4P-ledelse:

Alternative tider. Alternativt lederskap?

11. oktober 2022 @ 06:00

Det nye arbeidslivet fordrer nye former for ledelse. Men hva er denne alternative ledelsen?

«The social responsibility of business is to increase its profits», skrev Milton Friedman i en artikkel i New York Times i 1970. Han argumenterte med at samfunnsansvar ikke er et lederansvar. Samfunnet får lovgivende og regulerende myndigheter ta seg av, og disse skal for øvrig blande seg minst mulig inn i hvordan business driver business.

I følge Friedman er lederens eneste ansvar å ivareta sine eieres interesser innenfor gjeldende lover og regler.

Og eiernes interesser er, ligger det implisitt i dette: maksimal profitt.

Men er det en eviggyldig sannhet at eiernes interesser kun er maksimal profitt?

2, 3, 4 P

Bevegelsen mot 2, 3 og til og med 4 P-er (profit, people, planet, purpose) de siste årene peker mot at også aksjonærer kan ha andre interesser enn å toppe opp bankkontoen sine. Investorer har lenge vurdert andre kriterier enn profittpotensiale. Oljefondet er et godt eksempel på en investor som stiller krav utover avkastning.

Etableringen av Global Impact Investing Network i 2020 er et annet eksempel på at «Greed is Good»-doktrinen svekkes.

Da vi startet tilt.work var en grunntanke å hjelpe og rådgi for virksomheter som forsøker å finne sin plass i rekkene av virksomheter som også ser seg selv som ansvarlige samfunnsborgere.

Les: Å tilte hoder mot en bærekraftig fremtid og Ikigai for næringslivet

Folk flest er med

Følelsen blant folk flest støtter dette. I en artikkel i forskning.no skriver Ola Kvaløy at Friedmans doktrine mister sin oppslutning. Han viser til en spørreundersøkelse i USA, hvor 62 prosent svarte nei på følgende spørsmål: «Er det best for samfunnet hvis amerikanske børsnoterte selskaper tar hensyn til kunder, ansatte og samfunnet rundt kun når det gagner aksjonærene?»

Bare 16 prosent svarte ja.

Dette springer ut av en erkjennelse av at myndighetene ofte verken har evne eller vilje til å regulere næringslivets aktiviteter i et samfunnsperspektiv. Klimaproblemet er en av utfordringene hvor evnen, og kanskje også viljen, er begrenset, og det beste er at virksomheter handler rett før de blir fortalt av lovgiverne hva som er rett.

Alternativ ledelse

Denne litt lange introduksjonen bringer meg videre til noen tanker om ledelse jeg gjerne vil dele med deg i dag. For faktum er jo at kravene til våre ledere endrer seg radikalt når forventningene fra interessentene går fra den ene P-en – profitt, til også å inkludere mennesker (people), planeten og – for de viderekomne – meningen med virksomhetens eksistens i et større perspektiv (purpose).

Det nye arbeidslivet fordrer nye former for ledelse på mange områder. Men hva er denne alternative ledelsen?

Deler av dette spørsmålet drøfter vi i vårt Litt klokere-møte tirsdag 11. oktober. Vi har fått med oss Mette Hopsdal som innleder. Ta med ditt kloke hode og bli med. Påmelding her.

Les mer: Litt klokere om alternativt lederskap og verdsettelse av medarbeidere

God tirsdag.

PS. Les også vårt intervju med Mette Hopsdal mens hun var «DNA-direktør» i mobilselskapet Ice.

0 Comments

Submit a Comment

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Relaterte saker

På forsiden nå

sykefravær

Start aldri med å gi hele hånda

|
I min tid som ansatt i bedriftshelsetjeneste, spurte jeg min leder og lege hvorfor han hadde valgt denne karrierevegen foran allmennpraksis? Han smilte og svarte på sitt finurlige vis: «Fordi jeg som fastlege må spørre folk hva som feiler dem, men her kan jeg spørre hvor friske de er.»
Den kunstige intelligensens spådommer om 2023

Den kunstige intelligensens spådommer om 2023

|
Hva tenker du om status quo i vår skakkjørte verden mot slutten av 2022? Hva er gode 2023-strategier fra ditt ståsted? Hva sier den kunstige intelligensen?
"Hei, du! Hva er det med roller du ikke forstår?"

«Hei, du! Hva er det med roller du ikke forstår?»

|
Roller og rolleforståelse er et tilbakevendende tema i teamsamlinger. Her er noen observasjoner og refleksjoner som kanskje kan gi deg noen aha-opplevelser.
omstillingsprosess

Endringsmodellen i et 12-timers perspektiv

|
Det foregår harde forhandlinger i eget hode på hvor sympatisk man er forpliktet til å opptre i kaotiske situasjoner.
finn ditt hvorfor

Du har lært teorien. Er du nå klar til å handle? 

|
Selv ved små endringer er det ingen som spør «hvordan» det er med energien og følelsene i og mellom menneskene som blir påvirket.
Å snu krise til mulighet

Å snu krise til mulighet

|
Det er krig, det er klimakrise, nye virusvarianter dukker opp, prisene stiger, boligverdiene synker, aksjemarkedet er uforutsigbart. Yess!!!
katedral

Jakten på en meningsfylt jobb

|
Løfter du blikket og ser ting i et større perspektiv, vil ofte det meningsfulle utfolde seg.
bærekraftig ledelse

Hva er bærekraftig ledelse?

|
Det er mitt håp at begrepet bærekraftig ledelse blir forstått og akseptert som en grunnleggende rød tråd i fremtidig ledelse.
Fra bekymring til begeistring

Fra bekymring til begeistring

|
Vi trenger å snu pessimisme og avmakt til optimisme og konstruktivitet. Først når vi er i en tilstand hvor vi tror det er mulig å gjøre noe, blir det mulig å gjøre noe.