Forbud mot å be om informasjon om tidligere lønnsnivå har økt lønnsnivået, spesielt blant minoriteter.