Litt klokere er en møteserie hvor vi hver tirsdag fra kl 15-16.15 diskuterer et spesifikt tema.  Det er en uformell møteplass hvor hensikten er å gjøre hverandre litt klokere. Her bidrar alle med sin innsikt og lærer av hverandre. Det fordrer at du kommer der for å bidra, ikke bare få, men også gi.

  • Det er en samtale: Litt klokere-møtene er samtaler mellom likesinnede, en møteplass hvor alle stemmer skal høres – også din. Det er ingen tradisjonell debatt hvor målet er å vinne over meningsmotstandere. Hvis du melder deg på har vi en forventning om at du ikke kommer bare for å lytte, men også for å delta og dele. Det er en åpen arena hvor innholdet skapes av deltakerne.
  • Det er virtuelt: Møtene holdes via Zoom. Du må registrere deg for å få link til møtet, se etter link eller påmeldingsknapp for hvert enkelt møte. Vi vil som regel ikke akseptere mer enn 20-25 deltagere på hvert møte. Blir det for mange deltakere vil vi stoppe påmeldingene og henvise til strømminger av møtene og senere publisering av opptakene.
  • Det er OFFENTLIG: Møtene vil bli tatt opp og kan bli gjort tilgjengelig helt eller delvis som opptak senere. Om du melder deg på er det OGSÅ EN AKSEPT AV DETTE. Merk deg også at møtene noen ganger vil streames direkte til Facebook, Youtube eller andre kanaler for deg som er mer interessert i å lytte enn å delta.