i ditt lederskap.

Og du har alt forstått at din faglige kompetanse er av mindre betydning i din nåværende rolle. Nå handler det om din evne til å navigere i et hav av relasjoner. Allianser, medarbeidere, motarbeidere, ledere, syvende fedre i huset, skjeletter i skapene …

Med en erfaren coach ved din side, skaper du deg en arena hvor det er lov å eksperimentere, teste ut. En arena for utfordringer og for trøst, for prøving og feiling, for refleksjon og aksjon.

Og alt handler bare om deg. Agendaen er din.

Et «laboratorium»

Tjenesten leveres av den erfarne coachen Paal Leveraas. Tenk på det som et laboratorium for utforskning av lederskap. Sammen skaper vi en trygg arena hvor ingenting er rett eller galt, men kilder til læring. Ingenting av det du tenker eller gjør i «Lederskapslaboratoriet» vil ha noen direkte effekt på annet enn deg selv, men lærdommen du tar med deg kan brukes til å skape positiv endring.

Er dette for deg?

Hvis en eller flere av disse påstandene passer på deg, er svaret ja:

  • Jeg føler behov for en ekstern sparringpartner uten doble agendaer
  • Jeg står i en tøff periode i jobben
  • Jeg er bare halvveis i karrieren, og føler at den har stagnert
  • Jeg syns rett og slett det kan være nyttig å sette av tid til refleksjon, ettertanke, og å la meg utfordre på tanker og handlinger

Hvordan gjøres det?

Vi tar tre måneder av gangen og legger vanligvis opp til å treffes hver 14. dag i 2 timer av gangen, fysisk eller virtuelt. Mellom timene må du forvente å få «hjemmelekser», utfordringer knyttet til refleksjon eller handling. Jeg er tilgjengelig for deg i hele perioden om du trenger en pep-talk, via telefon, epost, sms eller andre kanaler, så du har en potensiell samtalepartner tilgjengelig kontinuerlig i avtaleperioden.

Hva kan du forvente?

Avhengig av dine spesifikke mål, vil du typisk oppleve større selvinnsikt, større forståelse for egne og andres reaksjoner og større forståelse for eget følelsesliv. Du kan også påregne å få en erfaren sparringpartner i forhold til å ta beslutninger og utvikle strategier for å sikre gjennomføringen av dem.

Hva koster det?

36.000 pr tremånedersperiode, alt inkludert, også 24/7 tilgang til din coach ved behov gjennom hele avtaleperioden.

Hva er første skritt?

Første skritt er å ta en uforpliktende prat. Ta kontakt via skjemaet under eller book deg rett inn i Paals kalender på denne linken.

Kontakt

Vil du vite mer? Ta kontakt!

Partners in tilt

Pin It on Pinterest