23.02.21

}

15:00

Psykologisk (u)trygghet på arbeidsplassen når pandemien setter grenser

Pandemien medfører at arbeidsfellesskap og organisasjonskultur blir en mental forestilling som gradvis forvitrer. Hvordan gjøre det utrygge trygt?
Pandemi og psykologisk trygghet

Hvordan skape psykologisk trygghet når fellesskap og kultur forvitrer?

Pandemi-tiltak har ført til at mange medarbeidere og ledere arbeider hjemmefra. Det å miste en felles ramme om arbeidsfellesskapet og invaderingen av privatlivet har ført til nye utfordringer.

Arbeidsfellesskapet og organisasjonskulturen blir en mental forestilling som gradvis forvitrer.

Hva er gode strategier for å opprettholde en følelse av et inkluderende arbeidsfellesskap? Hva skal til for at medarbeidere er trygge på å ta opp vanskelige saker? Hvordan skal den hjemmearbeidende oppleve å bli sett og hørt slik at en fortsatt kan utvikle sin profesjonelle og sosiale identitet? Hva kan lederen gjøre for at medarbeideren tror at arbeidsgiveren fortsatt vil være i stand til å være den foretrukne arbeidsgiveren på kort og lang sikt?

Bjørn Z. Ekelund drar i gang diskusjonen. Kom som du er, lær og lær fra deg, reflekter og diskuter.

Flere nettmøter

w

Det er en samtale

Litt klokere-møtene er samtaler mellom likesinnede, en møteplass hvor alle stemmer skal høres - også din. Det er ingen tradisjonell debatt hvor målet er å vinne over meningsmotstandere.

Hvis du melder deg på har vi en forventning om at du ikke kommer bare for å lytte, men også for å delta og dele. Det er en åpen arena hvor innholdet skapes av deltakerne.

Det er virtuelt

Møtene holdes via Zoom. Du må registrere deg for å få link til møtet, se etter link eller påmeldingsknapp for hvert enkelt møte.

Vi vil som regel ikke akseptere mer enn 20-25 deltagere på hvert møte. Blir det for mange deltakere vil vi stoppe påmeldingene og henvise til strømminger av møtene og senere publisering av opptakene.

q

Det er OFFENTLIG

Møtene vil bli tatt opp og kan bli gjort tilgjengelig helt eller delvis som opptak senere. Om du melder deg på er det OGSÅ EN AKSEPT AV DETTE

Merk deg også at møtene noen ganger vil streames direkte til Facebook, Youtube eller andre kanaler for deg som er mer interessert i å lytte enn å delta.

Støtt saken

Litt klokere-møtene koster ingenting, men hvis du kjenner at dette har verdi for deg og forstår at det har en pris, både teknisk og i tid og ressurser, er du hjertelig velkommen til å betale inn et valgfritt beløp som støtte til prosjektet tilt.work.

Vipps i så fall til 630811 (tilt work AS). Se her for mer om dette.

Tirsdag er A-HA!-dag

Tirsdag er A-HA!-dag

Hver tirsdag siden 2010 har tusenvis av abonnenter fått ukebrevet Tirsdag morgen i sin innboks. Noen blir inspirert, noen blir provosert, mange får en eller flere a-ha!-opplevelser. Meld deg på her. Det er gratis. 

Fantastisk! Sjekk mailen din for en ekstra bekreftelse. Så ses vi på tirsdag.

Pin It on Pinterest

Share This