tilt | Signert | Tirsdag morgen | Susanns kritiske refleksjoner om et ledelsesfag i teorikrise

Susanns kritiske refleksjoner om et ledelsesfag i teorikrise

tirsdag 27. september 2022 @ 06:00

Jeg har startet på en bok jeg tror kan endre hvordan vi tenker og handler omkring ledelse. Her er mine førsteinntrykk fra boken, som er skrevet av Susann Gjerde.
Av Paal LeveraasFoto: © Tomas Castelazo, www.tomascastelazo.com / Wikimedia Commons / CC BY-SA 4.0

Har du vært på et lederutviklingskurs, — eller arrangert et, — er antagelig begrepet  «refleksjon» noe du har et nært forhold til. Vi utfordrer og utfordres til å reflektere over vår atferd, våre vaner og mønstre, vår måte å lede på. 

Og formodentlig gjør det oss til bedre ledere. 

Eller, som en ny bok antyder, det gjør oss til slaver av ledelsesteorier med svak forankring i den virkelige verden.

Litt klokere: Susann Gjerde deltok på vårt Litt klokere ettermiddagsmøte 27.09.22.

 Hvis du er innlogget kan du se innlegget hennes under. 

Kritisk refleksjon

Susann Gjerdes bok «Ledere, ledelse og ledelsesutvikling» er en 234 sider lang kritisk refleksjon over ledelsesfaget, inkludert hvordan vi utvikler ledere. 

Og her er ordet kritisk kritisk. 

Bokens grunnleggende premiss er, slik jeg leser det, at refleksjon ikke er nok. Det kreves kritisk refleksjon, eller refleksivitet, både for å forstå hvorfor lederutvikling ikke (alltid) virker, og som et verktøy som på en ofte ubehagelig måte tvinger oss til å se med nye øyne på gamle sannheter.

Og da må vi først forstå hva som er forskjellen. 

Jeg har referert til Susann Gjerdes forskning tidligere. Hun vil være kjent for mange for å ha skrevet den kanskje mest kjente boken om coaching på norsk:  «Coaching – hva, hvorfor, hvordan».

I den nye boken fullfører hun en tankerekke jeg med ujevne mellomrom har prøvd å følge henne i, ikke alltid med suksess. 

Teorikrise

Utgangspunktet er en påstand om at leder- og ledelsesutvikling er et felt i teorikrise. Kom sol, kom regn, kom gode tider, kom dårlige tider, kom krig, kom fred – hva som enn rammer oss, så popper det fram en lederutvikler med et program som skal hjelpe ledere til manøvrere i det nye farvannet. 

Men vi vet ikke om det virker. Det er sjelden godt fundert i forskning, og det er sjelden at kunder stiller spørsmålstegn eller går resultatene av innsatsen etter i sømmene. 

Så vi aner ikke om de investerte milliardene i lederutvikling gir avkastning. 

Gjerde antyder at det er grunn til å tro at det gir avkastning, spesielt fordi faget i stadig større grad ser at ledelse er noe som foregår i en større kontekst.

Tradisjonelt har vi lært ledere generelle verktøy som ikke har tatt hensyn til at ledelse er en  «sosial, relasjonell og samskapt prosess», slik Susann Gjerde beskriver det. Det er  «en sosial konstruksjon».

Selvoppfyllende profetier

Gjerdes betraktninger omkring ledelse viser hvordan vi skaper oss modeller av virkeligheten, og deretter lar vi modellene skape oss. Vi tar i bruk ulike teorier om ledelse for å skape orden i en kompleks organisasjonshverdag. Samtidig former disse ledelsesteoriene vår atferd. Det blir selvoppfyllende profetier.

For å motvirke dette introduserer hun det sentrale verktøyet refleksivitet, og forklarer det i forlengelsene av ordene refleks og refleksjon.   

Reflekser er spontane reaksjoner der vi handler på instinkt, av vane eller i tråd med rutiner. Det er ikke alltid formålstjenlig, og kan skape store ringvirkninger dersom det kommer feil ut, spesielt fra en person med lederautoritet. Derfor er vi gjennom mange lederutviklingsprogrammer og i samarbeid med coacher trent på refleksjon, hvor vi i ettertid evaluerer våre reaksjoner og atferd, for på den måten å bringe dem høyere opp i bevisstheten ved neste korsvei. 

Det neste nivået, kritisk refleksjon, som i denne boken brukes synonymt med refleksivitet, er når vi tar et skritt tilbake og reflekterer over hvordan vi reflekterer. Vi forsøker å ta en nybegynners perspektiv og observerer oss selv, vårt tankesett, vårt forhold til verden og samfunnet fra et sted litt utenfor oss selv. Vi utfordrer vår egen tenkning, verdier, mål, selvforståelse, underliggende antagelser, vokabular og ideer, og vurderer alternativer. 

Teorier, roller, identitet, autentisitet

Lenger har jeg ikke kommet i boken. Det er en krevende intellektuell øvelse å følge Susann Gjerdes refleksjoner og observasjoner, men jeg aner at det er verdt innsatsen. 

Jeg oppfatter at den kritiske tilnærmingen til ledelsesteorier og refleksivitet som verktøy er et viktig fundament leseren tar med seg inn i de neste kapitlene i boken. 

Del 2 tar for seg ledelsesteorier i utvikling og er delt inn i to store kapitler som henholdsvis behandler implisitte og eksplisitte ledelsesteorier.

Del 3 ser på lederidentitet, lederrollen, transformasjonsledelse og verdibasert, autentisk og verdibevisst ledelse. 

Del 4 er en verktøykasse merket «Reflekterende og refleksive rammeverk og øvelser». 

Litt klokere

Vårt Litt klokere ettermiddagsmøte i dag, 27. september, har som tema  «Kritisk refleksjon om ledere og ledelse», og Susann Gjerde innleder og deltar i samtalen. 

Hvis du er opptatt av lederutvikling, enten fordi du selv utøver ledelse eller fordi du jobber med å vikle ut ledere, er boken noe du bør få med deg. 

God tirsdag.

Våre ukebrev

Her kan du melde deg på et eller flere av våre ukebrev. Du kan melde deg av eller endre hva du mottar via lenker i epostene.

"*" obligatorisk felt

Navn*

Litt klokere

Ukentlige nettmøter hvor vi gjør hverandre litt klokere. Du må være logget inn som medlem for å melde deg på.

PrivacyTech

Som medlem i PrivacyTech-nettverket blir du en del av en gruppe likesinnede profesjonelle som er opptatt av GDPR, personvern, compliance og tech. Med Eva Jarbekk – en av Norges fremste eksperter på området – som fasilitator.

Partners in tilt

Vårt nettverk av «kloke hoder» (team tilt) med en bærekraftsagenda.

Del dine tanker om denne artikkelen

0 Comments

På forsiden nå

Erna Solberg på talerstolen, krisestrategi

Politisk ansvar: Refleksjoner over Høyres krisestrategi

|
Høyres krisestrategi har vært å plassere all skyld på Sindre Finnes. Dette reflekterer en dyp kynisme og kan ved første øyekast virke som en strategisk nødvendighet.
sosiale medier som debattarena

Slik kan vi styrke sosiale medier som debattarena

|
Den digitale tidsalderens overfladiskhet: Fra akademisk dybde til sosiale mediers overfladiskhet
Tre bærekraftige råd til unge ledere

Tre bærekraftige råd til unge ledere

|
2x5 megatrender og 3 råd til unge ledere som vil frem i fremtidens arbeidsliv. Og harde fakta krever myke tilpasninger.
kundeopplevelse

4 steg for å reparere en dårlig kundeopplevelse

|
Hvordan et fjell av pepper kan snu en kundeopplevelse.
frykten for det ukjente

Mangfold og frykten for det ukjente

|
Refleksjoner over interkulturell forståelse i et mangfoldig samfunn: Lærdom fra profesjonsdagen ved VID.
Hva trenger næringslivet av politikerne for å bli en bedre utgave av seg selv?

Hva trenger næringslivet av politikerne for å bli en bedre utgave av seg selv?

|
Fra et bærekraftvennlig næringslivs ståsted: Hvem bør vi gi stemmeseddelen til?
utradisjonelle valg: Jeg har valgt en annen, mindre farbar sti

Utradisjonelle valg: Fra toppleder til teologi-studier

|
I et samfunn der konformitet ofte er normen, har jeg valgt en annen sti. Min karrierevei og utdanningsvalg har vært preget av både uortodokse beslutninger og en konstant tørst etter kunnskap.
coaching kan gi deg verktøyene for å se trinnene du må ta, men kan ikke tvinge deg til å gå dem.

Det er ikke deg som coach det handler om!

|
Coachen tilbyr ei verktøykasse på reisen for den det gjelder, men velger den reisende å la verktøyene ligge ubrukt, er det helt ok.
- Det er tragisk å tro at uten oljen hadde Norge vært et fattig land

– Det er tragisk å tro at uten oljen hadde Norge vært et fattig land

|
– Vi har bygget opp et narrativ i Norge om at all rikdommen vår skyldes olje. At hadde vi ikke hatt oljen, ville vi vært lutfattige. Det er så tragisk at denne fortellingen har fått lov å sette seg.

Pin It on Pinterest

Share This

Del dette

Delt glede er dobbelt glede. Del dette med ditt nettverk.