Den klassiske mellomlederen er en medarbeider som har gjort det så bra i jobben sin at vedkommende er blitt satt til å lede sine tidligere kolleger. Han eller hun går ofte inn i den nye rollen med en idé om at lønnsøkningen og den nye tittelen betyr ansvar for timelister og vaktplaner og annet administrativt smårusk i tillegg til fortsatt å ivareta sin gamle jobb. 

Så oppdager de at ledelse er helt annet fag enn faget de briljerte i. 

De går fra å være ekspert og blant de beste til det de gjør, til å være helt grønn novise, med alt det innebærer for selvtillit og selvbilde. 

Ofte går det veldig galt.

La oss snakke om mellomlederrollen. Meld deg på under.

Pin It on Pinterest

Share This