Roald Nomme


Roald kombinerer sin erfaring som mangeårig underviser på BI, rådgivning i ledelse og lederutvikling, og fra lederstillinger i store norske og internasjonale bedrifter.
Kontakt Roald NommeTeam tilt

Hvem er Roald Nomme?

Roald har fulgt utviklingen av ledelsesfaget siden Kennings og Thorsruds storhetstid i norske bedrifter.  Han arbeidet sammen med Jan Carlzon (Riv pyramidene) i SASs vellykkede snuprosess (1981-1987), og videreførte disse tankene i en rekke lederutviklingsprogrammer i store norske og internasjonale virksomheter.

Roald Nomme

Nå leder han prosjektet Norsk Ledelse 2025.   Dette prosjektet tar sikte på å samle og dokumentere tilgjengelig kunnskap om hva som er innovative og bærekraftige former for ledelse og organisasjon i  private og offentlige virksomheter.

I sin undervisning i ledelse har Roald i flere tiår snakket om bærekraftig ledelse. Det er ledelse, som i kraft av sin etiske standard og fokus på alle bærekraftområder, skal bidra til mer bærekraftig virksomhet.

Han forsøker å få fram mer kunnskap om smådriftsfordeler og stordriftsulemper. Han er interessert i samarbeid med andre som også mener dette er mangelvare.

Med bakgrunn i mangeårig erfaring både fra undervisning og egen lederpraksis, bidrar han gjerne med foredrag og rådgivning, spesielt om nye ledelses- og organisasjonsformer.

Hvordan bruke Roald?

Foredrag

Om nye ledelses- og organisasjonsformer

Rådgivning

Spesielt om nye ledelses- og organisasjonsformer

Samarbeid

Fremme kunnskap om smådriftsfordeler og stordriftsulemper

Kompetanse og erfaring

  • Ledelsesfilosofi 100% 100%
  • Organisasjonsutvikling 100% 100%
  • Dialog 90% 90%
  • Ledelse 90% 90%
  • Samskaping 80% 80%
  • Endringsledelse 75% 75%
  • Innovasjon 85% 85%

Ta kontakt

Kontakt Roald Nomme på epost eller telefon 93054250, eller ta kontakt i skjemaet lenger ned på siden

Artikler av Roald Nomme

myteknusing

Når en «bløff» blir «sannhet» fordi den gjentas ofte nok

Det er meningsløst å bringe videre en generell påstand om at 70 prosent av alle endringsinitiativ mislykkes ...
Les mer
easee og bedriftskultur

Når grådigheten overgår kjærligheten

Gründer Jonas Helmikstøl er opptatt av å forsyne verden med el-bil-ladere, samtidig som han vil skape en ny kultur, preget ...
Les mer
bærekraftig ledelse

Hva er bærekraftig ledelse?

Det er mitt håp at begrepet bærekraftig ledelse blir forstått og akseptert som en grunnleggende rød tråd i fremtidig ledelse ...
Les mer

team tilt

tiltende møter

Pin It on Pinterest

Share This

Del dette

Delt glede er dobbelt glede. Del dette med ditt nettverk.