Partners in tilt • Uke 17

Gå til hovedsiden

tilt | tilt+ | PiT | Partners in tilt • Uke 17

onsdag 03. mai 2023

Howdy, partners in tilt!

Ukens nyhetsbrev er preget av oppsummeringer og oppdateringer etter det gode møtet vi hadde forrige uke.

Men aller først en nyhet – partnerskapet har fått egen hjemmeside!

Egen hjemmeside for partnerne

Partners in tilt har nå fått sin egen hjemmeside

På denne siden vil du finne informasjon om hva som skjer i nettverket og få tilgang til felles ressurser, så som tidligere nyhetsbrev, videoopptakene fra presentasjonene på Morgentilt’ene fremover, relevante artikler m.m. Her vil du også finne avtaleverket rundt partnerskapet. Denne hjemmesiden vil, i tillegg til nyhetsbrevene, bli en viktig informasjons- og kommunikasjonskanal for partnerskapet.

Men du får bare tilgang til alle «godsakene» hvis du er logget inn. Vi ber derfor om at hver og en går inn på siden og sjekker om innloggingen fungerer for dem. Hvis det ikke fungerer, gi beskjed til Paal om det.

Om Morgentiltene fremover

Som vi ble enige om sist, vil vi hver torsdag fremover benytte Morgentiltene til å la hver og en av få de første 10 minuttene til å presentere sitt faglige jeg for resten av partnerskapet, for deretter å la de øvrige komme med sine innspill, spørsmål, kommentarer, forslag til samarbeid m.m. Vi begynner allerede i morgen, og her er oversikten over hvem som skal innlede på torsdagene frem til sommeren:

 • 4. mai: Hans Jacob
 • 11. mai: Harald
 • 25. mai: Catherine
 • 1.juni: Ola
 • 8. juni: Bente S.
 • 15. juni: Mai-Britt
 • 22. juni: Arnold

Disse Morgentiltene vil bli tatt opp, og opptaket lagt ut på hjemmesiden som felles ressurs og referanse. Vi gleder oss til å bli bedre kjent – også faglig!

Lenken til morgentilt er fortsatt den samme.

Om Voxt-avtalen og opplæring

Som nevnt i møtet forrige uke, har vi nå inngått en avtale med Voxt som gir oss alle anledning til å benytte seg av dette verktøyet i oppdrag i Tilt-regi. Intensjonsavtalen kan du lese her, og hittil utgjør denne basis for samarbeidet. 

Siden sist har det vært en videreutvikling av samarbeidet med Voxt, slik at vi nå også er enige om at den enkelte partner som benytter verktøyet hos en kunde, og hvor kunden ønsker å tilegne seg verktøyet/løsningen selv, så har partneren rett til en «finders fee» og etterfølgende kommisjon. Denne bestemmelsen er enda ikke helt ferdigforhandlet, men prinsippet er vi enige om. Regn derfor med at det avsnittet i intensjonsavtalen som omhandler dette vil bli endret/justert noe i tiden fremover.

Voxt ønsker å komme i gang med opplæringen av interesserte Partnere så fort som mulig. Hittil er det 6-7 av oss som har meldt sin interesse, og i morgen skal jeg oversende den første listen over interessenter til Andreas i Voxt. Hvis du ikke har gitt beskjed enda, men vet at du godt kunne tenke deg å være på listen, så gi beskjed til Thomas så fort som mulig.

Minner om faktura-adresse for medlemsavgift

Denne uken vil Tilt Work sende ut de første fakturaene for medlemskapet i partnernettverket. Disse fakturaene vil i utgangspunktet bli sendt til hver og en partner personlig, med mindre dere gir beskjed til Thomas om noe annet (f.eks. til firmaet/enkeltmannsforetaket). En rekke av dere har allerede gitt beskjed til Thomas, men hvis du ikke har gjort det – og vet at du egentlig ønsker fakturaen sendt til firma/enkeltmannsforetaket, så gi beskjed til Thomas i dag!

Minner om Litt klokere-møtet 23. mai: 17 kloke hoder

Tirsdag 23. mai vil Litt klokere-møtet dreie seg om Partners in Tilt!

Tirsdag 23. mai vil Litt klokere-møtet dreie seg om Partners in Tilt!

 • tilt.works visjon om å tilte hoder mot et mer bærekraftig arbeidsliv har kommet noen sjumilssteg lenger etter etableringen av vårt partnerskap i vår, hvor 17 høyst kompetente tiltere fra ulike deler av arbeidslivet går sammen om å levere tjeneste ut i næringslivet og offentlig sektor.
 • Møt våre partnere og lær mer om hva tilt.work står for.

Det er fint om så mange som mulig av partnerne kan delta i møtet, da dette er en gyllen anledning til å presentere seg selv og medlemskapet på. Meld deg på her, så får du automatisk en kalenderinvitasjon, og vi vet i forkant hvem av partnerne som vi kan forhåndsannonsere på sosiale medier vil være der!


Ukens lille tips: Spredning av det gode budskap på LinkedIn

Vi har bedt Jeanette, som blant mye annet også er vår SoMe-spesialist, om å dele noen LinkedIn-tips med oss:

«Folk liker andre folk, ikke virksomheter: Det er viktig og riktig å ha en egen bedriftsside på LinkedIn, men innlegg postet på bedriftssider er ofte tunge å spre/skape engasjement rundt. LinkedIn-guru Fredrik Fornes har 27K følgere på sin personlige side, mens selskapet han er tilknyttet, Hubify, har 3K. Folk liker, har tillit til og ønsker å støtte og heie på andre folk – ikke nødvendigvis virksomheter.»Jeanette Høie

For å skape en større spredning av et innlegg på siden til tiltwork/parners in tilt, kan dere gjøre som følger (rangert fra hva som gir minst til mest score i LinkedIns algoritmer):

 1. Like et innlegg
 2. Kommentere et innlegg
 3. Reposte et innlegg uten kommentar
 4. Reposte et innlegg med personlig kommentar

Folk vil gjerne diskutere med andre folk, ikke ansiktsløse bedrifter. Derfor vil alternativ 4 være den «enkleste» måten å gi størst spredning for en bedriftsside. For din personlige side gir det mest verdi at innlegget ditt skaper en diskusjon direkte.

Oppsummert:

Vil du støtte tiltwork på LinkedIn, repost innlegget med en egen kommentar.

Vil du støtte de andre partnerne, kommenter rett på deres innlegg uten å reposte.

Husk emnetagger som #tiltwork #partnersintilt eller #littklokere

Post med måte, ta hensyn til eget publikum og målgruppe. For mange delte poster på kort tid vil fort drukne ditt egenproduserte innhold i din nyhetsstrøm.


Kommende møter i partnerskapet

 • Tirsdag 23. mai kl. 18.00-19.30 (digital samling)
 • Onsdag 14. juni kl. 18.00-19.30 (digital samling)
 • Torsdag 24. august kl 12.00 – 18.00 (fysisk samling i Oslo)

Hilsen Hedvig, Paal og Thomas

PiT ukebrev

Opptak av møtet 15. feb 2024

På møtet i partnerskapet den 15. februar snakket vi om veien videre for tilt.work og for Partners in Tilt. Paal presenterte sine visjoner for tilt, mens Thomas presenterte tanker om hvordan modellen til PiT vil endre seg. https://youtu.be/1IzaGfedaVs

Opptak av møtet 22. november 2023

Dette er et opptak av møtet i Partners in Tilt 22. november. Vi snakker om Videocation, erfaringene fra workshopen om workshop og samarbeidsformer videre.

Design thinking – et praktisk eksempel

Design Thinking er et effektivt verktøy for å utvikle et tilbud som treffer kundenes og markedets behov. Her er et praktisk eksempel som viser deg de første trinnene i Design Thinking-prossesen. Da åtte av partnerne i Tilt møttes på SoCentral i Oslo, var flere ukjent...

Pin It on Pinterest

Share This

Del dette

Delt glede er dobbelt glede. Del dette med ditt nettverk.