Verdiøvelse

Verdier er ikke moral. Verdier er en forlengelse av deg selv. De definerer oss, hvem vi er. Når noe fint skjer med noen eller noe du verdsetter, får du gode følelser. Verdier er det som – når du lever dem – gjør livet rikt og fullverdig. Hvert øyeblikk synliggjør du dine verdier for deg selv gjennom valgene du tar. Ha det i tankene når du jobber med dette. 

1 Intervju

For å utforske hverandres verdier, skal dere intervjue hverandre. Bruk 15 minutter hver vei. Bruk spørsmålene under som din intervju-guide. Du trenger ikke å stille alle spørsmålene.

 Mens du lytter til svarene, vær nysgjerrig og still utfyllende, åpne spørsmål. Noter deg verdier du mener du ser hos den andre. Bruk gjerne listen over typiske verdiord lenger ned. 

Intervjuspørsmål

 • Når er du mest motivert?
 • Hva er det som gjør at en dag blir virkelig god for deg?
 • Hva savner du?
 • Når er du mest deg selv?
 • Hva er det verste du vet?
 • Hva du ha?
 • Hender det at du er så engasjert at du glemmer tid og sted? Hva holder du på med da?
 • Hva er typisk deg, som kollega, medarbeider eller leder?
 • Hva er du mest stolt av?
 • Beskriv to gylne øyeblikk i livet ditt?

Verdiord

Her er en liste av «typiske» verdier. Når du intervjuer, bruk denne listen som sjekkliste: Hvilke verdier oppdager du gjennom det den andre forteller? Hvis ingen av ordene passer, tilføy gjerne nye. 

ambisjongledemaktrikdomutholdenhet
anerkjennelsehandlingmangfoldrisikovillighetutvikling
ansvarlighetharmonimedfølelserovennskap
balansehelsemeningsamfunns-engasjementvisjon
belønninghumormestringsamhørighetydmykhet
bevegelseinitiativmiljøbevissthetsamspillærlighet
bærekraftigintegritetmotselvdisiplinøkonomisk stabilitet
dialogkjærlighetnysgjerrighetselvrealiseringåpenhet
direkthetklarhetnærhetselvstendighet
effektivitetklokskapomsorgskaperglede
entusiasmekompetanseopposisjonteamarbeid
estetikkkonfliktløsningpositivitettempo
etikkkontrollprestasjontilgivelse
faglig vekstkreativitetprofesjonalitettilhørighet
familiekvalitetpålitelighettillit
forpliktelselederskappåvirkningtilpasningsevne
forsiktighetlekraushettradisjon
fortreffelighetlidenskapredelighettrivsel
frihetlyttenderefleksjontrygghet
generøsitetlæringrespekttålmodighet
gjøre en forskjellløsningrettferdighetuavhengighet

2 Prioritering

Gå nå gjennom listen av verdiord. Prioriter dem. Sett opp de 3-10 viktigste. Snakk om hva du legger i de 3 viktigste verdiordene:

 • Hvordan vet du at du lever denne verdien?
 • Hva skjer når du ikke lever denne verdien?
 • Hva betyr denne verdien for deg?

3 Dine og din virksomhets verdier

Ta med din virksomhets verdier.

 • Hva betyr disse verdiene for deg?
 • Hvilke av dine egne verdier sammenfaller med din arbeidsgivers verdier?
 • Er det noen konflikter mellom dine og din arbeidsgivers verdier?
 • I hvilken grad etterleves disse verdiene i det daglige i din virksomhet?
 • Hva er ditt ansvar som leder for hvordan virksomhetens verdier etterleves?