Utfordrer lederutvikling:

Susanns kritiske refleksjoner om et ledelsesfag i teorikrise

Foto: © Tomas Castelazo, www.tomascastelazo.com / Wikimedia Commons / CC BY-SA 4.0

27. september 2022 @ 06:00

Jeg har startet på en bok jeg tror kan endre hvordan vi tenker og handler omkring ledelse. Her er mine førsteinntrykk fra boken, som er skrevet av Susann Gjerde.

Har du vært på et lederutviklingskurs, — eller arrangert et, — er antagelig begrepet  «refleksjon» noe du har et nært forhold til. Vi utfordrer og utfordres til å reflektere over vår atferd, våre vaner og mønstre, vår måte å lede på. 

Og formodentlig gjør det oss til bedre ledere. 

Eller, som en ny bok antyder, det gjør oss til slaver av ledelsesteorier med svak forankring i den virkelige verden.

Litt klokere: Susann Gjerde deltok på vårt Litt klokere ettermiddagsmøte 27.09.22.

 Hvis du er innlogget kan du se innlegget hennes under. 

Kritisk refleksjon

Susann Gjerdes bok «Ledere, ledelse og ledelsesutvikling» er en 234 sider lang kritisk refleksjon over ledelsesfaget, inkludert hvordan vi utvikler ledere. 

Og her er ordet kritisk kritisk. 

Bokens grunnleggende premiss er, slik jeg leser det, at refleksjon ikke er nok. Det kreves kritisk refleksjon, eller refleksivitet, både for å forstå hvorfor lederutvikling ikke (alltid) virker, og som et verktøy som på en ofte ubehagelig måte tvinger oss til å se med nye øyne på gamle sannheter.

Og da må vi først forstå hva som er forskjellen. 

Jeg har referert til Susann Gjerdes forskning tidligere. Hun vil være kjent for mange for å ha skrevet den kanskje mest kjente boken om coaching på norsk:  «Coaching – hva, hvorfor, hvordan».

I den nye boken fullfører hun en tankerekke jeg med ujevne mellomrom har prøvd å følge henne i, ikke alltid med suksess. 

Teorikrise

Utgangspunktet er en påstand om at leder- og ledelsesutvikling er et felt i teorikrise. Kom sol, kom regn, kom gode tider, kom dårlige tider, kom krig, kom fred – hva som enn rammer oss, så popper det fram en lederutvikler med et program som skal hjelpe ledere til manøvrere i det nye farvannet. 

Men vi vet ikke om det virker. Det er sjelden godt fundert i forskning, og det er sjelden at kunder stiller spørsmålstegn eller går resultatene av innsatsen etter i sømmene. 

Så vi aner ikke om de investerte milliardene i lederutvikling gir avkastning. 

Gjerde antyder at det er grunn til å tro at det gir avkastning, spesielt fordi faget i stadig større grad ser at ledelse er noe som foregår i en større kontekst.

Tradisjonelt har vi lært ledere generelle verktøy som ikke har tatt hensyn til at ledelse er en  «sosial, relasjonell og samskapt prosess», slik Susann Gjerde beskriver det. Det er  «en sosial konstruksjon».

Selvoppfyllende profetier

Gjerdes betraktninger omkring ledelse viser hvordan vi skaper oss modeller av virkeligheten, og deretter lar vi modellene skape oss. Vi tar i bruk ulike teorier om ledelse for å skape orden i en kompleks organisasjonshverdag. Samtidig former disse ledelsesteoriene vår atferd. Det blir selvoppfyllende profetier.

For å motvirke dette introduserer hun det sentrale verktøyet refleksivitet, og forklarer det i forlengelsene av ordene refleks og refleksjon.   

Reflekser er spontane reaksjoner der vi handler på instinkt, av vane eller i tråd med rutiner. Det er ikke alltid formålstjenlig, og kan skape store ringvirkninger dersom det kommer feil ut, spesielt fra en person med lederautoritet. Derfor er vi gjennom mange lederutviklingsprogrammer og i samarbeid med coacher trent på refleksjon, hvor vi i ettertid evaluerer våre reaksjoner og atferd, for på den måten å bringe dem høyere opp i bevisstheten ved neste korsvei. 

Det neste nivået, kritisk refleksjon, som i denne boken brukes synonymt med refleksivitet, er når vi tar et skritt tilbake og reflekterer over hvordan vi reflekterer. Vi forsøker å ta en nybegynners perspektiv og observerer oss selv, vårt tankesett, vårt forhold til verden og samfunnet fra et sted litt utenfor oss selv. Vi utfordrer vår egen tenkning, verdier, mål, selvforståelse, underliggende antagelser, vokabular og ideer, og vurderer alternativer. 

Teorier, roller, identitet, autentisitet

Lenger har jeg ikke kommet i boken. Det er en krevende intellektuell øvelse å følge Susann Gjerdes refleksjoner og observasjoner, men jeg aner at det er verdt innsatsen. 

Jeg oppfatter at den kritiske tilnærmingen til ledelsesteorier og refleksivitet som verktøy er et viktig fundament leseren tar med seg inn i de neste kapitlene i boken. 

Del 2 tar for seg ledelsesteorier i utvikling og er delt inn i to store kapitler som henholdsvis behandler implisitte og eksplisitte ledelsesteorier.

Del 3 ser på lederidentitet, lederrollen, transformasjonsledelse og verdibasert, autentisk og verdibevisst ledelse. 

Del 4 er en verktøykasse merket «Reflekterende og refleksive rammeverk og øvelser». 

Litt klokere

Vårt Litt klokere ettermiddagsmøte i dag, 27. september, har som tema  «Kritisk refleksjon om ledere og ledelse», og Susann Gjerde innleder og deltar i samtalen. 

Hvis du er opptatt av lederutvikling, enten fordi du selv utøver ledelse eller fordi du jobber med å vikle ut ledere, er boken noe du bør få med deg. 

God tirsdag.

0 Comments

Submit a Comment

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Relaterte saker

På forsiden nå

sykefravær

Start aldri med å gi hele hånda

|
I min tid som ansatt i bedriftshelsetjeneste, spurte jeg min leder og lege hvorfor han hadde valgt denne karrierevegen foran allmennpraksis? Han smilte og svarte på sitt finurlige vis: «Fordi jeg som fastlege må spørre folk hva som feiler dem, men her kan jeg spørre hvor friske de er.»
Den kunstige intelligensens spådommer om 2023

Den kunstige intelligensens spådommer om 2023

|
Hva tenker du om status quo i vår skakkjørte verden mot slutten av 2022? Hva er gode 2023-strategier fra ditt ståsted? Hva sier den kunstige intelligensen?
"Hei, du! Hva er det med roller du ikke forstår?"

«Hei, du! Hva er det med roller du ikke forstår?»

|
Roller og rolleforståelse er et tilbakevendende tema i teamsamlinger. Her er noen observasjoner og refleksjoner som kanskje kan gi deg noen aha-opplevelser.
omstillingsprosess

Endringsmodellen i et 12-timers perspektiv

|
Det foregår harde forhandlinger i eget hode på hvor sympatisk man er forpliktet til å opptre i kaotiske situasjoner.
finn ditt hvorfor

Du har lært teorien. Er du nå klar til å handle? 

|
Selv ved små endringer er det ingen som spør «hvordan» det er med energien og følelsene i og mellom menneskene som blir påvirket.
Å snu krise til mulighet

Å snu krise til mulighet

|
Det er krig, det er klimakrise, nye virusvarianter dukker opp, prisene stiger, boligverdiene synker, aksjemarkedet er uforutsigbart. Yess!!!
katedral

Jakten på en meningsfylt jobb

|
Løfter du blikket og ser ting i et større perspektiv, vil ofte det meningsfulle utfolde seg.
bærekraftig ledelse

Hva er bærekraftig ledelse?

|
Det er mitt håp at begrepet bærekraftig ledelse blir forstått og akseptert som en grunnleggende rød tråd i fremtidig ledelse.
Fra bekymring til begeistring

Fra bekymring til begeistring

|
Vi trenger å snu pessimisme og avmakt til optimisme og konstruktivitet. Først når vi er i en tilstand hvor vi tror det er mulig å gjøre noe, blir det mulig å gjøre noe.