Det eneste jeg har sett i retning genialitet er at ditt forhold til tid er som hos Einstein: Tiden er relativ. Han himler med øynene. Så er de i gang igjen. … I det fjerne høres lyden av hovslag.