tilts misjon er å bruke vår innflytelse til å påvirke planetens mest potente endringsagenter – næringslivet, organisasjonslivet og offentlig sektor – mot et mer bærekraftig arbeidsliv. Og med bærekraftig arbeidsliv mener vi hele spekteret, fra godt medarbeider- og lederskap til å ta proaktivt ansvar for en levelig planet.

Nå samler vi eksisterende og potensielle nye partnere til en samling sentralt i Oslo.

Vi inviterer rådgivere til å samskape tiltende opplevelser til våre felles kunder i form av fasilitering, prosessledelse, lederutvikling, foredrag, kurs og annet. Alle partnere får en egen landingsside på tilt.work (se eksempler her). De får også anledning til å markedsføre egne tilbud gjennom våre kanaler, og de vil inviteres med på felles oppdrag.

Best av alt: vi skaper et nettverk hvor vi kan dele erfaringer og utvikle nye konsepter.

Vi snakker mer om dette i vårt Litt klokere nettmøte den 17. januar, og vi inviterer også til denne heldags workshop’en for deg som vil være med å utforme dette nettverket.

Workshop’en ledes av Hedvig Rognerud og Paal Leveraas.

Pin It on Pinterest

Share This

Del dette

Delt glede er dobbelt glede. Del dette med ditt nettverk.