tilt | Signert | Tirsdag morgen | HRs ansvar for bærekraft

HRs ansvar for bærekraft

tirsdag 28. februar 2023 @ 06:00

De ulike lederfunksjonene har åpenbart en rolle i gjennomføringen av virksomhetens bærekraftsinitiativ. Nylig har vi sett på hva IT-ledelsen kan bidra med. I dag ser vi på HRs rolle.
Av Paal Leveraas

Bærekraft er på alles lepper. Det startet med Fremtiden i våre hender, fortsatte med Greta Thunberg og er nå en sak for toppledelse og styre i alle virksomheter over en viss størrelse.

Det er blitt personlig

Mye av grunnen til det fokus bærekraft får helt opp i toppledelsen i dag er rett og slett at vi alle er mennesker som lever på en planet under hardt press, og vi har alle i større eller mindre grad mulighet til å påvirke vår fremtid med de valgene vi tar i dag.

Bærekraft er blitt personlig og handler om hva vi etterlater til våre barn og barnebarn.

Men antagelig enda viktigere for å få toppledelse og styre på banen er de formelle kravene som nå stilles. EUs taksonomi for bærekraft knytter virksomhetens tilgang til finansiering direkte til bærekraftstiltak i virksomheten, og det nye EU-direktivet CSRD (Corporate Sustainability Reporting Directive), som trådte i kraft den 5. januar i år, vil kunne gjelde for mange norske virksomheter fra og med regnskapsåret 2024.

Alle de kjære P-ene

CSRD krever omfattende rapportering på en rekke områder, og er veldig i tråd med de mange (vi er blant dem) som snakker om trippel og kvadruppel bunnlinje, alle de kjære «P-ene»: Profit, People, Planet, og for de ivrigste: Purpose.

EU krever nå i praksis at virksomheter ikke bare rapporter på økonomi, men også hvordan de interagerer med miljøet og samfunnet, og i hvilken grad de utviser «ordentlig oppførsel», eller forretningsetikk, som noen oversetter «Governance» i ESG (Environmental, Social, Governance).

Ulrichs kompetanser

HR kommer fra en posisjon som de som vedlikeholder og overvåker og passer på alt blir gjort korrekt. Det er opprinnelig en reaktiv rolle. Men de senere tiårene har profesjonen utviklet seg, drevet fram av et ønske, både i HR og fra organisasjonen, om at HR skal være en strategisk medspiller i utviklingen av organisasjonen.

En av HR-verdenens største «guruer» er Dave Ulrich. Ulrich og hans selskap RBL Group opererer med en (stadig skiftende) modell som beskriver hvilke kompetanser HR må besitte. Det kan være nyttig for HR å bruke denne eller andre modeller for å avklare hva som er deres rolle i bærekraft.

HRs rolle

En av HRs viktigste roller er å støtte og styrke ledere i organisasjonen. De har også roller knyttet til å skape og utvikle kultur, og de forvalter belønnings- og motivasjonssystemer.

I forlengelsen av det, er det noen store spørsmål som banker på, som for eksempel:

  • Hva er sammenhengen mellom ledelseskvalitet og bærekraft?
  • Hva kan HR gjøre for å utvikle en slik ledelseskvalitet?
  • Hva betyr kultur for virksomhetens bærekraftsevne?
  • Hvordan motivere seg selv og virksomhetens medarbeidere til å opptre bærekraftig, både miljømessig, sosialt og etisk?
  • Hvordan skape en bærekraftig kultur?

Helt til slutt, to ting

Bærekraft er et viktig tema, og vi i tilt.work utforsker dette både i våre spalter, våre temamøter, i intervjuer og også i form av foredrag, kurs og fasilitering av prosesser ute i arbeidslivet.

I nær fremtid har vi et par initiativer innenfor området bærekraftig HR. Litt senere i mars er bærekraftig HR tema på vårt «Litt klokere»-møte, og Heidi Nygjelten, Nordic Chief People & Culture Officer i Amesto Techhouse, innleder.

Videre går vi også inn i temaet bærekraftig ledelse, som vi har behandlet i mange sammenhenger allerede. Vi etablerer senere i år et nettverk for ledere som er opptatt av å utforske temaet sammen med likesinnede.

Om du ønsker å være informert om utviklingen av dette nettverket, meld deg under. Det forplikter ikke til annet enn å få mail om akkurat dette temaet.

God tirsdag.

Les også:

Bærekraft i din virksomhet?

Hva med å invitere Paal Leveraas eller en av våre andre eksperter til å diskutere og fasilitere deres egne prosesser knyttet til bærekraft?

Bærekraftig ledelse

Våre ukebrev

Her kan du melde deg på et eller flere av våre ukebrev. Du kan melde deg av eller endre hva du mottar via lenker i epostene.

"*" obligatorisk felt

Navn*

Litt klokere

Ukentlige nettmøter hvor vi gjør hverandre litt klokere. Du må være logget inn som medlem for å melde deg på.

PrivacyTech

Som medlem i PrivacyTech-nettverket blir du en del av en gruppe likesinnede profesjonelle som er opptatt av GDPR, personvern, compliance og tech. Med Eva Jarbekk – en av Norges fremste eksperter på området – som fasilitator.

Partners in tilt

Vårt nettverk av «kloke hoder» (team tilt) med en bærekraftsagenda.

Del dine tanker om denne artikkelen

0 Comments

På forsiden nå

Erna Solberg på talerstolen, krisestrategi

Politisk ansvar: Refleksjoner over Høyres krisestrategi

|
Høyres krisestrategi har vært å plassere all skyld på Sindre Finnes. Dette reflekterer en dyp kynisme og kan ved første øyekast virke som en strategisk nødvendighet.
sosiale medier som debattarena

Slik kan vi styrke sosiale medier som debattarena

|
Den digitale tidsalderens overfladiskhet: Fra akademisk dybde til sosiale mediers overfladiskhet
Tre bærekraftige råd til unge ledere

Tre bærekraftige råd til unge ledere

|
2x5 megatrender og 3 råd til unge ledere som vil frem i fremtidens arbeidsliv. Og harde fakta krever myke tilpasninger.
kundeopplevelse

4 steg for å reparere en dårlig kundeopplevelse

|
Hvordan et fjell av pepper kan snu en kundeopplevelse.
frykten for det ukjente

Mangfold og frykten for det ukjente

|
Refleksjoner over interkulturell forståelse i et mangfoldig samfunn: Lærdom fra profesjonsdagen ved VID.
Hva trenger næringslivet av politikerne for å bli en bedre utgave av seg selv?

Hva trenger næringslivet av politikerne for å bli en bedre utgave av seg selv?

|
Fra et bærekraftvennlig næringslivs ståsted: Hvem bør vi gi stemmeseddelen til?
utradisjonelle valg: Jeg har valgt en annen, mindre farbar sti

Utradisjonelle valg: Fra toppleder til teologi-studier

|
I et samfunn der konformitet ofte er normen, har jeg valgt en annen sti. Min karrierevei og utdanningsvalg har vært preget av både uortodokse beslutninger og en konstant tørst etter kunnskap.
coaching kan gi deg verktøyene for å se trinnene du må ta, men kan ikke tvinge deg til å gå dem.

Det er ikke deg som coach det handler om!

|
Coachen tilbyr ei verktøykasse på reisen for den det gjelder, men velger den reisende å la verktøyene ligge ubrukt, er det helt ok.
- Det er tragisk å tro at uten oljen hadde Norge vært et fattig land

– Det er tragisk å tro at uten oljen hadde Norge vært et fattig land

|
– Vi har bygget opp et narrativ i Norge om at all rikdommen vår skyldes olje. At hadde vi ikke hatt oljen, ville vi vært lutfattige. Det er så tragisk at denne fortellingen har fått lov å sette seg.

Pin It on Pinterest

Share This

Del dette

Delt glede er dobbelt glede. Del dette med ditt nettverk.