Med oljeoppturen kan vi «ikke bare rekruttere som galne igjen», sier Hilde Kristoffersen, sentral i HR i Rogaland, i dette intervjuet.