tilt | Signert | Tirsdag morgen | Susanns kritiske refleksjoner om et ledelsesfag i teorikrise

Susanns kritiske refleksjoner om et ledelsesfag i teorikrise

tirsdag 27. september 2022 @ 06:00

Jeg har startet på en bok jeg tror kan endre hvordan vi tenker og handler omkring ledelse. Her er mine førsteinntrykk fra boken, som er skrevet av Susann Gjerde.
Av Paal LeveraasFoto: © Tomas Castelazo, www.tomascastelazo.com / Wikimedia Commons / CC BY-SA 4.0

Har du vært på et lederutviklingskurs, — eller arrangert et, — er antagelig begrepet  «refleksjon» noe du har et nært forhold til. Vi utfordrer og utfordres til å reflektere over vår atferd, våre vaner og mønstre, vår måte å lede på. 

Og formodentlig gjør det oss til bedre ledere. 

Eller, som en ny bok antyder, det gjør oss til slaver av ledelsesteorier med svak forankring i den virkelige verden.

Litt klokere: Susann Gjerde deltok på vårt Litt klokere ettermiddagsmøte 27.09.22.

 Hvis du er innlogget kan du se innlegget hennes under. 

Kritisk refleksjon

Susann Gjerdes bok «Ledere, ledelse og ledelsesutvikling» er en 234 sider lang kritisk refleksjon over ledelsesfaget, inkludert hvordan vi utvikler ledere. 

Og her er ordet kritisk kritisk. 

Bokens grunnleggende premiss er, slik jeg leser det, at refleksjon ikke er nok. Det kreves kritisk refleksjon, eller refleksivitet, både for å forstå hvorfor lederutvikling ikke (alltid) virker, og som et verktøy som på en ofte ubehagelig måte tvinger oss til å se med nye øyne på gamle sannheter.

Og da må vi først forstå hva som er forskjellen. 

Jeg har referert til Susann Gjerdes forskning tidligere. Hun vil være kjent for mange for å ha skrevet den kanskje mest kjente boken om coaching på norsk:  «Coaching – hva, hvorfor, hvordan».

I den nye boken fullfører hun en tankerekke jeg med ujevne mellomrom har prøvd å følge henne i, ikke alltid med suksess. 

Teorikrise

Utgangspunktet er en påstand om at leder- og ledelsesutvikling er et felt i teorikrise. Kom sol, kom regn, kom gode tider, kom dårlige tider, kom krig, kom fred – hva som enn rammer oss, så popper det fram en lederutvikler med et program som skal hjelpe ledere til manøvrere i det nye farvannet. 

Men vi vet ikke om det virker. Det er sjelden godt fundert i forskning, og det er sjelden at kunder stiller spørsmålstegn eller går resultatene av innsatsen etter i sømmene. 

Så vi aner ikke om de investerte milliardene i lederutvikling gir avkastning. 

Gjerde antyder at det er grunn til å tro at det gir avkastning, spesielt fordi faget i stadig større grad ser at ledelse er noe som foregår i en større kontekst.

Tradisjonelt har vi lært ledere generelle verktøy som ikke har tatt hensyn til at ledelse er en  «sosial, relasjonell og samskapt prosess», slik Susann Gjerde beskriver det. Det er  «en sosial konstruksjon».

Selvoppfyllende profetier

Gjerdes betraktninger omkring ledelse viser hvordan vi skaper oss modeller av virkeligheten, og deretter lar vi modellene skape oss. Vi tar i bruk ulike teorier om ledelse for å skape orden i en kompleks organisasjonshverdag. Samtidig former disse ledelsesteoriene vår atferd. Det blir selvoppfyllende profetier.

For å motvirke dette introduserer hun det sentrale verktøyet refleksivitet, og forklarer det i forlengelsene av ordene refleks og refleksjon.   

Reflekser er spontane reaksjoner der vi handler på instinkt, av vane eller i tråd med rutiner. Det er ikke alltid formålstjenlig, og kan skape store ringvirkninger dersom det kommer feil ut, spesielt fra en person med lederautoritet. Derfor er vi gjennom mange lederutviklingsprogrammer og i samarbeid med coacher trent på refleksjon, hvor vi i ettertid evaluerer våre reaksjoner og atferd, for på den måten å bringe dem høyere opp i bevisstheten ved neste korsvei. 

Det neste nivået, kritisk refleksjon, som i denne boken brukes synonymt med refleksivitet, er når vi tar et skritt tilbake og reflekterer over hvordan vi reflekterer. Vi forsøker å ta en nybegynners perspektiv og observerer oss selv, vårt tankesett, vårt forhold til verden og samfunnet fra et sted litt utenfor oss selv. Vi utfordrer vår egen tenkning, verdier, mål, selvforståelse, underliggende antagelser, vokabular og ideer, og vurderer alternativer. 

Teorier, roller, identitet, autentisitet

Lenger har jeg ikke kommet i boken. Det er en krevende intellektuell øvelse å følge Susann Gjerdes refleksjoner og observasjoner, men jeg aner at det er verdt innsatsen. 

Jeg oppfatter at den kritiske tilnærmingen til ledelsesteorier og refleksivitet som verktøy er et viktig fundament leseren tar med seg inn i de neste kapitlene i boken. 

Del 2 tar for seg ledelsesteorier i utvikling og er delt inn i to store kapitler som henholdsvis behandler implisitte og eksplisitte ledelsesteorier.

Del 3 ser på lederidentitet, lederrollen, transformasjonsledelse og verdibasert, autentisk og verdibevisst ledelse. 

Del 4 er en verktøykasse merket «Reflekterende og refleksive rammeverk og øvelser». 

Litt klokere

Vårt Litt klokere ettermiddagsmøte i dag, 27. september, har som tema  «Kritisk refleksjon om ledere og ledelse», og Susann Gjerde innleder og deltar i samtalen. 

Hvis du er opptatt av lederutvikling, enten fordi du selv utøver ledelse eller fordi du jobber med å vikle ut ledere, er boken noe du bør få med deg. 

God tirsdag.

Våre ukebrev

Her kan du melde deg på et eller flere av våre ukebrev. Du kan melde deg av eller endre hva du mottar via lenker i epostene.

"*" obligatorisk felt

Navn*

Litt klokere

Ukentlige nettmøter hvor vi gjør hverandre litt klokere. Du må være logget inn som medlem for å melde deg på.

PrivacyTech

Som medlem i PrivacyTech-nettverket blir du en del av en gruppe likesinnede profesjonelle som er opptatt av GDPR, personvern, compliance og tech. Med Eva Jarbekk – en av Norges fremste eksperter på området – som fasilitator.

Partners in tilt

Vårt nettverk av «kloke hoder» (team tilt) med en bærekraftsagenda.

Del dine tanker om denne artikkelen

0 Comments

Submit a Comment

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

På forsiden nå

Kunstig intelligens endrer arbeidslivet: Hva kan vi forvente?

Kunstig intelligens endrer arbeidslivet: Hva kan vi forvente?

|
Vårt Litt klokere nettmøte den 18. april skal handle om hvordan kunstig intelligens påvirker arbeidslivet. AI-feberen har eksplodert, og teknologien har allerede stor innflytelse på hvordan vi jobber, noe denne artikkelen er et eksempel på.
Bærekraftig HR: Når mennesker, planet og profitt møtes

Bærekraftig HR: Når mennesker, planet og profitt møtes

|
Hvordan kan HR bidra til bærekraftsstrategien og selv bli bærekraftig? Modeller er ikke nok. Men de kan være et startpunkt.
Ingen grunn til panikk?

Ingen grunn til panikk?

|
En konferanse i regi av Samfunnsbedriftene og et møte med en professor har gjort meg litt mer optimistisk for et samfunn hvor alle, også næringslivet, tar ansvar for en bærekraftig fremtid.
helsestrategi for dine ansatte

Har du husket helsestrategi for dine ansatte?

|
Målet med en helsestrategi er at alle ansatte har fysisk og - ikke minst - psykisk overskudd.
myteknusing

Når en «bløff» blir «sannhet» fordi den gjentas ofte nok

|
Det er meningsløst å bringe videre en generell påstand om at 70 prosent av alle endringsinitiativ mislykkes.
Vi kan ikke overlate til andre å redde planeten

Vi kan ikke overlate til andre å redde planeten

|
Selskaper som i dag ikke har en bærekraftstrategi som de etterlever, har ikke livets rett.
Dagen før kvinnedagen: Den langsomme reisen fra én normal til en annen

Dagen før kvinnedagen: Den langsomme reisen fra én normal til en annen

|
Det er kvinnedag i morgen. Og som alltid hører vi røster som hevder at i Norge er vi nå så likestilte at kvinnedagen ikke trengs mer. Men dagen går ikke ut på dato før den gamle normalen er byttet med en ny hvor «likestilling» er en selvfølgelighet.
Varför inte tvärtom

Kunsten å tenke motsatt: Hva om vi ansatte gründerne på fastlønn?

|
Gründervirksomhet er bygget på risiko, stor fallhøyde og mulighet for store gevinster.
Return on Involvement

Motiverende samspill øker din ROI – Return on Involvement

|
Det skal så lite til for at en medarbeider opplever å bli sett, mens effekten ofte er stor.

Pin It on Pinterest

Share This

Del dette

Delt glede er dobbelt glede. Del dette med ditt nettverk.