Alex Edmans slår 28 år med harde data i bordet, og gjør det helt klart: det lønner seg å være god. Mot ansatte, vel å merke.