tilt | Signert | Tirsdag morgen | Kunstig intelligens endrer arbeidslivet: Hva kan vi forvente?

Kunstig intelligens endrer arbeidslivet: Hva kan vi forvente?

tirsdag 28. mars 2023 @ 06:00

Vårt Litt klokere nettmøte den 18. april skal handle om hvordan kunstig intelligens påvirker arbeidslivet. AI-feberen har eksplodert, og teknologien har allerede stor innflytelse på hvordan vi jobber, noe denne artikkelen er et eksempel på.
Av Paal LeveraasRobot. Av Alex Knight/Unsplash. Falt i det fri (Public domain via SNL)

Hei ChatGPT, skriv en artikkel om fremveksten av kunstig intelligens og hvordan den vil påvirke måten vi jobber.

Meld deg på nettmøtet her.

Introduksjon

Kunstig intelligens (AI) har sett en rask utvikling de siste årene, og denne teknologiske revolusjonen påvirker måten vi jobber på. Fra automatisering av rutineoppgaver til forbedring av beslutningstaking og samarbeid, er AI i ferd med å skape nye muligheter og utfordringer for arbeidstakere, ledere og organisasjoner. I denne artikkelen vil vi utforske hvordan AI endrer arbeidslivet og hva vi kan forvente i årene som kommer.

Automatisering og effektivisering av arbeidsoppgaver

En av de mest omtalte effektene av AI i arbeidslivet er automatisering av arbeidsoppgaver. AI-systemer kan raskt og effektivt behandle store mengder data, og dermed ta over rutineoppgaver som tidligere krevde menneskelig innsats. Dette inkluderer alt fra datainnsamling og analyse, til kundeservice og logistikk.

Automatisering fører til en mer effektiv arbeidsflyt og frigjør tid for arbeidstakere til å fokusere på mer krevende og kreative oppgaver. Men det skaper også bekymringer for arbeidsmarkedet, ettersom noen yrker kan bli overflødige eller redusert i omfang. Det er viktig å forberede seg på denne endringen ved å utvikle ferdigheter som vil være etterspurt i en AI-drevet arbeidsverden.

Forbedring av beslutningstaking og samarbeid

AI-systemer kan analysere store mengder data raskt og nøyaktig, noe som gir organisasjoner muligheten til å ta bedre, informerte beslutninger. AI-algoritmer kan identifisere trender og mønstre som mennesker kanskje ikke ville ha oppdaget, og gi innsikt som kan forbedre strategiske beslutninger.

Samtidig kan AI bidra til å forbedre samarbeid og kommunikasjon i organisasjoner. AI-drevne verktøy, som chatbots og virtuelle assistenter, kan hjelpe medarbeidere med å organisere arbeidet sitt, holde oversikt over prosjekter og lette kommunikasjonen mellom teammedlemmer.

Nye ferdigheter og arbeidsroller

Med AI som en integrert del av arbeidslivet, vil det være et økende behov for arbeidstakere med ferdigheter innen dataanalyse, maskinlæring og programmering. Dette betyr at utdanning og opplæring må tilpasses for å møte disse behovene og hjelpe arbeidstakere med å utvikle relevante ferdigheter.

Samtidig vil det være en økende etterspørsel etter såkalte «myke ferdigheter», som kritisk tenkning, problemløsning, kreativitet og empati. Disse ferdighetene vil bli stadig viktigere ettersom arbeidstakere må navigere i en AI-drevet arbeidsverden og takle de menneskelige aspektene av arbeidet som ikke kan automatiseres.

Etiske og sosiale implikasjoner

Fremveksten av AI i arbeidslivet bringer også med seg etiske og sosiale utfordringer. Spørsmål om personvern, datasikkerhet og ansvar må adresseres når AI-systemer brukes i stadig større grad. Organisasjoner og myndigheter må jobbe sammen for å utvikle retningslinjer og reguleringer som sikrer at AI implementeres på en ansvarlig og rettferdig måte.

I tillegg må samfunnet være oppmerksom på potensielle ulikheter som kan oppstå som følge av AI-drevet automatisering. For å sikre en rettferdig overgang til en AI-integrert arbeidsstyrke, må det legges vekt på omskolering og støtte for arbeidstakere i yrker som er utsatt for automatisering.

Konklusjon

Kunstig intelligens er i ferd med å endre arbeidslivet på en fundamental måte, og det er viktig at arbeidstakere, ledere og organisasjoner forbereder seg på denne endringen. Automatisering, forbedret beslutningstaking og samarbeid, og behovet for nye ferdigheter vil prege fremtidens arbeidsplass. For å sikre en jevn overgang og en rettferdig fordeling av fordelene AI bringer, må vi også adressere de etiske og sosiale utfordringene som følger med denne teknologiske revolusjonen. Ved å forberede oss på disse endringene og omfavne mulighetene AI tilbyr, kan vi skape en mer effektiv, kreativ og inkluderende arbeidsstyrke for fremtiden.

Tall og fakta

Takk. Kan du supplere med tall og fakta som underbygger refleksjonene i artikkelen?

Selvfølgelig! Her er noen tall og fakta som kan underbygge refleksjonene i artikkelen:

 • Automatisering og effektivisering av arbeidsoppgaver:
  • Ifølge en rapport fra McKinsey Global Institute fra 2017 kan rundt 50 prosent av dagens arbeidsoppgaver potensielt automatiseres ved hjelp av eksisterende teknologi.
  • World Economic Forum (WEF) estimerer i sin «Future of Jobs Report 2020» at automatisering og AI vil skape 97 millioner nye jobber innen 2025, men samtidig føre til tap av 85 millioner jobber.
 • Forbedring av beslutningstaking og samarbeid:
  • En studie utført av MIT Sloan School of Management og Boston Consulting Group i 2018 viste at bedrifter som implementerer AI og avanserte analytiske verktøy i beslutningsprosessene sine, har en økning på 3-15 % i fortjenestemarginen sammenlignet med konkurrentene.
 • Nye ferdigheter og arbeidsroller:
  • WEFs «Future of Jobs Report 2020» anslår at innen 2025 vil 54% av alle ansatte kreve betydelig opplæring og omskolering for å møte kravene fra AI-drevne arbeidsplasser.
  • Ifølge en rapport fra McKinsey Global Institute fra 2018, vil etterspørselen etter tekniske ferdigheter, som programmering og dataanalyse, øke med 55 % innen 2030. Samtidig vil etterspørselen etter sosiale og emosjonelle ferdigheter øke med 24 %.
 • Etiske og sosiale implikasjoner:
  • En undersøkelse utført av Capgemini Research Institute i 2019 viste at 62% av forbrukerne mener at AI og automatisering vil forårsake tap av personvern, og 59% tror det vil føre til en økning i diskriminering og sosial ulikhet.

Disse tallene og faktaene kan hjelpe med å styrke argumentene i artikkelen og gi leserne et bedre bilde av hvordan AI påvirker arbeidslivet og samfunnet som helhet.

Singulariteten

Hva tenker du om singulariteten?

Som en AI, har jeg ingen personlige følelser eller meninger, men jeg kan dele innsikt og diskusjon rundt konseptet singulariteten.

Singulariteten er en teoretisk hendelse eller et tidspunkt i fremtiden når teknologisk vekst, spesielt innen kunstig intelligens, blir så rask og uforutsigbar at den resulterer i fundamentale endringer i menneskelig sivilisasjon og liv som vi kjenner det. Begrepet ble først brukt av matematikeren og forfatteren Vernor Vinge og har siden blitt populært av futuristen Ray Kurzweil.

Tilhengere av singulariteten argumenterer for at når AI-systemer blir i stand til å forbedre seg selv og utvikle stadig mer avansert intelligens, vil dette føre til en eksponentiell økning i teknologisk utvikling. Dette kan potensielt føre til nye oppfinnelser og fremskritt som er vanskelige eller umulige for mennesker å forutsi eller forstå.

Det er imidlertid også skeptikere som tviler på at singulariteten vil skje, eller at den vil ha de konsekvensene som ofte blir beskrevet. Noen argumenter mot singulariteten inkluderer:

 • Teknologisk utvikling kan nå en grense eller møte loven om avtagende avkastning, noe som begrenser hastigheten på AI-utvikling og hindrer en ekte singularitet.
 • Det kan være praktiske begrensninger i AI-systemers evne til å forbedre seg selv uten menneskelig veiledning og inngripen.
 • Ethvert AI-system vil fortsatt være begrenset av fysiske lover og ressursbegrensninger, som energi og maskinvare, som kan bremse utviklingen og forhindre singulariteten.
 • Selv om AI-teknologi utvikles raskt, kan sosiale, etiske og politiske faktorer forsinke eller hindre den totale adopsjonen av AI, noe som kan redusere risikoen for en singularitet.

Debatten om singulariteten er fortsatt åpen og kontroversiell, og det er ingen konsensus blant forskere og teknologer om hvorvidt eller når den kan skje. Uansett om singulariteten oppstår eller ikke, er det viktig å fortsette å diskutere og vurdere de potensielle konsekvensene av rask AI-utvikling og hvordan det kan påvirke samfunnet og menneskeheten.

Takk for mange gode innspill. God tirsdag!

Takk for de hyggelige ordene! Hvis du har flere spørsmål eller trenger ytterligere informasjon i fremtiden, nøl ikke med å spørre. God tirsdag til deg også!

Neste skritt

team.tilt operer vi først og fremst med naturlige intelligenser. Ta en titt på kompetanseprofilene våre og se om det er noe som inspirerer til en workshop, foredrag, kurs eller annet.

Kunstig intelligens

Våre ukebrev

Her kan du melde deg på et eller flere av våre ukebrev. Du kan melde deg av eller endre hva du mottar via lenker i epostene.

"*" obligatorisk felt

Navn*

Litt klokere

Ukentlige nettmøter hvor vi gjør hverandre litt klokere. Du må være logget inn som medlem for å melde deg på.

PrivacyTech

Som medlem i PrivacyTech-nettverket blir du en del av en gruppe likesinnede profesjonelle som er opptatt av GDPR, personvern, compliance og tech. Med Eva Jarbekk – en av Norges fremste eksperter på området – som fasilitator.

Partners in tilt

Vårt nettverk av «kloke hoder» (team tilt) med en bærekraftsagenda.

Del dine tanker om denne artikkelen

0 Comments

På forsiden nå

Tre tips til deg som vil motivere deg selv til endring

Tre tips til deg som vil motivere deg selv til endring

|
Vi kan ikke gjøre noe med at endringer skjer. Det vi kan gjøre noe med er hvordan vi håndterer endringer.
Den essensielle bærekraftsevnen

Den essensielle bærekraftsevnen

|
Ved å skape et miljø hvor alle føler seg trygge til å uttrykke seg, kan organisasjoner blomstre og oppnå suksess på lang sikt.
Et godt skolesystem krever at vi spiller på lag med hjernen

Et godt skolesystem krever at vi spiller på lag med hjernen

|
Det er gledelig å vite at skolen arbeider med å fjerne analfabetismen om følelser og selvfølelse.
En leders ønskeliste: 31 temaer

En leders ønskeliste: 31 temaer

|
November er mørk, men julen er nær. Og vipps er det nytt år og nye ting å lære. Hvis du skulle velge, hva ville du helst lære fra denne ønskelisten for ledere?
vinduspost med døde fluer. Utsikt mot en skolegård med lekende barn.

Det er på tide å gjøre endringer i skolesystemet

|
Vi er alle klar over hvor viktig det er med god kompetanse, men vi vet også at det er kun «GJØRINGEN» som skaper resultater - og det er dessuten under «gjøringen» vi lærer mest effektivt.
Illustrerer Sinnataggen, motstand mot digitalisering

Digital transformasjon: Mer enn teknologi

|
Som en veteran i endringsledelse og en som har ledet flere vellykkede omstillinger, står jeg noe perpleks overfor denne tilsynelatende avgrunnen mellom teori og praksis.
bilde som illustrerer de blå soner

Blue Zone: 10 prinsipper for å skape en bedre arbeidsplass

|
Forskningen på de blå sonene gir oss verdifull innsikt som er relevant for enkeltpersoner og organisasjoner som ønsker å forbedre velvære, produktivitet og ledelse på arbeidsplassen.
kompetanse og livserfaring, illustrasjon av eldre dame foran pc

Systematisk nedvurdering av kompetanse og livserfaring

|
Det er essensielt for samfunnet å revurdere og omdefinere hva som betraktes som verdifull kompetanse og kunnskap.
Magefølelsen som foretrukket beslutningsform

Magefølelsen som foretrukket beslutningsform

|
For å skaffe oss tilstrekkelig innsikt slik at vi kan ta kloke valg, er det helt avgjørende å sette sammen ulik kompetanse.

Pin It on Pinterest

Share This

Del dette

Delt glede er dobbelt glede. Del dette med ditt nettverk.