HR-faget er i endring. Vi utforsker status quo og ser på hvor faget og profesjonen er på vei.