Partners in tilt • Uke 15

Gå til hovedsiden

tilt | tilt+ | PiT | Partners in tilt • Uke 15

onsdag 12. apr 2023

Howdy, partner!

Vi håper du har hatt en fin påske!

I ukens brev vil vi gi en oppdatering på forslaget til avtaler partnerne imellom, fortelle litt fra møtet i «task force» i forrige uke og invitere til aktiv bruk av nyhetsbrevet for felles «brainstorming» m.m.

Om forslagene til avtaler for partnerskapet

En rekke av dere har allerede vært inne og sett nærmere på våre forslag til avtaler for partnerskapet. Vi har fått en rekke gode innspill som vi vil implementere fortløpende, slik at avtalene er klare innen neste møte den 26. april.

Vi minner i den forbindelse om at fra Tilt Works perspektiv, anses Partners in Tilt som et nettverk som hver enkelt er betalende medlem av. Når man blir medlem i nettverket, aksepterer man også et sett med medlemsvilkår. Disse kan dere lese nærmere om her.

Har man først akseptert medlemsvilkårene og har blitt medlem i partnernettverket, er det tre hovedformer for inntektsgivende virksomhet man kan ta del i:

 1. Tilt Work finner oppdrag som deles partnerne
 2. Partnerne bringer inn oppdrag til fellesskapet som skal ledes/administreres av Tilt Work
 3. Man inngår i en ressursbank av kloke hoder som lies ut på ad hoc-basis til oppdragsgivere (tiltify).

Hver av disse tre hovedformene reguleres i egne standard-avtaler:

Det er fint om så mange som mulig leser gjennom og sender oss evt innspill/kommentarer på medlemsvilkår og utkastene til avtaler, slik at de er mest mulig gjennomarbeidet innen neste møte i fellesskapet. De vil være gjeldende f.o.m. første innbetaling av medlemsavgiften fra mai og utover (vi kommer tilbake til betalingen av denne i neste ukebrev).

Om arbeidet i «task force»

På det første møtet i vår «task force» bestående av Hedvig Rognerud, Hans Jacob Christensen, Catherine Lemaréchal, Ola Ebbesen, Paal Leveraas og Thomas Nygaard diskuterte vi en rekke av de temaene som vi annonserte i forrige brev. Noen av disse kom vi så langt med at vi gjerne vil ha innspill fra resten av partnerskapet på:

👉 Om å spisse forretningsområdene:

Vi er enige om å starte med 3-4 områder som allerede er godt representert i partnerskapet:

 • Coaching
 • Kommunikasjon
 • Ledelses- og organisasjonsutvikling
 • Arbeidsliv / arbeidshelse /HR / Work-Health balance / organisatorisk arbeidsmiljø

Men vi må gjøre dette med en tilt-vri. Og her sender vi en utfordring til partnerskapet: Hva tenker dere at vil være en tilt-vri på disse temaene? En vri som gjør at tilbudet fremstår som relevant for kunden, som gjør at de føler at nettopp det er noe som treffer dem i deres arbeidshverdag.

Hedvig har f.eks. spilt inn at området «Kommunikasjon» kanskje bør dreie seg om «Respektfull kommunikasjon» eller «Bærekraftig kommunikasjon». Hva vil dere foreslå for disse fire? Send deres forslag inn til Hedvig eller Thomas innen tirsdag, så kan vi presentere de i neste ukebrev.

👉 Om hva som skiller oss fra andre:

Gruppen har også begynt å identifisere noen styrker som gjør «Partners in Tilt» til noe annet enn konkurrentene og som setter oss i en særstilling vis-a-vis potensielle kunder:

 • Vi er kundesentrerte og kundefokuserte. I stedet for å komme med ferdige løsninger, spør vi heller «What’s your headache»? Og i fellesskap med kunden skaper vi løsninger som løser dette.
 • Vi har både dress og kjeledress – vi praktiserende konsulenter som følger opp kundene også etter at rapporten er levert. Vi kartlegger, leverer, støtter og er aktive pådrivere med implementeringen av løsningene. Vi tar ansvar hele veien.
 • Vi er et partnerskap av voksen, erfarne folk som kjenner hverandre som mennesker, ikke bare som profesjonsutøvere.

Hans Jacob har påtatt seg å lede arbeidet med å utforme en SWOT-analyse om og for partnerskapet. Vi håper at denne også kan presenteres i møtet 26. april.

👉 Om markedsføringen av partnerskapet:

Vi har alle et ansvar for å markedsføre partnerskapet overfor eksisterende og potensielle kunder. Thomas skal likevel se nærmere på hvordan arbeidsdelingen mellom Tilt sentralt og den enkelte partner bør være på dette området. Han vil ha et forslag klart innen møtet 26. april.

👉 Om samarbeidsmodeller mellom Tilt Work, Partners in Tilt og potensielle leverandører av verktøy:

Vi kom ikke særlig langt om dette. Paal og Thomas skal diskutere VOXT-samarbeidet i et eget møte i dag, og så tar vi det derfra.

👉 Hvordan sikre kvalitet i leveransene?

Dette spørsmålet ble reist, men ingen konklusjon truffet. Det er nok en evigvarende diskusjon som vel så mye handler om å ha kunnskap om hverandres faglighet, ha tillit til hverandre og i fellesskap ha utarbeidet konsepter sammen. Morgentilt’ene kan i tiden fremover være arena for å bli bedre kjent med hverandre, ikke bare som mennesker, men også vår faglige kompentanse. Paal og Thomas griper fatt i dette.

Har du tanker og ideer om partnerskapet du ønsker å dele med de andre?

Informasjonsbrevet er en fin måte å dele informasjon medlemmene imellom, oppgi status i pågående prosjekter, stille spørsmål, pitche ideer, invitere til brainstorming-sessions, dele tips og triks m.m. Alt det et fellesskap som vårt kan og bør dele med hverandre.

Send det du ønsker å dele med fellesskapet til Hedvig eller Thomas innen tirsdager kl. 12, så vil det kunne bli med i neste brev som utkommer på onsdagen.

Ukens lille tips

Fra Thomas: Bruk Tilt.Work-hjemmesiden aktivt. Har du noe på hjertet relatert til de 3-4 hovedkategoriene vi har identifisert som områder for Partners in Tilt, eller andre tilgrensende områder, så skriv gjerne noe om det.

Kommende møter i partnerskapet

 • Onsdag 26. april 18.00-19.30 (digital samling)
 • Torsdag 25. mai kl. 18.00-19.30 (digital samling)
 • Onsdag 14. juni kl. 18.00-19.30 (digital samling)

Det planlegges også ny fysisk samling rett over sommeren – vi kommer tilbake med dato og tidspunkt.

Vi ønsker dere alle en riktig god påske!

Hilsen Hedvig, Paal og Thomas

PiT ukebrev

Opptak av møtet 15. feb 2024

På møtet i partnerskapet den 15. februar snakket vi om veien videre for tilt.work og for Partners in Tilt. Paal presenterte sine visjoner for tilt, mens Thomas presenterte tanker om hvordan modellen til PiT vil endre seg. https://youtu.be/1IzaGfedaVs

Opptak av møtet 22. november 2023

Dette er et opptak av møtet i Partners in Tilt 22. november. Vi snakker om Videocation, erfaringene fra workshopen om workshop og samarbeidsformer videre.

Design thinking – et praktisk eksempel

Design Thinking er et effektivt verktøy for å utvikle et tilbud som treffer kundenes og markedets behov. Her er et praktisk eksempel som viser deg de første trinnene i Design Thinking-prossesen. Da åtte av partnerne i Tilt møttes på SoCentral i Oslo, var flere ukjent...

Pin It on Pinterest

Share This

Del dette

Delt glede er dobbelt glede. Del dette med ditt nettverk.