Indre bærekraftsmål
FNs bærekraftsmål har inspirert bevegelsen «Inner Development Goals» til å utarbeide bærekraftsmål vi kan tilstrebe å utvikle og etterleve personlig.

tilt | Verktøy | Indre bærekraftsmål

Være – relasjon til deg selv

Å dyrke vårt indre liv og utvikle og forsterke forholdet vårt til våre tanker, følelser og kropp hjelper oss å være til stede med intensjon og ro i møtet med kompleksitet.

​«Det er vanskelig å lære hvis du allerede vet.» ~ Amy Edmondson
 • Indre kompass: Å ha en dypt følt følelse av ansvar og forpliktelse til verdier og formål som angår det store hele.
 • Integritet og ekthet: En forpliktelse og evne til å handle med oppriktighet, ærlighet og integritet.
 • Åpent og lærende sinn: Å ha en grunnleggende nysgjerrig holdning og en vilje til å være sårbar og omfavne endring og vekst.
 • Selvbevissthet: Evne til å være i reflekterende kontakt med egne tanker, følelser og ønsker; å ha et realistisk selvbilde og evne til å regulere seg selv.
 • Tilstedeværelse: Evnen til å være til stede i øyeblikket, uten å dømme, og i en tilstand av åpen tilstedeværelse.

Tenke – kognitive ferdigheter, kritisk tenkning

Tenkeferdigheter hvor det å kunne se ulike perspektiver, kritisk evaluere informasjon og holde et helhetlig syn på verden er essensielt for kloke beslutninger.

​«Vi kan ikke løse problemene med den samme tenkningen vi brukte da vi skapte dem.» ~ Albert Einstein
 • Kritisk tenkning: Evnen til en kritisk evaluering av validiteten i nyheter, synspunkter, beviser og planer.
 • Kompleksitetsforståelse: Forståelse av og ferdigheter i arbeid med komplekse, systemiske forhold og årsakssammenhenger.
 • Perspektivfølsomhet: Forstå og aktiv dra nytte av konstrasterende innsikt fra ulike perspektiver.
 • Skape mening: Se mønstre, finne strukturer i det ukjente, være i stand til å skape historier bevisst.
 • Langsiktighet: Langsiktig orientering og evne til å formulere og opprettholde engasjement for visjoner som handler om det store bildet.

Relatere – bry seg om andre og verden

Å verdsette, bry seg om og føle seg tilknyttet andre, det være seg naboer, fremtidige generasjoner eller biosfæren hjelper oss å skape mer rettferdige og bærekraftige systemer og samfunn for alle.

 • Verdsettelse: Å forholde seg til verden og andre mennesker med en grunnleggende takknemlighet, glede og verdsettelse.
 • Tilknytning: Føle tilknytning til og/eller å være en del av en større helhet, som et lokalsamfunn, menneskeheten eller det globale økosystemet.
 • Ydmykhet: Gjøre det som kreves av situasjonen uten å forvente noe tilbake.
 • Empati og medfølelse: Evnen til å forholde seg til andre, seg selv og naturen med godhet, empati og medfølelse og kunne sette ord og mening bak andres lidelser.

Samarbeide – sosiale ferdigheter

​«Selviskhet, grådighet og handlingslammelse er de viktigste truslene mot vår eksistens.»

Skal vi komme videre med felles utfordringer må vi utvikle våre evner til å inkludere, gi rom for og kommunisere med interessenter som har ulike verdier, ferdigheter og kompetanser.

 • Kommunikasjonsferdigheter: Evnen til virkelig å lytte til andre for å fostre sann dialog; å fremføre egne synspunkter med respekt og følsomhet; å håndtere konflikt konstruktivt og å tilpasse kommunikasjon til ulike grupperinger.
 • Samskaping: Ferdigheter og motivasjon hva gjelder å bygge, utvikle og fasilitere samarbeidende relasjoner med ulike interessenter, karakterisert ved psykologisk trygghet og ekte samskaping.
 • Inkluderende holdning og interkulturell kompetanse: Vilje og evne til å omfavne mangfold og inkluder mennesker og grupperinger med ulike meninger og ulik bakgrunn.
 • Tillit: Tillitsfullhet og evne til å skape og vedlikeholde tillitsfulle forhold.
 • Mobiliseringsevne: Ferdigheter i det å inspirere og mobilisere engasjement for delte formål.

Handle – endringsrettet handling

​«Dette er mine prinsipper, og hvis du ikke liker dem … vel, da har jeg noen andre.» ~ Groucho Marx

Mot og optimisme hjelper oss å mobilisere reell handlekraft, bryte gamle mønstre og holde stø kurs i usikkerhet.

 • Mot: Stå rakrygget i egne verdier, ta beslutninger, handlekraft, og når det kreves utfordre og rokke ved eksisterendre strukturer og meninger.
 • Kreativitet: Skape og utvikle originale ideer, innovere, være villig til å disruptere konvensjonelle mønstre.
 • Optimisme: Evnen til å opprettholde og formidle håp, positivitet og tro på muligheten til meningsfull endring.
 • Utholdenhet: Evnen til å opprettholde engasjement, tålmodighet og målfokus selv når det tar lang, lang tid før fruktene av innsatsen kan høstes.
Kvinne holde en presentasjon foran et publikum.

Abonnement på coaching

Gi dine medarbeidere tilgang på personlig og profesjonell vekst og utvikling med et fleksibelt abonnement på en eller flere av våre profesjonelle coacher.
🤣 morgentilt ☕

🤣 morgentilt ☕

Bli med på vårt uformelle kaffemøte -hver morgen fra tirsdag til fredag. Kjernetid 8-8.30. Du er velkommen.

Bærekraftig ledelse

Se hva som skjer i nettverk for bærekraftig ledelse.
100 dager

100 dager

Mellom 30 og 50 prosent av nye ledere er spilt ut over sidelinjen, på den ene eller andre måten, etter 18 måneder. Ikke bli en av dem.
Overbevis med det skrevne ord

Overbevis med det skrevne ord

Lær å skrive effektivt og overbevisende i ulike sjangre! Dette kurset er perfekt for deg som ønsker å forbedre dine skriveferdigheter, enten du er en del av et politisk parti, en ildsjeldrevet organisasjon, eller en gründerbedrift.
Lederstøtte

Lederstøtte

Unn deg selv og din virksomhets suksess en arena for trygg utforskning og utfordring av din lederrolle.
Kjernekvadranten

Kjernekvadranten

Kjernekvadranten er et verktøy som kan gi deg og dine kolleger mange aha-opplevelser. Vi har flere partnere som er sertifisert i Kjernekvadranten.
Tjenester og leveranser

Tjenester og leveranser

Våre sertifiserte coacher, erfarne rådgivere og eksperter kan tilby en lang rekke tjenester. Her er en oversikt.
Fra gründerskap til lederskap

Fra gründerskap til lederskap

Dere har vært gjennom mange tøffe faser. Nå skal dere bli voksne. Det krever endring på mange områder: I gründerhodene, i måten dere samspiller, i måten dere ivaretar og utvikler kulturen. Nå kan dere enkelt få støtte fra en av Norges mest erfarne coacher, som også har omfattende erfaring som
Litt klokere

Litt klokere

Ukentlige gode samtaler på Zoom. Ta med ditt kloke hode og lær og del. Nytt tema hver uke. Møtene tas opp og strømmes. Du er innlogget som og er velkommen til å melde deg på alle arrangementer under. Du må være innlogget for å melde deg på det enkelte arrangement.
Relasjoner på jobb

Relasjoner på jobb

Å skape og utvikle gode relasjoner er det viktigste kriteriet for suksess i arbeidslivet. Dette kurset gir deg en erfaringsbasert innføring i kraftfulle og effektive verktøy for å håndtere relasjonelle utfordringer.
Praktisk hverdagsledelse i Sagene IF

Praktisk hverdagsledelse i Sagene IF

Et tilbud til deg som har en lederrolle i Sagene IF.
DISK: Kommunikasjon i farger

DISK: Kommunikasjon i farger

Slik fargekoder du din (og dine kollegers) kommunikasjon med DISK.
Annonse

De siste artiklene

Noen av våre forfattere

[logo_carousel_pro id="35976"]

Pin It on Pinterest

Share This