tilt | Aktuelt | Medarbeiderskap | Kollegasamtaler er balsam for arbeidsmiljøet

Kollegasamtaler er balsam for arbeidsmiljøet

onsdag 4. mai 2022 @ 07:00

Samtaler mellom kolleger er et viktig tiltak for å bygge den organisasjonskulturen som ivaretar medarbeidernes behov for påvirkning.
Av Annar AasheimFoto: wal_172619, Pixabay

Kollegasamtaler bør inngå som en naturlig del av å skape et godt arbeidsmiljø og være like selvfølgelig som medarbeidersamtaler.

Behovet for et godt arbeidsmiljø har i flere tiår vært høyt på agendaen i de fleste virksomheter. Det forutsetter at alle bidrar og tar sin del av ansvaret hver dag – året rundt. Vi vet også at gode samtaler er helt nødvendige for å oppnå forventningsavklaring, engasjement og ansvarliggjøring.

Medarbeiderundersøkelser og -samtaler har lenge vært viktige elementer i en god medarbeiderprosess og som ingredienser i godt lederskap. Likevel er det mange som opplever medarbeiderundersøkelser og -samtaler som tidstyver eller et pliktløp. Etter min erfaring skyldes dette fire sentrale faktorer:

Fire faktorer for å mislykkes

 1. Sviktende oppfølging
  • Det legges ned mye arbeide i undersøkelser og samtaler, men oppfølging av resultatene og tiltakene blir ofte ikke prioritert i den operative i hverdagen.
 2. Lite synergieffekt
  • Medarbeiderundersøkelsen og samtalene behandles som to ulike hjelpemidler og har også ofte lite synergi med andre deler av HMS-arbeidet i virksomheten. Helhetsbildet mangler.
 3. Målefeil
  • Dessuten påvirkes måleresultatet av medarbeiderundersøkelsen i betydelig grad av medarbeiders «dagsform». Kari kan ha en virkelig god dag mens Ola kan være i dårlig humør av grunner som: Arbeidspress, kollegialt miljø, private forhold osv.
 4. Foreldet syn på hva godt lederskap er
  • Dette fører bl.a. til at medarbeidernes delaktighet og ansvarlighet for arbeidsmiljøet undervurderes, selv om vi godt vet at det blir skapt av helheten.

Gjennom mitt virke i Kompetanseunion har jeg utviklet en stor, innholdsrik verktøykasse. Men i denne artikkelen vil jeg gjerne belyse punkt 4; Foreldet syn på hva godt lederskap er.

Hva er godt lederskap?

Selv om lederen har et særskilt ansvar, kan selvsagt ikke et godt arbeidsmiljø verken besluttes eller delegeres. Hver enkelt medarbeider har derfor et ansvar for å skape et godt arbeidsmiljø både for seg selv og sine kolleger – hele tiden. Arbeidsmiljøet er en ferskvare og bør prioriteres hver dag.
For å oppnå godt lederskap, er det ett spørsmål som er viktigere enn noe annet:

«Hvordan skape et arbeidsmiljø hvor medarbeiderne føler seg trygge?»

Denne tryggheten, psykologisk trygghet (Prof. Amy Edmonson, Harvard), er nøkkelen til å frigjøre ansvar, kreativitet, læring, og handlekraft for bl.a. å sørge for troverdig forventningsavklaring. Psykologisk trygghet kjennetegnes av et klima hvor folk er komfortable med å:

 • Dele bekymringer og feil
 • Vise «svakheter»
 • Stille spørsmål når man er usikker

uten frykt for å:

 • Bli ydmyket
 • Bli sett ned på
 • Bli avvist

For å oppnå denne tryggheten, er den gode samtalen mellom leder og medarbeider en selvfølge. Men; samtalen mellom kolleger er også helt avgjørende.
Vårt humør og energi har en stor smitteeffekt på andre – det er ikke til å komme utenom. Derfor bør vi stille oss spørsmålet: Hvordan kan jeg smitte andre slik at det skaper både trygghet og engasjement?

Kollegasamtaler bidrar til engasjement og selvledelse

I dag har overvekten av medarbeidere forventning om å kunne påvirke sin egen arbeidssituasjon. Samtaler mellom kolleger er et viktig tiltak for å bygge den organisasjonskulturen som ivaretar medarbeidernes behov for påvirkning. Medarbeidere ser sin rolle i helheten – og tar ansvar for den.

Eksempler på hva som kan oppnås i kollegasamtaler:

 • Avklare felles utfordringer og muligheter
 • Stimulere hverandre til økt engasjement og idéutveksling (Faren for silo- og gruppetenking reduseres)
 • Avklare om det er noe vi kan hjelpe hverandre med
 • Forebygge og evt. oppklare misforståelser
 • Avklare forventninger til hverandre

Kollegasamtaler skjer mellom to personer. Disse kan enten ha samme leder – eller hver sin leder. Dermed kan de også på en konstruktiv måte utveksle sitt syn på lederskap og hvordan de kan støtte sine ledere.

To personer med hver sin kontekst

Det er nyttig å snakke ut om det som kan fremstå som ulike oppfatninger eller forestillinger hver enkelt har i samme organisasjon. Ofte vil man bli overasket over hvor ulikt man tenker om f.eks. lederskap, prioriteringer og målsetninger – og ikke minst hvordan man ser på seg selv og andre.

Vi trenger flere levende samtaler. Spesielt viktig er dette siden vi i den senere tid har utstrakt bruk av hjemmekontor. Ved at vi har flere samtaler og jevnlig, god kommunikasjon blir det mye enklere å oppnå en god arbeidskultur i virksomheten. Vi får en «Som avtalt-kultur»

Våre ukebrev

Her kan du melde deg på et eller flere av våre ukebrev. Du kan melde deg av eller endre hva du mottar via lenker i epostene.

"*" obligatorisk felt

Navn*

Litt klokere

Ukentlige nettmøter hvor vi gjør hverandre litt klokere. Du må være logget inn som medlem for å melde deg på.

PrivacyTech

Som medlem i PrivacyTech-nettverket blir du en del av en gruppe likesinnede profesjonelle som er opptatt av GDPR, personvern, compliance og tech. Med Eva Jarbekk – en av Norges fremste eksperter på området – som fasilitator.

Partners in tilt

Vårt nettverk av «kloke hoder» (team tilt) med en bærekraftsagenda.

Del dine tanker om denne artikkelen

0 Comments

På forsiden nå

Vi er likere enn vi liker å tro

Vi er likere enn vi liker å tro

|
Følger vi virkelig vår egen sti, eller lar vi oss drive med av strømmen?
En grønn spire foran en skjerm som viser aksjekurser. Illustrerer ESG i finanssektoren.

ESG i finanssektoren: Nøkkelen til fremtidig suksess

|
Bank- og finanssektoren må aktivt omfavne ESG som et strategisk styringsverktøy for å sikre bærekraftig vekst og opprettholde relevans i en stadig skiftende verden.
Generasjon Zs umulige oppgave

Generasjon Zs umulige oppgave

|
Den generasjonen ledere som er på vei inn i arbeidslivet i dag står foran noen av de største utfordringene i sivilisasjonens historie.
Erna Solberg på talerstolen, krisestrategi

Politisk ansvar: Refleksjoner over Høyres krisestrategi

|
Høyres krisestrategi har vært å plassere all skyld på Sindre Finnes. Dette reflekterer en dyp kynisme og kan ved første øyekast virke som en strategisk nødvendighet.
sosiale medier som debattarena

Slik kan vi styrke sosiale medier som debattarena

|
Den digitale tidsalderens overfladiskhet: Fra akademisk dybde til sosiale mediers overfladiskhet
Tre bærekraftige råd til unge ledere

Tre bærekraftige råd til unge ledere

|
2x5 megatrender og 3 råd til unge ledere som vil frem i fremtidens arbeidsliv. Og harde fakta krever myke tilpasninger.
kundeopplevelse

4 steg for å reparere en dårlig kundeopplevelse

|
Hvordan et fjell av pepper kan snu en kundeopplevelse.
frykten for det ukjente

Mangfold og frykten for det ukjente

|
Refleksjoner over interkulturell forståelse i et mangfoldig samfunn: Lærdom fra profesjonsdagen ved VID.
Hva trenger næringslivet av politikerne for å bli en bedre utgave av seg selv?

Hva trenger næringslivet av politikerne for å bli en bedre utgave av seg selv?

|
Fra et bærekraftvennlig næringslivs ståsted: Hvem bør vi gi stemmeseddelen til?

Pin It on Pinterest

Share This

Del dette

Delt glede er dobbelt glede. Del dette med ditt nettverk.