Bærekraftig ledelse

Se hva som skjer i nettverk for bærekraftig ledelse.

Forventningene til våre ledere (og oss alle) er at vi skal forholde oss til en lang rekke interesser i vår ledergjerning. Vi skal være bærekraftige ledere, og hensynta planet, mennesker, natur, klima, samfunn, myndigheter – i tillegg til eierne våre.

Vi vet også at det er det rette – du vil antagelig gjerne se på deg selv om en “bærekraftig leder”. Men hva innebærer dette?

En god start kan være å melde deg inn i vårt nettverk for bærekraftig ledelse, bestående av toppledere og andre ressurspersoner opptatt av å utvikle og vokse våre virksomheter på en måte som tar hensyn til de neste 10, 100, kanskje tusen år.

Bærekraftig ledelse

tilt.work utforsker begrepet bærekraftig ledelse i samtaler med toppledere og andre kloke hoder fra næringsliv, offentlig sektor og arbeidslivet generelt.

 

Pin It on Pinterest