Den digitale rekruttereren visste ikke navn, kjønn, etnisitet eller alder. Det ga voldsomme utslag på resultatene av rekrutteringen.