Elin Ulset er en engasjert og nær leder som er levende opptatt av kommunikasjon, ledelse og adferd. Elin har vokst opp i HR-kommunikasjon, både fra Aftenposten, digitale medier og mediebyrå.Hun balanserer det faglige med lederskap, og lederskap med familie, og hun trives godt i alle sfærene.
Artikler av Elin Ulset Nordseth (alle)

Når dine ansatte må gå

Oppsigelser er tøft, også sett gjennom lederens øyne.