Giving Tuesday 2022

29. november 2022 gir tilt.work bort kloke hoder gratis til verdige mottakere. Ingen forpliktelser, ingen skjult agenda, bare ren giverglede.

kloke hoder gis bort

Paal Leveraas

Leveraas AS | tilt.work
Lederstøtte team og individuelt

Jeg er med på Giving Tuesday fordi jeg har en grunnleggende tro på at å dele kompetanse er en gave til begge parter. 29. november gir jeg bort en 4-timers workshop som legger grunnlag for bedre samspill i team. Passer for lederteam, nye team, team med interne utfordringer, eller i det hele tatt team.

982 16 666

Catherine Lemaréchal

Ticato AS
Kommunikasjonsrådgiver

Jeg er med på Giving Tuesday fordi jeg synes det er et flott tiltak ;o). Den 29. november gir jeg bort mitt mest populære kurs, «Gi faen for flinke piker og gutter». Det passer for deg som vil senke skuldrene og få bedre balanse i livet.

 

911 28 231

Thomas Nygaard

Digital Transformasjon AS | tilt.work
Forretningsrådgivning

Jeg er med på Giving Tuesday fordi det er en organisasjon som står for verdier som jeg deler og gjerne bidrar til blir spredd. Jeg gir bort 4 timer med sparring/rådgivining om spissing av forretningsmodell for bedrifter i endring. Dette gjennomføres i midten av desember, etter at jeg har satt meg inn i de utfordringer mottakeren opplever at de har. Passer for dere som står foran nødvendige omstillinger og endringer, og har et ønske om å teste sine tanker med en ekstern.

900 63 936

Ola Ebbesen

Ola Ebbesen

Tri-O AS
Kulturbygging | Teambuilding | Foredrag

Giving Tuesday er en god sak som koster lite og forhåpentligvis kan “tilte” noens syn på hvordan tenke på sine ansatte på en måte som gavner både bedriften og den enkelte ansatte. Jeg gir bort foredraget “Forutsetningen for å lykkes” (Les: Det handler om ost) + 2 timer rådgivning/sparring om hvordan legge en plan for å gi setningen “Våre medarbeidere er vår viktigste ressurs” et meningsfylt innhold. Passer for virksomheter som har ansatte de ønsker skal føle seg ivaretatt, ha god helse, trivsel og overskudd – til glede for seg selv og bedriften.

905 69 135

Esben Keim

Considium Consulting Group

Jeg er med på Giving Tuesday fordi livet handler om mer enn seg selv og sine. Gjennom små “drypp” kan jeg være med å gjøre en stor forskjell for enkeltindivider og team. Jeg gir bort to 3 -timers workshop’er med tema «Bli et bedre team som når sine mål». Passer for virksomheter og/eller team som strever med å få alle til å trekke i samme retning, som opplever at man ikke oppnår målene man setter seg, eller at man ikke jobber som team, men en-og-en.

915 17 500

Mai-Britt Andersen

Karriererådgivning

Jeg har lyst til å hjelpe dem som enten er på jobbjakt eller de som har grodd litt fast i jobben sin og som gjerne vil komme seg videre til å se hvilken kunnskap og erfaring de har. Derfor gir jeg bort en konsultasjon om å skrive en virkelig god CV. Passer for deg som er på jobbjakt eller bare trenger bevisstgjøring om egen kompetanse.

404 61 690

Børge Elle

StadigBedre

Jeg blir med på Giving Tuesday fordi jeg tror deling av kompetanse og erfaring gir noe begge veier. Jeg vil gjerne gi bort en 3-timers teamcoaching til to virksomheter. Det kan gjerne være kultur/struktur-utfordringer, eller ganske enkelt hvordan bygge varig engasjement. Passer for lederteam, nye team, HR-team.

901 99 144

Are Gjertin Urkegjerde Halland

Kjernekar

Eg er med for å gjere ein liten forskjell i verda med det eg har å bidra med. Eg gjer bort eit dagsverk til ein frivillig organisasjon. Kan brukast til for eksempel: Kurs/foredrag om; valgfritt tema knytta til brukeropplevelse, strategi, markedsføring, osv; workshop for brukarfokusert metodikk; sparring om konsept, retning. strategiske prioriteringar; brukartest, kjerneverksted, prioriteringsverksted. Passer for dei som jobbar med eit humanitært/veldedig formål, og ønsker hjelp til å bli bedre i digitale kanalar.

908 70 026

Hans Jacob Christensen

Jeg er med på Giving Tuesday fordi å dele kunnskap er viktig og at frivillige organisasjoner sjelden har anledning til å kjøpe tjenester på samme linje som en privat virksomhet. Derfor gir jeg bort en dag med sparring, rådgivning eller «HR audit» til en frivillig organisasjon hvis formål jeg kan stå inne for.

416 65 366

Hedvig Rognerud

Jeg er med på Giving Tuesday fordi det er en god motvekt til mye annet, og setter søkelyset på at raushet er en viktig verdi. Jeg gir bort et foredrag om respektfull kommunikasjon.

903 63 096

Kristoffer Pedersen

Jeg elsker å dele, og tror vi sammen gjør kaka større. I tillegg lærer jeg mest av å dele. 29. november kan jeg levere ledelses-coaching, innovasjonsforedrag, empatisk kommmunikasjon og /eller dialog-kurs. Passer for deg/dere som ønsker å justere egen praksis, bli inspirert til å forsøke nye tilnærminger til ledelse og utvikling av virksomheten.

984 95 341

Bjørn O. Hopland

Jeg er med for å gi mulighet til noen som ikke har økonomi til å kjøpe nødvendig opplæring, og gir bort en valgfri workshop fra tilbudet på denne oversiktssiden. Passer for dere som benytter Teams og/eller annen Microsoft infrastruktur i en ideell organisasjon og vil organisere digitalt samarbeide bedre.

901 73 524

Eva Søgnebotten

Jeg synes det er spennende å hjelpe mennesker til å bli bedre kjent med seg selv. Jeg gir bort en JTI personlighetsprofil med tilbakelesning. Passer for deg som vil ha bedre selvinnsikt på ulike plan og som er nysgjerrig på deg selv og din virkning på andre.

976 62 722

Bente Josefsen

Forfatter, foredragsholder og gründer av Frisk uten sukker AS

Jeg gir bort foredraget «Den søte illusjonen» til en bedrift eller organisasjon som vil ruste de ansattes helse og gi de en real inspirasjon. Jeg brenner for å få ut budskapet om viktigheten av smart mat for helsen og opplevelse av livskvalitet. Jeg er tilhenger av at vi mennesker skal gi når vi har mulighet. Her kan jeg kombinere både å gi og få ut mitt viktige budskap. Jeg kan garantere at de ansatte gjør andre valg i butikken etter å ha lyttet til dette foredraget.

980 87 336

Eva Jarbekk

2 timers diskusjon om fritt tema innen personvern – finne løsninger som fungerer juridisk og kommersielt – teams eller møte i Oslo.

900 51 011

Noe(n) som passer for deg?

Vi stiller ingen spesielle krav til mottakere, med mindre det er angitt i beskrivelsen fra den enkelte giver. Om du er i en veldedig organisasjon eller en hyperkommersiell virksomhet spiller ingen rolle. Vi tar i mot ønsker fram til og med 15. november 2022.

Påmeldingsfristen er ute.

Pin It on Pinterest

Share This