Er det «bi, bi, captain!», eller er det «ai, ai, captain»? BI og AI nærmer seg hverandre. BI-fagfolk gjør opp status.