90 prosent av HR-ledere ser behov for å gjenoppfinne hele organisasjonsmodellen som følge av digitalisering.