tilt | Signert | Bjørn Z. | Mennesket er skapende, sosialt og altruistisk

Mennesket er skapende, sosialt og altruistisk

onsdag 8. februar 2023 @ 07:17

De som er i arbeidslivet er de som er mest verdsatt, og dermed definere grensene for innenforskap og utenforskap.
Av Bjørn Z. EkelundFoto: Alexandr Ivanov, CC0

Etter en god dialog med andre kunnskapsrike mennesker sitter jeg ofte igjen med noen aha-opplevelser. Når dialogen i tillegg bidrar til at jeg stokker og setter sammen gammel kunnskap slik at den blir ny og relevant, oppleves det ekstra sterkt.

Her er en fortelling om tre ulike forestillinger om hva mennesket egentlig er, og hvordan dette er relevant for økonomi, makt og utenforskap i Norge i dag.

Det skapende menneske

Thomas Nygaard er en sentral med-tilter her i Tilt.Work. I en samtale vi hadde, ble jeg klar over at han ikke bare er gründer og styremedlem, men også sosiolog, så jeg spurte hva han skrev om da.  

Thomas svarte med å bruke begrepet «det skapende menneske» – en betegnelse jeg også kjenner igjen fra studiedagene mine på Blindern.

Når jeg ser på meg selv og menneskene rundt meg, finner jeg dette som en riktig betegnelse. Vi mennesker er ikke bare mottagere og forbrukere. Vi skaper oss selv gjennom våre egne initiativ, og vi skaper verdier og produkter for andre. Hele tiden. Vi kan ikke la være.

Det sosiale menneske

I 2006 hadde jeg arbeidet med Michael West sine kartleggingsverktøy for innovative team i 10 år, så jeg inviterte han over til Norge for å holde et foredrag om nettopp team.

Han startet sin lange rekke av powerpoint med et bilde av mennesket rundt bålet: «Mennesket er et sosialt dyr. Uten en stamme å tilhøre, er vi intet. Vi er skapt til å samhandle med andre, de vi har rundt oss.»

Etter dette besøket har jeg vært opptatt av hvordan mennesket skaper seg selv og skapes av andre. Vår egen identitet vokser fram som følge av samhandling med andre. Den vokser fram av våre egne erfaringer i samhandling med andre, og i kommunikasjon med andre med basis i hvordan de tenker om oss. Det er slik vår identitet formes. Vi er ikke alene, vi skapes i samhandling med andre.

Det altruistiske menneske

Er mennesket egoistisk? Nei, jeg vil heller si altruistisk.

Sist nyttårsaften ble jeg tilfeldigvis kjent med Njål Stabell. Han fortalte at han ikke var redd for å prate med psykologer, fordi det også var feltet til hans far. Jeg sjekket opp på internett da jeg kom hjem, og ble klar over en erindring fra studiedagene om to personer som arbeidet med sansepsykologi i kjelleren på Blindern. Dette viste seg å være tvillingene Bjørn og Ulf Stabell.

Sitat Store Norske Leksikon: Altruisme er en uselvisk og offervillig holdning og handling overfor andre. Altruisme er det motsatte av egoisme. Ordet er laget av den franske filosofen Auguste Comte

Begge mottok statsstipend i 1986. Deres siste bok, fra 2015, het «Theories of Science. A Psychological Approach». De var da 77 år gamle. Boken kan sees på som et siste ord etter et langt og dedikert forskningsliv der de arbeidet med «Hvordan skaper vi mennesker kunnskap om verdenen og menneskene?».

I denne boken er de to siste setningen slik: «Moralske intuisjoner er ikke bestemt av rasjonelle argumenter som leder fram til enighet. FNs menneskerettigheter peker klart i retning av at de etiske grunnreglene både i vitenskapen og blant vanlige folk, synes å samles og fremheve altruistiske prinsipper.»

Arbeid er salg og kjøp av tid

At mennesket er skapende, sosialt og altruistisk står for meg i kontrast til det sterke fokuset vi har på arbeidslivet som normsetter for samfunnet. I dag selger arbeideren sin tid og kompetanse til en arbeidsgiver som kjøper innsats til organisasjonens formål.

Arbeideren må selge sin tid der andre definerer målsettingen. Hvorfor er dette så attraktivt? Det er ikke et premiss som bygger på og samsvarer med tanken om at mennesket i seg selv er skapende, sosialt og altruistisk.

Hvem er viktigst?

I dag er det slik at de som er i arbeidslivet, er de som er mest verdsatt og dermed definere grensene for innenforskap og utenforskap. Alle andre gruppers økonomi bestemmes av de konkurranse-utsatte frontfagenes lønnsforhandlinger.

Sammen med «arbeidslinjen» som i sin norm uttrykker at ingen skal tjene mer på ikke å arbeide, er dette med på å skape en rangstige av status i det norske samfunn.

Utenforskapende mennesker

Omtrent halvparten av befolkningen er ikke på innsiden av dette arbeidslivet. Og, hvis det er riktig at mennesket er skapende, sosialt og altruistisk, bør det være relevant å stille spørsmål om hva disse menneskene holder på med.

Hvis disse utenforskapende menneskene er skapende, sosiale og altruistiske – hvordan verdsettes det?

Fra hva som er, til hva som kan vorde (komme til å bli)

Er det på tide at vi tenker annerledes om hvem som setter premisser for tildeling av penger og makt?

Hvorfor skal de som selger og kjøper tid i så stor grad bestemme hvem som skal få tildelt økonomiske midler når verdiene vi forvalter, stort sett er naturgitte gaver og akkumulerte samfunnsverdier gjennom generasjoner? Hvordan verdsette den utenforskapende skaperkraften?

Om forfatteren

Bjørn Z. Ekelund er psykolog. Han står bak «Diversity Icebreaker». Han skriver jevnlig for tilt.work, og er en av våre partnere og medeiere.

Våre ukebrev

Her kan du melde deg på et eller flere av våre ukebrev. Du kan melde deg av eller endre hva du mottar via lenker i epostene.

"*" obligatorisk felt

Navn*

Litt klokere

Ukentlige nettmøter hvor vi gjør hverandre litt klokere. Du må være logget inn som medlem for å melde deg på.

PrivacyTech

Som medlem i PrivacyTech-nettverket blir du en del av en gruppe likesinnede profesjonelle som er opptatt av GDPR, personvern, compliance og tech. Med Eva Jarbekk – en av Norges fremste eksperter på området – som fasilitator.

Partners in tilt

Vårt nettverk av «kloke hoder» (team tilt) med en bærekraftsagenda.

Del dine tanker om denne artikkelen

0 Comments

På forsiden nå

Erna Solberg på talerstolen, krisestrategi

Politisk ansvar: Refleksjoner over Høyres krisestrategi

|
Høyres krisestrategi har vært å plassere all skyld på Sindre Finnes. Dette reflekterer en dyp kynisme og kan ved første øyekast virke som en strategisk nødvendighet.
sosiale medier som debattarena

Slik kan vi styrke sosiale medier som debattarena

|
Den digitale tidsalderens overfladiskhet: Fra akademisk dybde til sosiale mediers overfladiskhet
Tre bærekraftige råd til unge ledere

Tre bærekraftige råd til unge ledere

|
2x5 megatrender og 3 råd til unge ledere som vil frem i fremtidens arbeidsliv. Og harde fakta krever myke tilpasninger.
kundeopplevelse

4 steg for å reparere en dårlig kundeopplevelse

|
Hvordan et fjell av pepper kan snu en kundeopplevelse.
frykten for det ukjente

Mangfold og frykten for det ukjente

|
Refleksjoner over interkulturell forståelse i et mangfoldig samfunn: Lærdom fra profesjonsdagen ved VID.
Hva trenger næringslivet av politikerne for å bli en bedre utgave av seg selv?

Hva trenger næringslivet av politikerne for å bli en bedre utgave av seg selv?

|
Fra et bærekraftvennlig næringslivs ståsted: Hvem bør vi gi stemmeseddelen til?
utradisjonelle valg: Jeg har valgt en annen, mindre farbar sti

Utradisjonelle valg: Fra toppleder til teologi-studier

|
I et samfunn der konformitet ofte er normen, har jeg valgt en annen sti. Min karrierevei og utdanningsvalg har vært preget av både uortodokse beslutninger og en konstant tørst etter kunnskap.
coaching kan gi deg verktøyene for å se trinnene du må ta, men kan ikke tvinge deg til å gå dem.

Det er ikke deg som coach det handler om!

|
Coachen tilbyr ei verktøykasse på reisen for den det gjelder, men velger den reisende å la verktøyene ligge ubrukt, er det helt ok.
- Det er tragisk å tro at uten oljen hadde Norge vært et fattig land

– Det er tragisk å tro at uten oljen hadde Norge vært et fattig land

|
– Vi har bygget opp et narrativ i Norge om at all rikdommen vår skyldes olje. At hadde vi ikke hatt oljen, ville vi vært lutfattige. Det er så tragisk at denne fortellingen har fått lov å sette seg.

Pin It on Pinterest

Share This

Del dette

Delt glede er dobbelt glede. Del dette med ditt nettverk.