Partners in tilt • Uke 14

Gå til hovedsiden

tilt | tilt+ | PiT | Partners in tilt • Uke 14

onsdag 05. apr 2023

Howdy, partner!

Etter oppstartsmøtet i partnerskapet i forrige uke, er vi nå endelig i gang!

Vi har etablert et eget informasjons- og nyhetsbrev for partnerskapet, og her er første nummer. Vi satser på å kunne sende ut brevet en gang i uken – vanligvis på onsdager.

Brevet er en fin måte å dele informasjon medlemmene imellom, oppgi status i pågående prosjekter, stille spørsmål, pitche ideer, invitere til brainstorming-sessions, dele tips og triks m.m. Alt det et fellesskap som vårt kan og bør dele med hverandre. Send det du ønsker å dele med fellesskapet til Hedvig eller Thomas innen tirsdager kl. 12, så vil det kunne bli med i neste brev som utkommer på onsdagen.

I ukens brev vil vi gi en oppdatering på forslaget til avtaler partnerne imellom, fortelle litt om en «task force» vi har etablert for å jobbe frem konkrete forslag til så vel forretningsmodeller som markedsføringsplaner m.m. i forkant av neste møte i partnerskapet. Vi vil også dele nærmere informasjon om invitasjonen Bjørn Z. Ekelund presenterte på møtet om Diversity Icebreaker.


Om forslaget til avtaler

Fra Tilt Works perspektiv, anses Partners in Tilt som et nettverk som hver enkelte er betalende medlem av. Når man blir medlem i nettverket, aksepterer man også et sett med medlemsvilkår. Disse kan dere lese nærmere om her.

Har man først akseptert medlemsvilkårene og har blitt medlem i partnernettverket, er det tre hovedformer for inntektsgivende virksomhet man kan ta del i:

 1. Tilt Work finner oppdrag som deles av partnerne
 2. Partnerne bringer inn oppdrag til fellesskapet som skal ledes/administreres av Tilt Work
 3. Man inngår i en ressursbank av kloke hoder som leies ut på ad hoc-basis til oppdragsgivere.

Hver av disse tre hovedformene reguleres i egne standard-avtaler. Utkast til slike er nå ferdige og klare for vurdering/innspill fra partnerskapet. Tanken er at de to førstnevnte virksomhetene, som dreier seg om tidsavgrensede oppdrag, reguleres i egne avtaler per oppdrag. Tiltify, derimot, er en løpende avtale.

Det er fint om alle leser gjennom og sender meg evt innspill/kommentarer på medlemsvilkår og utkastene til avtaler innen neste møte i fellesskapet. De vil være gjeldende f.o.m. første innbetaling av medlemsavgiften.


Om vår hurtigarbeidende «task force»

På vårt oppstartsmøte opplevde vi at mange av de tilstedeværende følte på en utålmodighet om «å komme i gang». Dette er positive krefter og forløsende energi som vi bør vite å benytte oss av.

Vi har derfor etablert en liten ad hoc task force bestående av Hedvig Rognerud, Hans Jacob Christensen, Catherine Lemaréchal, Ola Ebbesen, Paal Leveraas og meg. Gruppen samles første gang i dag og skal frem til neste møte i partnerskapet særlig jobbe med følgende temaer:

 • Spisse forretningsområdene «Tiltify» i første omgang skal tilby.
 • Utvikle forslag til konsepter i tråd med forretningsområdene
 • Utvikle konkrete forslag til markedsføring – hva gjøres felles gjennom Tilt Work og hva kan hver enkelt partner gjøre?
 • Hva er best egnete samarbeidsmodeller mellom Tilt Work, Partners in Tilt og potensielle eksterne leverandører av verktøy, så som f.eks. VOXT?

Fra Bjørn Z. Ekelund om Diversity Icebreaker

I henholdt til partner-møte den 29. mars har vi nå gjort en avtale mellom Human Factors AS og Tilt.work som gir dere som partnere 30% rabatt på Diversity Icebreaker tester (www.diversityicebreaker.com).

Diversity Icebreaker kan kjøpes uten sertifisering av personer som har en viss kompetanse til å lede seminarer. Kostnad er kr 265,- pr person, og kr 100 ekstra hvis man skal ha med Premium-tillegget. I seminarer lar vi deltagerne få Premium-tillegget ved bruk av en kode som de får på slutten av seminaret. Hvis dere ønsker å bruke konseptet i coaching, så bestiller dere Diversity Icebreaker med Premium-tillegg uten kode – da får kandidaten både svar og rapport umiddelbart slik dere også får i denne forskningsstudien.

Bidra til DNV-sertifisering

Som nevnt så er det mitt ønske at dere bidrar til en valideringsstudie der formålet er å skaffe dokumentasjon for DNV-sertifisering av en Enneagram-test laget av Edith Moltke-Leth i Danmark. Hun har publisert 2 bøker om Enneagrammet anvendt i business-sammenheng.

I valideringsstudien vil vi sammenligne denne Enneagram-testen med Big 5 og Diversity Icebreaker.

Jeg vil samle data for tilt.work-partnere i en gruppeprofil både for Diversity Icebreaker og Enneagrammet som jeg kan presentere for dere etterpå.

Dere vil ikke få noen resultater på Big5 testen, men dere vil få resultater og rapporter både i forhold til Diversity Icebreaker og Enneagram Business.

 1. Her er lenken til Diversity Icebreaker som vil gi deg en 15 siders rapport til slutt: https://divice.it/AFAN379
  OBS: Jeg er avhengig av at du sender meg resultatene på denne testen da vi ikke kan identifisere hvem som har svart hva på Diversity Icebreaker plattformen. Så vennligst mail til meg resultatene på Blå, Rød og Grønn.
 2. Når du besvarer Big5 testen blir ved start bedt om å legge inn en 5-talls kode. Din kode er 30302. Oppstartsteksten er på engelsk og forskningsplattformen ligger på Hebrew University i Jerusalem. Spørreskjemaet du svarer på er på norsk. Som nevnt, du får ikke noen rapport på denne besvarelsen. Her er lenken.
 3. Jeg sender til deg en egen lenke for Enneagram-testen etter at du har sendt meg svarene på Diversity Icebreaker. Når den er besvart, vil jeg sende deg en rapport i retur.

Jeg håper at både Diversity Icebreaker og Enneagram-rapporten vil bidra til din personlige utvikling og at du gjennom dette blir kjent med konseptene.

Kjenner du til andre som du tror har lyst til å bidra til denne forskningen, si gjerne ifra. Jeg trenger over 100 personer som svarer på alle testene for å kunne avslutte innsamlingen og kunne gjøre en god analyse.

Hilsen Bjørn


Ukens lille tips

Fra Thomas: Benytt gjerne «Partners in Tilt»-logoen i den eksisterende e-postsignaturen din. Det er en fin måte å informere eksisterende kontakter om din deltakelse i partnerskapet på.

Her er link til logoen i liten størrelse.

Her er link til logoen i stor størrelse.


Kommende møter i partnerskapet

 • Onsdag 26. april 18.00-19.30 (digital samling)
 • Torsdag 25. mai kl. 18.00-19.30 (digital samling)
 • Onsdag 14. juni kl. 18.00-19.30 (digital samling)

Det planlegges også ny fysisk samling rett over sommeren – vi kommer tilbake med dato og tidspunkt.

Vi ønsker dere alle en riktig god påske!

Hilsen Hedvig, Paal og Thomas

PiT ukebrev

Opptak av møtet 15. feb 2024

På møtet i partnerskapet den 15. februar snakket vi om veien videre for tilt.work og for Partners in Tilt. Paal presenterte sine visjoner for tilt, mens Thomas presenterte tanker om hvordan modellen til PiT vil endre seg. https://youtu.be/1IzaGfedaVs

Opptak av møtet 22. november 2023

Dette er et opptak av møtet i Partners in Tilt 22. november. Vi snakker om Videocation, erfaringene fra workshopen om workshop og samarbeidsformer videre.

Design thinking – et praktisk eksempel

Design Thinking er et effektivt verktøy for å utvikle et tilbud som treffer kundenes og markedets behov. Her er et praktisk eksempel som viser deg de første trinnene i Design Thinking-prossesen. Da åtte av partnerne i Tilt møttes på SoCentral i Oslo, var flere ukjent...

Pin It on Pinterest

Share This

Del dette

Delt glede er dobbelt glede. Del dette med ditt nettverk.