Del årshjulet med hele organisasjonen

Årshjulet – bedre enn sitt rykte

årshjulet

6. oktober 2022 @ 07:00

🔖 Aktuelt
Nøkkelen til ledergruppens produktivitet er å jobbe med de viktigste sakene med den beste kvaliteten dere kan oppnå innenfor rammene dere har.

Årshjulet og planleggingsverktøy blir ikke brukt, eller sjelden godt nok. Vi er sosialisert til å tro at alt må gjøres nå, med en gang, helst i går! Slik er det ikke. Vi elsker relasjoner, prat og prosess!

Brené Brown mener: «Vi er en kultur av folk som har kjøpt tanken om at hvis vi bare holder oss travelt opptatt, vil ikke sannhetene i vårt liv ta oss igjen.» Det gjør sitt til at ledergruppen ikke blir strukturert nok.

Ikke løp ved siden av sykkelen

Mange ledergrupper er som gutten som løper ved siden av sykkelen sin. Pedalene treffer hælene, og gutten banner, men fortsetter å løpe ved siden av. «Hvorfor setter du deg ikke opp på sykkelen?» roper noen. «Har ikke tid», svarer gutten.

Nøkkelen til ledergruppens produktivitet er ikke høyere tempo eller å tvinge flere saker inn i ledermøtene, men å jobbe med de viktigste sakene med den beste kvaliteten dere kan oppnå innenfor rammene dere har. Det krever at dere tar noen steg tilbake, prioriterer og er kresne i utvalget. Det krever et årshjul.

Hva skal ledergruppen gi fortrinnsrett, og hvordan skal dere innrette dere slik at det viktigste faktisk gjennomføres når det skal? Verbet prioritere kommer fra latin og betyr å velge hva som kommer først. Det heter prioritet, ikke prioriteringer! Ordet oppstod i det 14. århundre og kommer av det latinske «prior», som betyr «først». Det som betydde aller mest, var «prioritet». Merkelig nok forble prioritet i entall inntil vår moderne tidsalder. Da dukket flertallsformen «prioriteringer» opp. Det er ikke bare én ting som er viktig lenger, nå snakker vi om «pri. 1», «pri. 2», «pri. 3» osv. Ledergrupper som tar seg tid til å utarbeide et skikkelig årshjul, som enes om viktige saker som skal ha prioritet til ulike tider, finner at hastesakene fordufter.

Ingen tenker på julekvelden med sand i badebuksa

Årshjulet setter ledergruppen i kontakt med terrenget dere skal bevege dere i. Planlegging er å bringe framtiden inn i nåtiden, slik at dere kan påvirke den best mulig. Årshjulet gir en samlet oversikt over ledergruppens årlige sykliske aktiviteter og sikrer at det er en rød tråd i ledergruppens aktiviteter. Når ledergruppen ikke bare samler alle tidsfristene, men også legger inn tidspunkter som forteller når ledergruppen må begynne å jobbe med sakene for å være ferdige i tide, blir ledergruppens arbeid svært forenklet.

LES OGSÅ: 5 dysfunksjoner i ledergruppen

Hensikten med et årshjul er ikke bare en oversikt, men en bevisstgjøring av helheten i arbeidsoppgavene. Hva konkret må ledergruppen gjøre innen hvilken tid? Ledergruppens årshjul brekker ned, ikke bare frister, men forberedelser, gjennomføring, leveranser og ferdigstilling. Med dette kan dere spre aktivitetene utover året, tilpasse arbeidspresset og skape rom for bedre gjennomføring. Ofte er det nyttigste spørsmålet: «hva skal vi IKKE gjøre?» For, ingenting er verre enn å gjennomføre med stor effektivitet det som ikke bør gjøres i det hele tatt. Dette frigjør enormt mye tid for alle deltakerne.

Årshjulet gir også en mulighet for å kommunisere ledergruppens arbeidsoppgaver til medarbeidere og andre interessenter. Inkludering og samarbeid stiller høye krav til informasjonsdeling. Årshjulet bør deles slik at alle har mulighet til å se det. Årshjulet synliggjør hvor og hvordan andre kan engasjere og involvere seg. Når alle kan følge med på forløp og planer, er det større mulighet for aktive bidrag og innspill fra hele organisasjonen.

Tips

En stor hodepine for de fleste som har utarbeidet årshjul, er problemet med den grafiske utformingen og at endringer/oppdateringer fører til problemer dersom ingen vet hvilken versjon som er gjeldende. En effektiv og rimelig løsning er å bruke Plandisc.

NB! Jeg har ingen bindinger til dette selskapet, men har foreløpig ikke funnet noe som er enklere eller rimeligere.

0 Comments

Submit a Comment

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Relaterte saker

På forsiden nå

sykefravær

Start aldri med å gi hele hånda

|
I min tid som ansatt i bedriftshelsetjeneste, spurte jeg min leder og lege hvorfor han hadde valgt denne karrierevegen foran allmennpraksis? Han smilte og svarte på sitt finurlige vis: «Fordi jeg som fastlege må spørre folk hva som feiler dem, men her kan jeg spørre hvor friske de er.»
Den kunstige intelligensens spådommer om 2023

Den kunstige intelligensens spådommer om 2023

|
Hva tenker du om status quo i vår skakkjørte verden mot slutten av 2022? Hva er gode 2023-strategier fra ditt ståsted? Hva sier den kunstige intelligensen?
"Hei, du! Hva er det med roller du ikke forstår?"

«Hei, du! Hva er det med roller du ikke forstår?»

|
Roller og rolleforståelse er et tilbakevendende tema i teamsamlinger. Her er noen observasjoner og refleksjoner som kanskje kan gi deg noen aha-opplevelser.
omstillingsprosess

Endringsmodellen i et 12-timers perspektiv

|
Det foregår harde forhandlinger i eget hode på hvor sympatisk man er forpliktet til å opptre i kaotiske situasjoner.
finn ditt hvorfor

Du har lært teorien. Er du nå klar til å handle? 

|
Selv ved små endringer er det ingen som spør «hvordan» det er med energien og følelsene i og mellom menneskene som blir påvirket.
Å snu krise til mulighet

Å snu krise til mulighet

|
Det er krig, det er klimakrise, nye virusvarianter dukker opp, prisene stiger, boligverdiene synker, aksjemarkedet er uforutsigbart. Yess!!!
katedral

Jakten på en meningsfylt jobb

|
Løfter du blikket og ser ting i et større perspektiv, vil ofte det meningsfulle utfolde seg.
bærekraftig ledelse

Hva er bærekraftig ledelse?

|
Det er mitt håp at begrepet bærekraftig ledelse blir forstått og akseptert som en grunnleggende rød tråd i fremtidig ledelse.
Fra bekymring til begeistring

Fra bekymring til begeistring

|
Vi trenger å snu pessimisme og avmakt til optimisme og konstruktivitet. Først når vi er i en tilstand hvor vi tror det er mulig å gjøre noe, blir det mulig å gjøre noe.