«På et eller annet nivå beveger kundepleie seg over i smøring. I ytterste konsekvens heter det ‘korrupsjon’», skriver Atle Øi.